maandag 21 juni 2010

Aandacht en een beetje liefde!

Patiënten die naar een ziekenhuis of GGZ-instelling moeten, kunnen voortaan op de website van zorgverzekeraar VGZ zien welke ziekenhuizen of GGZ-organisaties het beste scoren op het kwaliteitscriterium 'aandacht'.

Aandacht voor klanten telt!
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de mate van aandacht die een arts of specialist heeft voor patiënt, in grote mate bepalend is voor de ervaren kwaliteit. Daarbij gaat het om vragen als: 'Leggen de artsen dingen op een begrijpelijke manier uit?' 'Nemen de artsen genoeg tijd voor de patiënt?' 'Is er ruimte voor het stellen van vragen?' 'Voelt de patiënt zich serieus genomen?'. Iedereen die wel eens naar een specialist is geweest, begrijpt precies wat hier bedoeld wordt.

Kijken en vergelijken
Met de vergelijkingstool Vergelijk & Kies biedt VGZ haar verzekerden de gelegenheid de kwaliteit van ruim 400 ziekenhuizen en klinieken en 90 GGZ-instellingen te vergelijken op diverse punten zoals effectiviteit van zorg, wachttijden, klantgerichtheid en aandacht. Daarmee krijgen patiënten de mogelijkheid hun keuze voor een zorgaanbieder te maken op basis van kwaliteit. De vergelijking is ondermee gebaseerd op de CQ-index, de Customer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, rapporteren en analyseren van klantervaringen in de zorg, ontwikkeld door de Stichting Miletus. Uit recent onderzoek van RIVM blijkt dat er grote kwaliteitsverschillen zijn in de zorg. Vergelijken en kijken heeft dus zeker zin, alleen doen op dit moment nog maar erg weining zorgconsumenten dat.

Grote prijs- en kwaliteitsverschillen in Nederlandse gezondheidszorg
Met behulp van 125 indicatoren beschrijft de Zorgbalans van het RIVM de toegankelijkheid, kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen zorgaanbieders in kwaliteit en prijs. Zo verschillen huisartsen aanzienlijk in de mate waarin ze volgens professionele richtlijnen geneesmiddelen voorschrijven (49%-77%). Het aantal ongeplande keizersneden in ziekenhuizen loopt uiteen van 7 tot 30 procent. Het percentage behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg dat door cliënten zelf wordt beëindigd, varieert van 5 tot 28. Ten minste 7 procent van de bewoners in instellingen voor verpleging en verzorging krijgt in een periode van dertig dagen te maken met verkeerd medicijngebruik: ook dit percentage is sterk afhankelijk van de instelling waar iemand verblijft. Ook valt op dat de prijzen grote verschillen laten zien, terwijl de geleverde prestatie vergelijkbaar is. De kosten voor een consult in een huisartsenpost varieert van 35 euro tot 185 euro. Een ander voorbeeld: de prijs van een liesbreukoperatie ligt tussen de 1.000 en 2.500 euro, afhankelijk van het ziekenhuis van keuze. Het maakt wel wat uit door wie en waar iemand behandeld wordt. Op internet komt steeds meer informatie beschikbaar die patiënten ondersteunt bij het maken van keuzes. Maar deze informatie is toch nog tamelijk algemeen van aard. Patiënten krijgen bijvoorbeeld te weinig inzicht in waar zij het beste terecht kunnen voor een specifiek probleem. Zorgverzekeraars letten bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders nog vooral op de prijs en onvoldoende op kwaliteit.

Scherpere zorginkoop door zorgverzekeraars
Bij de inkoop van zorg speelt de kwaliteit van zorgprofessionals en zorginstellingen nog een ondergeschikte rol, maar dat zal in de toekomst zeker veranderen. Zorgverzekeraars zoals VGZ zullen steeds meer op kwaliteit gaan inkopen. Belangrijk is dan wel dat snel de juiste kwaliteitsinformatie boven tafel komt. Met name waar het gaat om het resultaat van zorg en behandeling. Managementgoeroe Micheal Porter spreekt in dit verband over 'Value Based Competition in Healthcare'. Dus niet concurreren op prijs, maar op de ervaren gezondheidswinst. Een interessant boek om te lezen!

Aandacht en een beetje liefde
Kortom; aandacht en een beetje liefde voor de patiënt, dat doet al een hoop. Het Havenziekenhuis speelt hierop in met de reclamecampagne en gelijknamige website http://www.zorgmetaandacht.nl/

En...wanneer zou de kiezende zorgconsument in grote getale opstaan?

Bron: RIVM.nl, Zorgmarkt.net, VGZ.nl, 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten