maandag 15 november 2010

CRM-Award dit jaar niet uitgereikt!

De Integrale CRM Award is dit jaar niet uitgereikt. “Ondanks de goede kwaliteit van de inzendingen, was de jury van oordeel dat geen van de deelnemende inzenders klantgericht ondernemen reeds tot bedrijfsbrede wasdom had gebracht in de organisatie”, aldus de jury in haar persbericht.

De Prijs voor Klantgericht Ondernemen (CRM Awards), kent drie prijzen:
1. Integrale CRM-Award voor integrale realisatie van klantgericht ondernemen in een organisatie.
2. CRM Pioneer Award voor de initiële fase van het realiseren van klantgericht ondernemen.
3. CRM Innovator Award voor innovatieve prestaties op deelgebieden.

Friesland Bank werd beloond met CRM Pioneer Award omdat zij vanuit een strategische keuze een relatiebank is geworden. Dit heeft zij systematisch door de hele organisatie doorgevoerd, van medewerker tot Raad van Bestuur. De jury heeft SNS Bank de CRM Innovator Award toebedeeld omdat zij excelleert in inbound door marketing realtime clickgedraggegevens te combineren met data uit de database.

ANWB en Vodafone waren door de jury genomineerd. ANWB vanwege de doorgevoerde persona’s die de klant in de gehele organisatie tot leven brengt en aan de basis liggen van een belangrijke transformatie van een meer productgerichte naar een klantgerichte organisatie. En Vodafone Nederland voor de manier waarop zij binnen de zakelijke markt haar vele complexen kanalen heeft geintegreerd en als voorbeeld fungeert voor Vodafone in andere landen.

Een samenvatting van de juryrapporten van de winnaars en de genomineerden is te vinden op www.Prijsvoorklantgerichtondernemen.nl. De presentaties en foto’s van het congres, de tafeldiscussies en de uitreiking zijn hier ook te vinden.

Geen Integrale CRM-Award voor klantgericht ondernemen dit jaar? Een teken aan de wand of hebben succesvolle CRM-organisaties zich niet aangemeld? Of is klantgericht ondernemen in de praktijk veel moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt? Wie het weet mag het zeggen!

Bron: CRMassociation.nl, 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten