donderdag 20 september 2012

Menselijke factor bepaalt succes van zorginnovaties

Niet de patiënt, maar de gezondheidssector zelf belemmert de snelle invoer en acceptatie van innovatieve mobiele oplossingen (mHealth) voor de gezondheidszorg. Dat blijkt uit het PwC onderzoek “Emerging mHealth: paths for growth”. Het is niet de technologie, maar de menselijke factor dat het innoverend vermogen van organisaties bepaalt.


Weerstand binnen de zorgsector
Onderzoekers van adviesbureau PwC zeggen daarover: "Mobiele gezondheidszorg heeft het in zich om zorg dichter bij de patiënt te brengen en meer te focussen op preventie. Desondanks loopt het nog geen storm. Daarbij vormt niet technologie de belemmerende factor, maar de weerstand binnen de zorgsector tegen verandering in de manier waarop gezondheidszorg momenteel wordt verstrekt". Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit een onderzoek van het tijdschrift Mednet over het gebruik van e-health binnen huisartsenpraktijken.

Artsen nog huiverig voor e-health
Mednet Huisartsen en medisch specialisten maken nog niet en masse gebruik van e-health in hun praktijk. Dat blijkt uit een onderzoek over e-health van het tijdschrift Mednet. Financiële en organisatorische zaken blijken de grootste struikelblokken om e-health ook daadwerkelijk in te zetten. Opvallend is dat ongeveer 60 procent van de artsen bang is voor een vermenging van werk en privé.
Hoewel uit het Mednet-onderzoek blijkt dat veel artsen de voordelen inzien van e-health, gebruiken nog niet zoveel respondenten in de praktijk ook daadwerkelijk de mogelijkheden. De meest gebruikte toepassingen zijn medische apps en telemedicine, waarbij de huisarts de medisch specialist consulteert.
Uit het onderzoek dat Mednet onlangs hield onder ruim honderd artsen blijkt dat 65 procent van de huisartsen en bijna 60 procent van de medisch specialisten vindt dat e-health een bedreiging is voor de scheiding tussen werk en privé. Veel artsen zijn er bang voor dat ze als ze eenmaal veel e-health gebruiken, 24 uur per dag aan het werk zijn (bron: Zorgmarkt, september 2012).

Concrete oplossingen die verzekeraars willen betalen
Het draagvlak voor mHealth is volgens PwC te vergroten door vooral te focussen op concrete oplossingen die zorgverzekeraars willen vergoeden. Opbrengsten vanuit de consument alleen zijn vaak onvoldoende om innovaties rendabel in de markt te kunnen zetten. Reden hiervoor is de beperkte betalingsbereidheid bij de consument, die gezondheidszorg als een verworven recht zien. Dit speelt vooral in landen als Nederland, waar mensen relatief weinig zelf betalen voor de zorg.

Opkomende economieën doen het beter
Volgens de onderzoekers verloopt de acceptatie van mobiele zorgoplossingen in opkomende economieën veel sneller dan in ontwikkelde economieën. Patiënten in landen als Denemarken, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zien mobiele oplossingen als een manier om gemak, kosten en kwaliteit van zorg te verbeteren. In landen als Brazilië, China en Turkije, zorgt het juist voor toegang tot de zorg. Gevolg daarvan is dat meer doktoren in landen in opkomst mobiele diensten aanbieden dan in de Westerse wereld: de bereidheid om gebruik te maken van mHealth is er groter en diensten worden vaker vergoed. Zo maakt bijna zestig procent van de patiënten in opkomende economieën gebruik van mHealth. In de Westerse wereld is dit slechts 35 procent, aldus PwC.

Overheid wil mHealth stimuleren
Minister Schippers is voornemens vanuit de overheid innovatie te faciliteren en deze belemmeringen weg te nemen, zo stelt PwC. Het gaat dan om het integreren van eHealth in de financiering van de gezondheidszorg en het stimuleren van standaardisatie, zelfregulering en toezicht. We zullen zien wat dat brengt. Het onderzoek is uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit in opdracht van PwC. Voor dit onderzoek zijn in tien landen meer dan duizend patiënten geïnterviewd en bijna achthonderd doktoren en verantwoordelijken voor de bekostiging van zorg vanuit overheid of zorgverzekeraars.

Meerdere succesfactoren spelen een rol
Uiteraard spelen nog meer succesfactoren een rol zoals de echte toegevoegde waarde voor de klant, het gemak waarmee het geprobeerd kan worden, de zichtbaarheid voor andere mensen, de mate waarin de nieuwe oplossing aansluit op het huidige, ingesleten gedrag, de mate waarin er (betere) substituten zijn, etc.

De kans op succes van dit soort innovaties kan sterk vergroot worden door de klant te betrekken in het innovatieproces. Dat noem ik "klantgedreven innovatie". Als je daar meer over wilt weten, lees dan mijn nieuwe boek "Klant in de driver's seat", dat onlangs is verschenen.

Wat zijn in jouw ogen belangrijke kritieke succesfactoren voor dit soort innovaties? Ik hoor het graag!

Bron: Zorgvisie.nl, Zorgmarkt.net, 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten