vrijdag 5 oktober 2012

Klantgericht innoveren: Klant in de driver's seat

Mijn nieuwe boek is uit: Klant in de driver's seat. Het eerste Nederlandse boek over innovatie waarin de klant centraal staat! Nog steeds mislukt een groot deel van alle nieuwe producten en diensten omdat ze te weinig rekening houden met de klant. Het antwoord hierop is: klantgedreven innoveren met behulp van cocreatie, crowdsourcing en communities.


Klantgedreven innovatie is een 'must' voor iedere organisatie
Innovatie wordt steeds belangrijker voor bedrijven, organisaties en instellingen. Zij kunnen daarmee hun concurrentiepositie versterken en nieuwe groeikansen benutten. Maar nog steeds mislukt een groot deel van alle nieuwe producten en diensten. Een belangrijke reden is dat veel innovaties onvoldoende aansluiten op de werkelijke klantbehoefte en klanten te weinig toegevoegde waarde bieden. Organisaties hebben door nieuwe technologische mogelijkheden echter volop kansen om producten, diensten en bedrijfsprocessen op klantgedreven wijze te verbeteren en te vernieuwen.

Over innovatie, co-creatie en crowdsourcing wordt veel geschreven, maar vrijwel altijd vanuit het gezichtspunt van de organisatie of de technologie. Dit is het eerste Nederlandse boek over innovatie waarbij de klant centraal staat. Waarbij de klant het startpunt is van het innovatieproces én innovatiesucces.

Klantgedreven innoveren met cocreatie, crowdsouring en communities
Dit boek laat u zien hoe u met behulp van nieuwe concepten als cocreatie, crowdsourcing en communities klantgericht kunt innoveren, en daarmee de slagingskans van uw innovatie aanzienlijk kunt verhogen.

Het geeft u een overzicht van alle verschillende vormen van klantgerichte innovatie, en wat daarbij de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn. Bovendien bevat het een schat aan inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

Dit eerste Nederlandse boek over klantgedreven innoveren laat zien:
- Waarom innovatie een must is en waarom zo veel innovaties mislukken
- Hoe u de slaagkans van innovaties aanzienlijk kunt vergroten
- Hoe u klanten proactief betrekt bij het innovatieproces
- Hoe u cocreatie, crowdsourcing en communities inzet om te innoveren
- Hoe u innovatieprojecten succesvol kunt managen
- Wat klantgedreven innovatie uw organisatie oplevert

Je kunt het boek bestellen op Managementboek.nl. 

Klanten willen meedoen
Willen klanten wel meedoen? Ja, maar liefst 80 procent van de online bevolking wil bedrijven helpen bij het ontwikkelen van producten en diensten. Het liefst wil men bestaande producten en diensten helpen verbeteren, maar een klein percentage geeft ook aan mee te willen denken over producten van de toekomst. De meerderheid van de consumenten hoeft hiervoor niet betaald te worden. De reden van deze bereidwilligheid: men wil gewoon een beter product en betere dienstverlening. Het favoriete platform om te helpen is Facebook, maar ook via speciale onderzoekscommunities. Want klanten hebben dan het idee dat hun input serieuzer wordt genomen en dit is een belangrijke motivator voor klanten.

Bijna de helft van de Europese sociale netwerkgebruikers volgt overigens één of meer merken. Gemiddeld volgt men elf merken op een passieve manier en zes merken op een interactieve manier. De consumenten verwachten van deze merken dat ze informatie bieden over producten en diensten, leuke acties om aan mee te doen en betrokkenheid bij het verbeteren van producten (bron: Insites, 2012).

Meer innovatiesucces door klantbetrokkenheid
Dit boek schetst hoe je de slagingskans van nieuwe producten en ideeën aanzienlijk kunt vergroten door de klant centraal te stellen in het innovatieproces. Ik noem dat ‘klantgedreven innovatie’ want de klant zit door nieuwe concepten als crowdsourcing en co-creatie daadwerkelijk in de ‘driver seat’. Dat levert niet alleen meer omzet en winst op, maar ook meer tevreden en meer loyale klanten. Daarnaast biedt dit boek een overzicht van belangrijke succes- en faalfactoren en een overzicht van inspirerende klantgedreven innovaties.

Kortom, het is tijd voor klantgedreven innovatie en klanten doen daar graag aan mee. Denk daarbij aan wat Albert Einstein ooit zei: “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.”

Ken jij goede voorbeelden van klantgedreven innovatie, dan hoor ik ze graag! En natuurlijk ben ik benieuwd wat je van mijn nieuwe boek vindt? Veel leesplezier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten