maandag 15 oktober 2012

Nederlandse Zorgparadox: wel zorg, niet betalen

Mensen vinden een verdere stijging van de zorgkosten onacceptabel, maar willen er zelf niet of nauwelijks aan bijdragen. Het merendeel wil geen hogere premie betalen om de verzorgingshuiskosten gezamenlijk te dragen, maar eenzelfde merendeel wil niet dat aan verzorgingshuisbewoners een hogere eigen bijdrage wordt gevraagd. Zie hier de Nederlandse zorgparadox in een notedop.


Burger ziet groei zorgkosten niet als zijn probleem
Zo’n 93 procent van de Nederlanders vindt een verdubbeling van de zorgkosten volstrekt onacceptabel. Tegelijkertijd willen de meeste Nederlanders (71 procent) niets of maximaal 50 euro per maand bijdragen om de toenemende zorgkosten te dragen. Dat blijkt uit de Achmea maatschappelijke monitor van augustus 2012. Dit rapport geeft naast de stemmingsindex van dit moment ook een beeld van de maatschappelijke opvattingen over de gezondheidszorg in Nederland.

Zelfstandig blijven wonen
Negen op de tien Nederlanders wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met hulp van anderen. Zes op de tien Nederlanders is niet bereid een hogere premie te betalen om de kosten voor een verzorgingstehuis gezamenlijk op te vangen. Toch vindt 60 procent dat hiervoor geen hogere bijdrage mag worden gevraagd aan ouderen die in een verzorgingstehuis willen wonen.

Keuzevrijheid en keuze-informatie
De meeste Nederlanders willen zelf bepalen in welk ziekenhuis ze behandeld worden. Daarbij gaan ze graag op zoek naar de beste behandelaar. Zij weten echter nog niet waar ze deze het beste kunnen vinden, blijkt uit de monitor. De huisarts is hun belangrijkste informatiebron. Tweederde ziet de zorgverzekeraars als adviseurs bij wie en waar het best behandeld kan worden. Zo’n 30 procent wil niet dat de zorgverzekeraar het ziekenhuis uitkiest.

Een zorgverzekeraar mag het ziekenhuis wel bepalen wanneer men weet dat het betreffende ziekenhuis de beste behandelresultaten (58 procent) heeft of de meeste ervaring heeft met de operatie (42 procent) en 14 procent wanneer bij dit ziekenhuis het snelst terecht kan. Wanneer het ziekenhuis 50 kilometer verder zou zijn dan de woonplaats, dan zou dit door een meerderheid van 60 procent worden geaccepteerd. Zo’n 16 procent zou deze toewijzing nooit accepteren.

Inzicht in kwaliteit van zorg
De meeste Nederlanders hebben behoefte aan meer inzicht in de kwaliteit van behandelingen. Zes op de tien Nederlanders heeft behoefte aan een objectief kwaliteitskeurmerk voor kwaliteit van behandelingen. Slechts 6 procent kan een kwaliteitskeurmerk van een ziekenhuis noemen.

Eelectronisch Patienten Dossier (EPD)
Voor de komst van een elektronisch patiënten dossier blijkt volgens de monitor voldoende draagvlak te bestaan. Hierbij stellen Nederlanders wel duidelijk de voorwaarde dat de privacy goed gewaarborgd moet zijn.

VolgensNederland
De uitkomsten van het volledige onderzoek zijn te zien op www.volgensnederland.nl. Daarbij is het mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende doelgroepen in de Nederlandse samenleving. Denken 50-plussers anders over bepaalde onderwerpen dan jongeren? Hebben laagopgeleiden een andere mening dan hoogopgeleiden? Heeft de politieke voorkeur invloed?

De uitkomsten van het onderzoek geven maar weer aan hoe moeilijk het zorgvraagstuk is als het gaat om kostenbeheersing, kwaliteit en toegankelijkheid. Daarbij mogen mensen zich wel eens achter de oren krabben, want je kunt nu eenmaal niet alles hebben zoals enderzijds een peperdure zorg en anderzijds een zo klein mogelijke eigen bijdrage. Een mooie uitdaging voor de nieuwe regering.

Heb jij de oplossing voor deze zorgparadox paraat, dan hoor ik hem graag!

Bron: Skipr.nl, volgensnederland.nl, 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten