maandag 12 november 2012

Co-creatie is goed voor het innovatief imago en de centen

Consumenten vinden het een goed idee als klanten betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. In de perceptie van de consument leidt dat tot een groter innoverend vermogen in tegenstelling tot wanneer een bedrijf alleen gebruik maakt van experts.


Co-creatie, crowdsourcing en communities
Steeds meer organisaties betrekken klanten via co-creatie, crowdsourcing en communities bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Denk aan Starbucks (MyStarbucksIdea), Pickwick (Dutch Tea Blend), Ducatie (Motoren), Rabobank (Denk Mee Met Je Bank) of Threadless (T-Shirts). Dat levert veel voordeel op. Consumenten vinden bedrijven die 'user designed products' verkopen innovatiever met alle voordelen van dien.

Voordeel van 'user designed products'
Martin Schreier e.a. onderzochten hoe consumenten aankijken tegen bedrijven die producten verkopen die door gebruikers (klanten) ontworpen zijn in tegenstelling door producten die door professionals zijn bedacht.

De verkoop van dit soort 'user design products' (door gebruikers/klanten ontworpen producten en diensten) heeft een aantal positieve effecten op de klant:
- Innovatiever imago van het bedrijf
- Sterkere aankoopintentie
- Grotere bereidheid om de gevraagde prijs te betalen
- Grotere bereidheid om het bedrijf aan te bevelen bij anderen

De mate waarin deze voordelen volgens de onderzoekers optreden is afhankelijk van de volgende factoren:
- Het aantal gebruikers dat betrokken wordt
- De diversiteit van hun achtergrond
- Ontbreken van beperkingen opgeled door het bedrijf
- Daadwerkelijk gebruiken van het product of dienst

Andere factoren zijn de mate waarin de klant bekend is met 'user innovation' en inzien wat daarvan de toegevoegde waarde is. Dit gaat vooral op als het om eenvoudige productcategorien gaat, zoals het ontwerpen van T-shirts, waarin het verschil tussen gebruikers en experts minder relevant is.

Klantgedreven innovatie 
Kortom, de verkoop van door gebruikers ontworpen producten en diensten hebben grote positieve effecten op de consument in het algemeen. Ken jij nog aansprekende voorbeelden van dit soort klantgedreven innovaties?

Lees meer over klantgedreven innoveren met behulp van co-creatie, crowdsourcing en communities.

Bron: Martin Schreier, Christoph Fuchs, Darren W. Dahl (2012). The Innovation Effect of User Design: Exploring Consumers' Innovation Perceptions of Firms Selling Products Designed by Users. Journal of Marketing: Vol. 76, No. 5, pp. 18-32.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten