zondag 17 februari 2013

Betrek de klant bij het innovatieproces

Dat is volgens onderzoek van The Boston Consulting Group (BCG) de belangrijkste succesfactor  waarmee best-practice innovators zich onderscheiden van de rest. Hoe je de klant bij het innovatieproces kan betrekken, staat uitgebreid beschreven in het boek ‘Klant in de driver's seat’. Een nieuw boek over succesvol klantgedreven innoveren met behulp van co-creatie, crowdsourcing en communities.


Innovatie als onderscheidende factor
Innovatie wordt steeds meer een strategische onderscheidende factor voor bedrijven. De belangrijkste vraag blijft echter: hoe kunnen bedrijven de return on investment van hun innovatie maximaliseren? En hoe kunnen zij innovatieprincipes succesvol in hun organisatie verankeren? Volgens BCG komt het allemaal neer op 6 sleutelfactoren. 

Zes sleutelfactoren voor innovatiesucces
Een overzicht van zes factoren waardoor best-practice innovators zich onderscheiden van de rest.

1.     Betrek consumenten er vroeg bij
Best-practice innovators betrekken  huidige en potentiële consumenten vroeg bij het innovatieproces. Consumenten participeren in ideegeneratiesessies, geven frequent input op vroege concepten om slechte projecten snel en goedkoop te beëindigen, en geven kritiek op het huidige aanbod op de markt. De uitdaging bestaat uit het toevoegen van externgerichte processen waardoor bedrijven efficiënt gebruik kunnen maken van de stem van de klant. Hierover gaat het boek Klant in de driver's seat.

2.     Benader innovatie als een holistisch systeem
Managers kunnen niet simpelweg één deel van het innovatie-ecosysteem geïsoleerd optimaliseren. Voor succesvolle innovatie moeten bedrijven een holistische benadering hanteren en de delen van het systeem optimaliseren die essentieel zijn voor hun competitieve voordeel. Deze benadering begint met het bouwen van een sterk veranderplan dat bewijst waarom innovatie zo cruciaal is voor het toekomstige succes van de organisatie. Zonder deze buy-in, zal zelfs een geoptimaliseerd innovatiesysteem er niet in slagen de beoogde resultaten te verwezenlijken.

3.     Gebruik data voor zware besluitvorming
Veel bedrijven hebben geen systematische manier om tradeoffs te maken. Ze hebben een gebrek aan consistente en vergelijkende data van markten en productlijnen om hun investeringen in hun innovatieportfolio te evalueren. Als gevolg daarvan worden de onvermijdbare tradeoffbeslissingen vaak gemaakt op basis van een ‘goed gevoel’ bij topmanagers, in plaats van cijfers.

Om effectief te zijn, moeten investeringen worden gealloceerd op een gedifferentieerde manier. Topmanagers bij toonaangevende innovators zijn in staat tradeoff- en investeringsbeslissingen met zelfvertrouwen te maken, omdat hun beslissingen zijn gebaseerd op de juiste data.

Tradeoff: de uitwisseling van het ene ding in ruil voor het andere, met name het opgeven van een voordeel of gunstige toestand in ruil voor een die als nog begeerlijker wordt beschouwd. Ook wel: beleidskeuzen die het type, de omvang en de betrekkelijke mengeling aan diensten geleverd door ecosystemen, opzettelijk of anderszins veranderen.

4.     Denk strategisch over tradeoffs
Volgens BCG maken best-practice bedrijven strategische beslissingen op basis van toekomstige mogelijkheden en niet op grond van historische data (bijvoorbeeld het budget van vorig jaar). Daarnaast beschikken senior leidinggevenden over de tools en procedures om innovatie-investeringen te doen in diverse dimensies, zoals bedrijven, markten, regio’s en producten.

5.     Zorg voor toegewijd senior leiderschap
Commitment van senior leidinggevenden wordt door de respondenten beschouwd als de belangrijkste kracht die tot innovatie leidt. BCG adviseert bedrijven om de CEO verantwoordelijk te maken voor essentiële innovatieprogramma’s. “De CEO daarvoor aanstellen garandeert dat innovatie wordt gelinkt aan de bedrijfsstrategie en deze ondersteunt, en dat de innovatie-inspanningen gericht zijn op de belangrijkste gebieden voor huidige en toekomstige groeidoelen”, aldus BCG in het rapport ‘The Most Innovative Companies 2012’.

6.     Optimaliseer intellectueel eigendom om waarde te creëren
De zesde factor is volgens BCG een relatief nieuw en sterk opkomend fenomeen. Door het toenemende belang van technologie in innovatie, is de waarde van intellectueel eigendom in de afgelopen tien jaar enorm gestegen. Topinnovators zijn leidinggevend als het gaat om intellectueel-eigendommanagement en hebben de juiste harde (IP life cycle, processen, cijfers) en zachte (vaardigheden, cultuur) criteria voor elkaar.

Alle zes gebieden?
The Boston Consulting Group stelt in zijn conclusie dat best-practice innovators niet noodzakelijkerwijs geweldig hoeven te zijn in alle zes factoren. In plaats daarvan identificeren ze welke factoren essentieel zijn voor hun innovatiestrategie, en zorgen ze ervoor dat ze op deze gebieden excelleren.

Nog meer succesfactoren 
Naast deze 6 sleutelfactoren spelen nog veel meer factoren een rol als het om succesvol innoveren gaat. Lees daarover het nieuwe boek ‘Innovatie Blunders’. Dit boek beschrijft de grootste innovatieblunders en geeft 25 praktische manieren om het beter te doen.

Bron: Consultancy.nl, 2013, BCG rapport ‘The Most Innovative Companies 2012’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten