woensdag 27 februari 2013

Co-creatie met de klant als mede-innovator

Klanten kunnen prima meedoen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Bedrijven die klanten betrekken bij het innovatieproces zijn succesvoller, dan bedrijven die dat niet doen. Dat blijkt opnieuw uit recent onderzoek onder kleine en startende technologiebedrijven. Wat kunnen we hiervan leren?

Leren van kleine bedrijven en start-ups
Nicole Coviello en Richard Joseph onderzochten hoe jonge en kleine technologiebedrijven succesvol innoveren door klanten nauw te betrekken bij het innovatieproces en wat andere (grotere) organisaties hiervan kunnen leren. Enkele highlights uit hun onderzoek op een rij.

Innovatieproces met 5 stappen
De bedrijven die in staat blijken grote innovaties te creëren maken gebruik van een innovatieproces dat uit vijf hoofdactiviteiten bestaat:

1. Opportunity recognition
2. Customer based funding
3. Development en testing
4. Wider commercialization
5. Ongoing feedback

De technologiebedrijven in het onderzoek deden nauwelijks aan formele screening van ideeën of aan marktonderzoek. In plaats daarvan worden klanten in verschillende rollen door het gehele proces uitvoerig betrokken.

Verschillende klantrollen
Voor alle succesvolle innovaties die aan het licht kwamen geldt dat klanten betrokken zijn in alle activiteiten van het innovatieproces. 

Denk aan:
- Identificeren van latente behoeftes en benoemen gewenste producteigenschappen
- Helpen bij het testen en door ontwikkelen van de innovatie
- Optreden als ambassadeur van het nieuwe product
- Geven van feedback gedurende het gehele traject

De kans op succes wordt groter naarmate klanten zich al in een vroeg stadium committeren aan de innovatie door er vanaf het begin zelf al veel (tijd en energie) in te investeren. De juiste klantgroep bestaat uit een mix van zowel klanten waarmee een nauwe band wordt onderhouden als klanten met wie de organisatie minimaal contact heeft.

Drie succesfactoren
Bedrijven die succesvol innoveren hebben drie kenmerken gemeen:

1. Ze identificeren direct de juiste klanten om te betrekken in het innovatieproces
2. Ze gaan flexibel om met het innovatieproces en zijn leergierig
3. Ze hebben een aanpak van trial-and-error waarmee ze stapsgewijs te werk gaan

Kortom, klantgedreven innoveren betaald zich uit. Lees meer daarover in het boek Klant in de driver’s seat

Ken jij nog meer voorbeelden of onderzoeken op dit gebied, dan hoor ik het graag!

Bron: MarketingTribune, 2013, “Creating Major Innovations with Customers: Insights from Small and Young Technology Firms, Nicole E. Coviello, Richard M. Joseph, Journal of Marketing 2012 76:6, 87-104”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten