woensdag 27 maart 2013

Co-creatie in de praktijk: UMC St Radboud

Klantgedreven innoveren met co-creatie, crowdsourcing en communities in de praktijk: Deel 7 UMC St Radboud ziekenhuis. Ter inspiratie, lering en vermaeck.


Klant in de driver's seat
Steeds meer bedrijven betrekken klanten en gebruikers bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Co-creatie, crowdsourcing en communities zijn dan ook 'hot'. Daarom interessant om naar een aantal bekende en minder bekende praktijkcases te kijken. Ter inspiratie, lering en de vermaeck.

UMC St Radboud (Lucien Engelen) - Crowdsourcing your healthThe Case
Toepassing van e-health bij chronische ziektes als astma, diabetes, hartfalen en depressie kan de maatschappij in totaal meer dan 1 miljard opleveren. Dit becijfert onderzoeksbureau APE in een studie naar de toepassing van telezorg en zelfmanagement. Naast een directe kostenbesparing van 110 miljoen euro zit de maatschappelijke winst vooral in een hogere arbeidsproductiviteit, korter ziekteverzuim en daarmee hogere arbeidsdeelname en een lager beroep op uitkeringen. De totale kostenbesparing kan oplopen tot 1 miljard euro. Een grotere klantbetrokkenheid door telezorg en zelfmanagement leiden tot een forse afname van ziekenhuisopnames en een sterk verbeterde therapietrouw voor medicijnen.

Toch wordt dit potentieel nog onvoldoende benut door de huidige bekostiging en weerstand tegen veranderingsprocessen in de zorgsector. Een van de koplopers in e-health en klantparticipatie is het UMC St Radboud ziekenhuis. Acties om 'de patiënt als partner' in de ‘driver seat’ te zetten zijn ondermeer het instellen van het REshape Innovation Center met een ‘Chief Listening Officer’, virtuele spreekuren via FaceTalk, vanuit huis online inzage in het eigen patiëntendossier, digitale poliklinieken en uitbreiding naar 50 patiëntencommunities. De voordelen zijn legio. Patiënten zijn meer tevreden en door de klantparticipatie neemt de therapietrouw toe waardoor de patient sneller beter is.

Digitale poliklinieken en klantcommunitiesKen jij nog andere voorbeelden? Dan hoor ik ze graag!

Wat is klantgedreven innovatie?
Klantgedreven innovaties zijn innovaties waarbij klanten sterk betrokken zijn bij de ontwikkeling, realisatie, introductie en/of verspreiding van de innovatie. Een innovatie is (volgens Everett M. Rogers) een idee, gebruik of object dat als nieuw wordt ervaren door de doelgroep. Het maakt niet uit of de idee ook echt nieuw is, het gaat om de ervaring van de nieuwheid door de gebruikers. Innovatie heeft dus niet zozeer met ‘uitvinden’ (inventie) te maken, als wel met het slim toepassen van bestaande uitvindingen, producten en diensten. In de praktijk kunnen innovaties betrekking hebben op kleine productverbeteringen (evolutionaire innovatie) tot aan grote nieuwe, nog niet eerder ontwikkelde, producten of diensten (radicale innovatie).

UMC St Radboud laat goed zien hoe ze de patient als partner zien in het zorgproces en daarvoor heel gericht e-health toepassingen inzetten. Een mooie combinatie van co-makership en community-building. Ken jij nog andere voorbeelden? Dan hoor ik ze graag! De komende dagen volgt deel 8 in deze reeks.

Klantgedreven innoveren
Meer weten over klantgedreven innoveren met behulp van co-creatie, crowdsourcing en communities? Lees dan het boek 'Klant in de driver's seat'.

In deze serie verscheen eerder:
1. Co-creatie in de praktijk: Lays Maak de Smaak
2. Co-creatie in de praktijk: TeamTopZorg
3. Co-creatie in de praktijk: Threadless
4. Co-creatie in de praktijk: Pickwick Dutch Blend
5. Co-creatie in de praktijk: NikePlus
6. Co-creatie in de praktijk: LEGO Designed By Me

Geen opmerkingen:

Een reactie posten