donderdag 25 april 2013

Klant centraal en Innovatie toptrends in 2013

Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat klantgericht ondernemen en innovatie dé toptrends zijn in 2013. Er is alleen één groot probleem: bestuurders en topmanagers hebben de grootste moeite om de juiste strategische keuzes te maken.


Klant centraal is dé marketingtrend voor 2013
Dat blijkt uit het tiende ‘Marketingtrendonderzoek’ van Berenschot waaraan meer dan 350 marketeers deelnamen. Hoewel het beeld per sector enorm verschilt, zullen alle marketeers een spade dieper moeten gaan om de klant echt te verleiden.

De top-5 marketingtrends volgens marketeers:
1. Klant centraal (48%)
2. Social media (45%)
3. Authenticiteit (39%)
4. Innovatie en ideegeneratie (32%)
5. Storytelling (29%)

In de top 10 staan verder naast ‘mobile marketing’, ‘samenwerking’ en ‘MVO’ nog twee nieuwe onderwerpen: ‘conversie’ en ‘transparantie’.  “In een krimpende markt met toenemende concurrentie willen klanten steeds meer voor minder geld. Door een hechtere relatie met hun klanten te bewerkstelligen, proberen marketeers switchgedrag te voorkomen”, aldus de onderzoekers van Berenschot. De top-10 verschilt trouwens sterk per sector.

Onderzoek: 52% snelst groeiende bedrijven verhoogt marketingbudget in 2013
In 2013 is voor 74 procent van de snelst groeiende en meest innovatieve bedrijven, klantgerichtheid het meest belangrijke speerpunt. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Magis Marketing & Research. In dit rapport zijn bedrijven uit de FD Gazellen top 100 en Syntens MKB Innovatie Top 100 ondervraagd. Ruim vijftig procent van de respondenten verhoogt dit jaar zijn marketingbudget. Hierbij wordt vooral in gezet op sociale media en klantcontact.

Nieuwe businessmodellen strategische uitdaging voor 2013
Nederlandse ondernemingen blijven naarstig op zoek naar nieuwe businessmodellen. Ondernemers en bestuurders zoeken hierin de oplossing voor de teruglopende omzetten en rendementen. Ook probeert men door nieuwe businessmodellen te ontkomen aan de ‘ouderwetse' prijsconcurrentie, die als hevig wordt ervaren.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Strategy Trends 2013’. In totaal hebben dit jaar 331 Nederlandse ondernemers en bestuurders deelgenomen aan het onderzoek. Zij vormen een brede afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven.

De top-5 strategische issues voor 2013–2014 zijn:
1. Nieuwe businessmodellen (31%)
2. Prijsconcurrentie (26%)
3. Innovatie, R&D (26%)
4. Human capital (23%)
5. Allianties in de bedrijfsketen (21%)

De top-5 keuzes voor onderscheidend vermogen in 2013-2014 zijn:
1. Kwaliteit van product/dienst (45%)
2. Service (35%)
3. Focus op klantsegment (34%)
4. Innovatie (30%)
5. Maatwerk (28%)

Moeite met maken van strategische keuzes
Hoewel de marketing- en strategietrends helder zijn, hebben organisaties grote moeite met het maken van echte keuzes omdat men geen duidelijk beeld heeft van de toekomst.

Deze onzekerheid houdt de strategievorming van ondernemingen ook in 2013 in de greep. Zie figuur. Strategievorming dreigt ‘op slot' te raken, want ondernemingen geven aan dat zaken veelal bij het oude worden gelaten, dat het lastig is echte keuzes te maken en dat waar keuzes gemaakt worden, het lastig is om deze in actie om te zetten. Kortom, ondernemers weten het niet meer.


Deze verstarring heeft volgens de onderzoekers echter ook een positief effect, namelijk dat bedrijven zich meer gaan oriënteren op hun omgeving in de eigen zoektocht naar hoop en houvast. De klant wordt een belangrijker richtpunt, door focus op klantsegmenten en door meer aandacht voor maatwerk. Ketenpartners komen meer in beeld door fors grotere aandacht voor allianties in de bedrijfsketen en door vaker belang te hechten aan co-makership.

Belang van portfoliomanagement neemt toe
Prijsdruk, minder volumegarantie, toenemende concurrentie van nieuwe en bestaande aanbieders en transparantie over kwaliteit vormen de nieuwe context. Binnen dat veranderende speelveld moeten zorginstellingen zich staande houden en kansen herkennen én aangrijpen. Uit de eerste resultaten van de door zorginstellingen ingevulde BDO Quickscan Marktwerking, blijkt dat bijna 80 procent van de zorginstellingen nog onvoldoende is voorbereid op deze transitie. In combinatie met onzekerheid rond regelgeving zorgt dit voor grote continuïteitsrisico’s. Het formuleren van een heldere strategie en visie wordt bemoeilijkt door het gebrek aan inzicht in kosten en opbrengsten per zorgproduct. Zonder dat inzicht is er onvoldoende basis voor een gedegen bedrijfseconomische analyse en is adequaat portfoliomanagement onmogelijk. In deze fase naar meer marktwerking is dit spelen met vuur.
Bron: BDO.nl, maart 2013.

Herken jij de hiervoor geschetste strategische 'houdgreep'?

Wendbaarheid en verandervermogen
Bedrijven en instellingen zullen er aan moeten wennen dat de wereld continue in beweging is. Het zal niet meer rustig worden. Het uitstellen van strategische keuzes kan dan ook funest uitpakken. Organisaties zullen wendbaarder moeten worden en moeten werken aan hun verandervermogen om te kunnen overleven. Belangrijk daarbij is dat organisaties uitgaan van hun eigen visie en kracht en niet alleen maar kijken naar wat anderen (gaan) doen.

Bron: Onderzoeken Marketingtrends 2013 en Strategy Trends 2013 van Berenschot en artikel op CustomerTalk.nl, maart 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten