vrijdag 19 juli 2013

Professioneel innovatiemanagement leidt tot meer omzet en groei

Bedrijven (en landen) die meer investeren in innovatie presteren beter. Meer omzet, meer groei. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat organisaties hun innovatieproces op orde hebben. Uit recent onderzoek komt naar voren dat dit neerkomt op het professioneel managen van een gestructureerd innovatieproces.


Volwassen innovatiemanagement loont
Er bestaat een sterk verband tussen best practice innovatiemanagement en het bereiken van betere resultaten uit innovatie. Zo behalen de innovatiefste bedrijven ter wereld een 13 procentpunt hogere  winst (EBIT) uit innovatie dan hun concurrenten.

Dit concludeert adviesbureau Arthur D. Little (ADL) in het rapport ‘Global Innovation Excellence Study 2013’.Het onderzoek, dat gebaseerd is op de input van 650 topmanagers uit alle sectoren van de Industrie, keek naar trends en best practices op het gebied van innovatiemanagement.

Uit een analyse van de innovatieprestaties van honderden grote bedrijven komt naar voren dat bedrijven met een hoge innovatie volwassenheid genieten van succeskansen die kunnen oplopen tot zelfs boven de 80%. Deze groep ‘World Class Innovators’ scoort sterk op innovatie elementen als ‘Idea Management’, ‘Business Intelligence’ en ‘(Innovatie) Portfolio Management’.

De hogere succeskans vertaalt zich vanzelfsprekend ook in betere financiële resultaten. Zo realiseren de top 25% bedrijven in innovatiemanagement een 19 procentpunt betere omzet en een 13 procentpunt betere EBIT uit nieuwe producten en diensten. Ook de terugverdientijd op innovatie is 30% korter.

In de studie keek het adviesbureau ook naar welke factoren het meeste invloed hebben op innovatie-resultaten. Vier factoren kwamen bovendrijven:
 • het doorgronden van de werkelijke bijdrage van technologie aan de doelstellingen van het bedrijf;
 • het structureel gebruik maken van externe bronnen voor business intelligence;
 • het reageren op veranderingen binnen doelsegmenten door het voortdurend aanpassen van product/service portfolio's;
 • het betrekken van de volledige organisatie bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
Het innovatie geheim achter de sterke Duitse economie
De laatste vijf jaar heeft de Duitse economie de economieën van diverse andere grote westerse landen overtroffen. Als gevolg daarvan is Duitsland uitgegroeid tot de groeimotor binnen de Europese Unie. Zelfs in de laatste jaren, waar de meeste economieën zware tijden beleefden door de economische crisis, liet de Duitse economie sterke resultaten zien. Zo laat de Duitse economie bijvoorbeeld een hogere productieoutput zien dan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 20 en 10 procentpunten meer.

Waarom presteren onze oosterburen zo goed? Volgens een recent onderzoek door het Duitse adviesbureau Management Engineers is het  sleutelwoord innovatie: De Duitse economie is een toonaangevende innovatiemachine geworden. Het onderzoek van de consultants geeft een aantal redenen voor de hogere productiviteit, maar innovatie blijkt de belangrijkste factor.

Een vergelijking van R/D-uitgaven versus BBP groei laat zien dat landen die meer uitgeven aan R/D een hogere groeiratio hebben. Duitsland bijvoorbeeld gaf tussen 2006 en 2011 gemiddeld 2,8% van het BBP uit aan R/D, significant meer dan de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor behaalde Duitsland een grotere BBP groei.

Gestructureerd innovatieproces grootste knelpunt van innovatie
Innovatie is een actueel thema in bijna alle organisaties. Uit onderzoek van adviesbureau ConQuaestor blijkt dat in maar liefst 86% van de organisaties innovatie van producten en/of diensten wordt gezien als een belangrijke pijler in de strategie van de organisatie. Ondanks de strategische prioriteit van innovatie blijven veel bedrijven worstelen met het realiseren van innovatiedoelstellingen. De vraag die continu terugkomt is: waar gaat het mis?

In haar rapport ‘Business Process Management Onderzoek 2013’ concluderen de onderzoekers dat juist structuren vaker de ontbrekende factor zijn dan elementen als cultuur, leiderschap en de benodigde kennis en kunde. Op de vraag wat het belangrijkste knelpunt is voor het realiseren van een groter innovatief vermogen gaven de circa 250 managers en procesexperts aan dat het in de meeste gevallen ligt aan het ontbreken van een ‘gestructureerde aanpak van het innovatieproces’.

Het advies van het adviesbureau spreekt dan ook voor zich: “Organisaties die streven naar een groter innovatief vermogen doen er goed aan om hun organisatieproces beter te structureren”. Ook geeft ConQuaestor negen kenmerken waaraan een “goed innovatieproces” voldoet:
 • Het geeft richting aan de wijze waarop de organisatie informatie rondom nieuwe technieken en ontwikkelingen in de bedrijfstak tot zich neemt;
 • Het biedt laagdrempelige mogelijkheden voor medewerkers, klanten en andere belanghebbenden om ideeën in te brengen;
 • Het voorziet in een analyse hoe groot de slaagkans van een innovatie is en hoe groot de bijdrage kan zijn van een innovatie aan de strategie van de organisatie;
 • Er wordt gezorgd voor allocatie van geld en middelen aan innovatie-initiatieven met een hoge slaagkans en potentiële hoge strategische meerwaarde;
 • Het maakt duidelijk in welke stadia innovaties zich bevinden, bewaakt de voortgang en de uitnutting van toegekende middelen;
 • Het voorziet in evaluatiemomenten, periodiek of op vooraf bepaalde punten in de totstandkoming van de innovatie, waarop de voortgang en slaagkans van de innovatie wordt beoordeeld. Op basis hiervan wordt het innovatietraject gestopt, voortgezet of wordt het idee gerecycled in een ander innovatie-initiatief;
 • Het bevat professionele methoden om te komen van idee tot verbetering of tot implementatie hiervan;
 • Innovaties worden in een vroeg stadium beoordeeld op bij innovatie passende kengetallen zoals aantallen gebruikers, klanttevredenheid en marktaandeel in tegenstelling tot veelgebruikte kengetallen als financieel rendement;
 • Het voorziet in een gedegen evaluatie van ondernomen innovatie-initiatieven om het innovatieproces voortdurend te verbeteren. 
Kortom, succesvol innoveren begint met een duidelijke strategie, leiderschap en een professionele aanpak.

Bron: Consultancy.nl, 2013, Global Innovation Excellence Study 2013 van ADL en Business Process Management Onderzoek 2013 van ConQuaestor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten