maandag 30 september 2013

Sociaal innovatieve bedrijven zijn de beste innovators

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben meer innovatiesucces en betere bedrijfsprestaties. Dat betekent dynamisch managen, flexibel organiseren, slimmer werken en co-creatie met klanten. Kortom, hoe sociaal innovatief is jouw bedrijf?


First things first in crisistijd 
Dat blijkt uit de Erasmus Concurrentie Monitor 2011-2012. Maar eerst een kleine terugblik. Uit de monitor komt naar voren dat Nederlandse bedrijven vanaf 2008 minder actief bezig zijn met het betreden van nieuwe markten en klantengroepen. Tussen 2008 en 2010 is deze daling meer dan 6%. In deze periode van economische neergang hebben Nederlandse bedrijven zich eenzijdig gericht op het beter bedienen van bestaande klanten en markten.

Benutten van nieuwe marktkansen
Vanaf 2010 tot 2012 zijn Nederlandse bedrijven minder aandacht gaan besteden aan het beter bedienen van bestaande klanten en markten (‐1%), maar zijn sterker (+3%) gericht op het toetreden tot nieuwe klanten en markten. Na jaren van uitblijven van innovatie, investeren Nederlandse bedrijven ook meer (+2,6%) in radicale innovatie. De aanhoudende crisis in Europa en groeiperspectieven van opkomende economieën stimuleren Nederlandse organisaties om meer producten en diensten te ontwikkelen voor nieuwe markten en klanten.

Highlights uit de Concurrentie en Innovatie Monitor 2011-2012:

  • Toenemende investeringen (+14,7%) in sociale innovatie (slimmer werken, flexibel organiseren, dynamisch managen en co-creatie) dragen bij aan verhoging van het Nederlandse innovatievermogen.
  • Met name sociaal innovatieve bedrijven realiseren meer nieuwe producten en diensten voor nieuwe klanten en markten (+38%) en bestaande klanten en markten (+15%). Bovendien presteren ze ook beter (+6%) en investeren aanzienlijk meer in R/D (+3%).
  • Sociaal innovatieve organisaties zijn vooral in staat gebleken om een hoger marktaandeel te realiseren (+10%), een hogere omzetgroei te realiseren (+9%) en meer nieuwe klanten aan te trekken (+7%). Volgens de onderzoekers is sociale innovatie niet alleen een geschikt concurrentiewapen voor markten waarin organisaties al actief zijn, maar het is ook geschikt om nieuwe markten en nieuwe klanten aan te boren.
  • Gezien het effect van sociale innovatie op radicale innovatie (+38%), incrementele innovatie (+15%) en op bedrijfsprestaties (+6%) is het een belangrijk instrument om nieuwe groei van de Nederlandse economie te bewerkstelligen. Deze nieuwe manieren van managen, organiseren en werken kunnen bijdragen aan een meer vitale en weerbaarder Nederlandse economie.
  • Meer aandacht voor sociale innovatie in de Topsectoren kan het innovatiepotentieel substantieel verhogen. De Topsectoren Agrofood, High Tech systemen en materialen en Logistiek blijven achter op sociale innovatie (respectievelijk  -4%,  -6% en  -10%). Agrofood en Logistiek blijven ook achter in de realisatie van radicale innovaties (respectievelijk -6% en -8%).
  • Sociale innovatie vereist nieuwe manieren van organiseren, managen en werken zodat technologische innovaties renderen. Vertrouwen en kennisdeling tussen medewerkers, informeel leiderschap en platte flexibele organisatievormen zijn belangrijk om te innoveren en te presteren.

Investeren in sociale innovatie loont
Sociale innovatie bestaat uit vier hefbomen die nauw met elkaar samenhangen:
  1. Het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (leiderschapsstijlen).
  2. Het hanteren van innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren).
  3. Het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken).
  4. Samenwerking met externe partijen zoals klanten, leveranciers en ketenpartners (co‐creatie).

Van deze vier hefbomen van sociale innovatie draagt de hefboom flexibel organiseren met 28% het sterkste bij aan het innovatiesucces van organisaties, gevolgd door dynamisch managen met 27%, co-creatie (25%) en slimmer werken (20%). 

Kijken we naar de bijdragen van deze hefbomen aan de bedrijfsprestaties dan scoren ook hier dynamisch management met 32% en flexibel organiseren (30%) het meeste bij. Gevolgd door co-creatie (20%) en slimmer werken (18%). 

Ondanks de verschillen zijn alle hefbomen van belang, want de kracht van sociale innovatie ligt namelijk in samenhangende investeringen in alle vier hefbomen.Door middel van deze hefbomen kan de technologische kennis van een bedrijf beter aangewend worden en kunnen organisaties beter presteren in termen van innovativiteit, productiviteit en concurrentievermogen.

Nederlandse bedrijven zetten in op open innovatie
Met deze wetenschap in het achterhoofd zetten Nederlandse bedrijven in toenemende mate in op open innovatie en ketensamenwerking. Uit de nieuwe Global Innovation Survey van PwC blijkt dat 42 procent van de Nederlandse bedrijven de voorkeur geeft aan open innovatie, tegen 32 procent wereldwijd. Ze stappen af van het traditionele proces van productontwikkeling waarbij het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten binnen de muren van de organisatie plaatsvond. In plaats daarvan zijn ze bereid hun R&D faciliteiten open te stellen of richten ze samenwerkingsverbanden op met partners.

Investeren in sociale innovatie loont dus. Rest de vraag. hoe sociaal innovatief is jouw bedrijf?

Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011-2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten