zaterdag 19 oktober 2013

Innovatie wordt door klanten niet altijd op prijs gesteld

Innovatie is ‘hot’! Het moet ons uit de crisis helpen en zorgen dat we weer gaan groeien. Organisaties investeren fors in innovatie en zijn naarstig op zoek naar vernieuwing en het ‘gouden idee’. Maar als u niet te boek staat als innovator, dan kan meer innovatie wel eens contraproductief zijn. In plaats van adoratie krijgt u dan te maken afbrokkelende merkloyaliteit en een negatieve houding. Hoe zit dat?

Hoeveel innovatiekrediet heeft u?
Dit kom naar voren uit onderzoek van Barone en Jewell. Zij onderzochten wat het voordeel is van het hebben van een innovatieve (merk)reputatie. Een reputatie waarmee u krediet (innovation credits) heeft opgebouwd om te experimenteren met innovaties en vernieuwingen. Ze tonen in hun onderzoek aan dat sommige bedrijven scoren met hun vernieuwingen, terwijl andere organisaties min of meer ‘gestraft’ worden voor hun vernieuwingsdrang, met name als ze teveel afwijken van bestaande marktconventies.

Hoe zien klanten u? Wel of niet innovatief?
Als klanten u als innovatief bedrijf zien, als een merk dat keer op keer bewezen heeft diensten te ontwikkelen die waarde toevoegen en klanten relevant voordeel bieden, dan krijgt u van uw klanten volop ruimte om te innoveren en om nieuwe strategieën te ontwikkelen die misschien wel haaks staan op datgene wat in de branche gewoon is. Denk aan Apple, Google en BMW.  

Zien uw klanten u niet als innovatief bedrijf, heeft u geen innovatief imago en heeft u geen reputatie als vernieuwer opgebouwd, dan stellen klanten het ook helemaal niet op prijs als u toch komt met baanbrekende vernieuwingen. In plaats van bewondering krijgt u te maken met afbrokkelende merkloyaliteit en een negatieve houding. Denk aan diverse financiele instellingen.

Opbouwen van innovatiekrediet
Die innovation credits gaan pas tellen op het moment dat een bedrijf een strategie implementeert die afwijkt van de gebruikelijke strategieën in de branche. Hoe hoger het opgebouwde innovatiekrediet, hoe groter ook de vrijheid van het bedrijf (van zijn klanten) om nieuwe baanbrekende strategieën te implementeren. Kortom, om echt innovatief te kunnen zijn, moet u stap voor stap werken aan uw merkreputatie en innovatiekrediet.

Bron: The Innovator’s license: A latitude to deviate from category norms, M.J. Barone, R.D. Jewell, Journal of Marketing, volume 77, january 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten