donderdag 10 oktober 2013

Win de innovatiewedstrijd met het 4-4-2 systeem

De berichten over het nut van investeren in R/D spreken elkaar nog wel eens tegen. Het ene onderzoek laat zien dat bedrijven die in R/D investeren meer innovatiesucces hebben en beter presteren. Het andere onderzoek laat zien dat het niet om geld gaat, maar dat juist die bedrijven succes hebben die mikken op focus en samenhang. Wat is nu de waarheid? Simpel: het gaat om de juiste tactiek: 4-4-2.


Waarheid ligt in het midden
De waarheid ligt zoals altijd ergens in het midden. Investeren in R/D loont mist je het doelgericht en efficiënt aanpakt. En daar schort het nog wel eens aan. Wat wel duidelijk is: alleen maar meer geld in R/D investeren levert niet altijd meer innovatiesucces op.

Investeren in R/D loont
Waarom presteren onze oosterburen zo goed? Volgens een recent onderzoek door het Duitse adviesbureau Management Engineers is het sleutelwoord innovatie: De Duitse economie is een toonaangevende innovatiemachine geworden. Het onderzoek van de consultants geeft een aantal redenen voor de hogere productiviteit, maar innovatie blijkt de belangrijkste factor.

Een vergelijking van R/D-uitgaven versus BBP groei laat zien dat landen die meer uitgeven aan R/D een hogere groeiratio hebben. Duitsland bijvoorbeeld gaf tussen 2006 en 2011 gemiddeld 2,8% van het BBP uit aan R/D, significant meer dan de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor behaalde Duitsland een grotere BBP groei. Zelfs in de laatste jaren, waar de meeste economieën zware tijden beleefden door de economische crisis, liet de Duitse economie sterke resultaten zien. Zo laat de Duitse economie bijvoorbeeld een hogere productieoutput zien dan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 20 en 10 procentpunten meer.

Kortom, investeren in R/D loont: tussenstand 1-0.

Innovatiesucces is niet te koop
Maar innovatiesucces is niet te koop. Nee, helaas. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het jaarlijks “Global Innovation 1000” onderzoek van Booz Allen Company. Ieder jaar concluderen de onderzoekers hetzelfde, namelijk dat er geen significante statistische relatie tussen financieel resultaat en innovatie-uitgaven. Wat wel werkt is focus, samenhang en een strategische match.

Volgens de onderzoekers is geld niet het geheim, maar is het focus en samenhang. Bedrijven die excelleren in innovatie hebben altijd één karaktereigenschap gemeen. Ze weten waar ze echt goed in zijn binnen de markt, en zij richten hun innovatie-inspanningen rond deze kerncapaciteiten – die specifieke combinatie van talent, kennis, team structuur, tools, processen die hun bedrijf onderscheiden en enorme waarde creëren.

Andere belangrijke factoren voor innovatiesucces zijn leiderschap (als de hoogste baas het niet belangrijk vindt gebeurt er niets), open innovatie (externe kennis in huis halen en meteen afrekenen met het ‘not invented here syndroom’), medewerkers inzetten als ideeëngenerator, een cultuur van durven experimenteren en fouten mogen maken en klantgedreven innoveren met behulp van co-creatie, crowdsouring en communities.

Kortom, het gaat niet om geld en R/D loont niet, het gaat om andere zaken: ruststand 1-1.

Wat gaat er mis? Te weinig en te veel middelen zijn beide niet goed!
Meer investeren in R/D is dus niet het enige antwoord. Maar te weinig investeren in R/D is ook niet het antwoord. Geld speelt wel degelijk een rol. Volgens de onderzoekers Ranjay Gulati en Nitin Nohria van de Harvard Business School komt dat doordat de relatie tussen de bestede middelen (geld) en innovatiesucces niet recht evenredig is.

Te weinig middelen blijkt voor innovatie een belemmering te zijn, maar te veel middelen ook. Een overdaad aan middelen leidt tot een gebrek aan discipline, een wildgroei aan innovatieprojecten en een verminderde drang om innovatieprojecten tot een succes te maken. “Net als bij ‘downsizing’ kunnen R/D-bezuinigingen doorgevoerd worden en tot op zekere hoogte productief zijn. Maar wie ze te ver doorvoert riskeert een permanente schade voor de winstgevendheid”. Aldus de onderzoekers.

Het 4-4-2 systeem  
Het recept is simpel: managers moeten hun innovatieprojecten zorgvuldiger uitkiezen. Enige vermindering van de R/D-investeringen hoeft het innovatievermogen niet per se aan te tasten. Gulati en Nohria hebben daar een simpele, maar doeltreffende aanpak voor bedacht die ze het ‘4-4-2 systeem’ noemen.

Schrap van iedere tien innovatieprojecten er vier, zet er vier door en investeer met de vrijkomende middelen extra in de twee meest kansrijke initiatieven. Deze aanpak levert volgens de onderzoekers verbluffende resultaten op.

Let daarbij op dat je een goede mix overhoudt van innovatieprojecten die op de korte termijn lonend zijn (quick wins) en projecten op de langere termijn cruciaal kunnen zijn voor de concurrentiepositie en continuïteit van de organisatie.

Kortom, doelgericht en slim innoveren geeft de doorslag: eindstand 2-1.

Zorg tenslotte voor professioneel innovatiemanagement. Want uit de "Global Innovation Excellence Study" van adviesbureau Arthur D. Little blijkt dat bedrijven met gestructureerd innovatieproces en professioneel innovatiemanagement veel succesvoller zijn met innoveren dan andere bedrijven.

Bron: Mastering Management in crisistijd, 2009, Consultancy.nl, 2013, Global Innovation Excellence Study 2013 van ADL en Business Process Management Onderzoek 2013 van ConQuaestor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten