dinsdag 10 december 2013

Innovatie Piramide deel 2: Tien bouwstenen van een innovatieve organisatie

Organisaties moeten innoveren om te kunnen overleven. Veel organisaties zijn echter weinig innovatief en zoeken naar wegen om hun innovatiekracht te vergroten. Uit onderzoeken en publicaties kunnen tien belangrijke bouwstenen gedistilleerd worden die de innovatiekracht van een organisatie bepalen.


Tien bouwstenen van een innovatieve organisatie
In onderstaand schema staan de tien belangrijke bouwstenen van een innovatieve organisatie. Factoren die de innovatiekracht van een organisatie bepalen. Door mij samengevat in de 'Innovatie Piramide'.


Innovatie begint aan de top
In de top van de organisatie is het belangrijk dat sterk leiderschap, visie en ambitie en een duidelijke innovatiestrategie aanwezig is. Anders komt innovatie niet van de grond. Bestuurders, directie en managers moeten overtuigd zijn van nut en noodzaak van innovatie en de manier waarop dat door de organisatie ingezet wordt. Indachtig het Japanse gezegde: ‘Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie’.

Twee weten meer dan één
Innovatieve organisaties betrekken medewerkers, klanten en samenwerkingspartners (leveranciers, financiers, distributiepartners, onderzoeksinstellingen) bij het innovatieproces. Via ‘open innovatie’ en ‘klantgedreven innovatie’ (co-creatie, crowdsouring, communities) worden kennis, ervaringen en ideeën uitgewisseld. De innovatiekracht van de organisatie wordt versterkt door gericht externe expertise te gebruiken. Medewerkers hebben bij voorkeur een innovatief profiel (creatief, slim, onderzoekend, initiatiefrijk). Het zijn immers de mensen die het (moeten) doen.

De juiste gereedschapskist 
Innovatie organisaties hebben de innovatiefaciliteiten op orde. Dat betekent dat cultuur en structuur het innovatief vermogen versterken in plaats van verzwakken. Fouten en mislukkingen worden niet afgestraft, maar vormen belangrijke leerpunten. Afdelingen, teams en medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief met korte beslislijnen. Innovatieprocessen zijn concreet en worden doelgericht aangestuurd. Om het innovatieproces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen worden slimme systemen en technologieën ingezet. De innovatie-activiteiten worden planmatig uitgevoerd en er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar. De kosten gaan immers voor de baat uit.

Het versterken van de innovatiekracht van een organisatie is een mooie uitdaging! Heb jij tips op dit gebied, dan hoor ik ze graag.

Meer weten? Lees dan deel 1 over de tien succesfactoren voor een succesvolle klantgerichte innovatie. Of lees de boeken Klant in de driver's seat en Innovatieblunders.

Bron: Klant in de driver's seat - Klantgedreven innoveren met co-creatie, crowdsourcing en communities, Sjors van Leeuwen, van Duuren Management, 2012. Innovatieblunders, Sjors van Leeuwen, van Duuren Management, 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten