dinsdag 31 december 2013

Succesvolle werkorganisaties in 2020

Aan welke ‘onmisbare competenties’ moeten organisaties en medewerkers voldoen in 2020 wil men succesvol zijn? Het Amerikaanse The Institute for the Future bracht in 2011 de tien belangrijkste competenties in kaart. Kloppen ze nog steeds en ben jij er al klaar voor?


Regeren is vooruitzien: Future Work Skills 2020
The Institute For The Future is een toonaangevend research center uit Palo Alto, California. In hun trendwatching onderzoek 'Future Work Skills 2020' onderzochten ze welke work skilss en bekwaamheden organisaties en werknemers moeten hebben om klaar te zijn voor de nabije toekomst.

Zes belangrijke factoren voor verandering
De onderzoekers onderkennen 'six drivers of change'. Zes belangrijke factoren die grote invloed gaan hebben op de werkvloer en werkomgeving. Deze zes factoren zijn:

1. Extreme longevity (langer leven, werken en leren).
2. Rise of smart machines and systems (werkplekautomatisering, slimme machines).
3. Computational world (sensor gestuurde communicatie, semantische web).
4. New media ecology (nieuwe vormen van visuele communicatie).
5. Superstructured organizations (nieuwe vormen van sociale waardecreatie).
6. Globally connected world (alles staat met elkaar in verbinding).

Tien kritische competenties
Deze 'six drivers of change' hebben grote invloed op de benodigde competenties van werknemers in 2020 en daarna. De onderzoekers komen tot tien kritische competenties voor organisaties en hun de toekomstige workforce.

1. Hoog denkniveau. Machines/robots nemen eenvoudige herhaaltaken over van werknemers. Mensen zullen daardoor vooral nodig zijn om hun cognitieve denkvermogen.

2. Sociale intelligentie. Robots leggen het af tegen het menselijk vermogen om sociale signalen en emoties op te vangen. Werknemers kunnen zich daardoor onderscheiden met hun sociale intelligentie.

3. Situationeel aanpassingsvermogen. Naar verwachting nemen de hogere technische- en managementbanen en de vacatures in lage lonen landen de komende tijd sterk toe. Beide soorten functies vergen het vermogen om snel op veranderende omstandigheden te kunnen reageren.

4. Cross-culturele vaardigheden. Grenzen vervagen, waardoor medewerkers zich aan verschillende culturen moeten kunnen aanpassen. Goede communicatie met mensen uit verschillende landen geniet de voorkeur.

5. Denken als een computer. De personen die in staat zijn om de processen te begrijpen die data ordenen, zullen eveneens kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe computergestuurde processen.

6. Nieuwe media kunde. Gelet op de enorme stroom aan informatie via diverse mediakanalen, wordt het steeds belangrijker om op te vallen met aantrekkelijk gepresenteerde content en daarnaast moet je ook in staat zijn om informatie kritisch te benaderen en te filteren.

7. Multidisciplinaire vaardigheden. Om tot oplossingen te komen moet je de focus niet exclusief op het eigen vakgebied betrekken, maar eveneens in staat zijn ook buiten dat kader mee te kunnen denken.

8. Design mindset. De inrichting van de werkomgeving heeft invloed op onze manier van denken en gedrag, is uit eerder onderzoek gebleken. Per taak moeten toekomstige medewerkers daarom het bijbehorende effectieve gedrag kunnen benoemen en de werkomgeving hierop aanpassen.

9. Informatiemanagement. Door het groeiende aanbod aan informatie moeten werknemers gegevens kunnen filteren en zich concentreren op de belangrijkste elementen.

10. Virtuele samenwerking. In 2020 zullen medewerkers minder direct contact hebben, gezien de opkomst van virtuele samenwerkingen. Deze ontwikkeling vereist een andere manier van leidinggeven aan en het motiveren van teams.

Klaar voor de toekomst?
Organisaties, overheden en medewerkers moeten alert zijn op deze veranderingen. Een mooie uitdaging voor de HRM-professionals onder ons. In hoeverre ben jij klaar voor deze toekomst? Kijk op de website van The Institute of the Future (IFTF) voor de onderzoekspaper 'Future Work Skills 2020'.

Bron: Telecommerce.nl, Future Work Skilss 2020, Iftf.org, 2011.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten