vrijdag 21 februari 2014

Nederlandse bedrijven niet ondernemend genoeg

Bedrijven die hoog scoren op het gebied van intern ondernemerschap doen het qua omzetgroei, winst en marktaandeel beter dan andere ondernemingen. Er is één probleem: Nederlandse bedrijven scoren matig op het gebied van ondernemerschap. De focus ligt te veel op crisisbestrijding in plaats van op vernieuwing, innovatie en ondernemerschap.
Ondernemerschap scoort slecht in Nederland
Nederlandse bedrijven scoren slecht op ondernemerschap. Dat blijkt uit de Erasmus Ondernemerschapsindex 2013. Dit is een jaarlijks onderzoek onder zesduizend Nederlandse bedrijven waarmee ondernemerschap in bedrijven wordt gemeten. Nederlandse ondernemingen krijgen een magere 6,1 van de Erasmus University (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), de initiatiefnemers van het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 20 procent van de bedrijven een 'goed' scoort op ondernemerschap. Daarnaast scoort 30 procent 'voldoende’ en bijna 50 procent 'onvoldoende'. Voor het grootbedrijf geldt zelfs dat maar 15 procent een 'goed' haalt. Verbetering van intern ondernemerschap kan volgens het onderzoek echter veel opleveren: 19 procent groei in omzet en winst en groei van het marktaandeel met 20 procent.

Opvallend is het grote aantal bedrijven dat niet goed kan inschatten wat er precies staat te gebeuren. “Je ziet aan de uitkomsten van het onderzoek dat de onzekerheid nog steeds zeer groot is onder Nederlandse bedrijven. Dit zal zijn weerslag hebben in de mate waarin bedrijven bereid zijn om te investeringen in strategische vernieuwing, innovatie en ondernemerschap. Terwijl dit wel uiterst noodzakelijk is voor de lange-termijn competitiviteit en winstgevendheid van veel bedrijven”, aldus de onderzoekers.

Focus ligt op korte termijn
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een korte termijn focus. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 80% van de onderzochte bedrijven zich hoofdzakelijk bezig houdt met het doorvoeren van kostenverlagingen, consolideren en het verbeteren van de productiviteit. Hoewel deze strategie heeft  geholpen bij het overleven in crisistijd en langzaam de bedrijfsresultaten heeft verbeterd, blijkt de winst voornamelijk behaald te worden door investeringen in innovatie en strategische vernieuwing.

Slechts 20% van de bedrijven binnen de Erasmus Ondernemerschapsindex heeft meer tijd en energie gestoken in het uitvoeren van innovatieprojecten en strategische verandering. Echter, deze topgroep heeft tot wel 35 procent betere financiële prestaties geboekt dat de resterende bedrijven. Ook in de huidige economische omstandigheden.

Focus op ondernemerschap loont
Ondernemerschap binnen organisaties leidt niet alleen tot meer succes bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, maar ook tot een hogere productiviteit. Uit de Erasmus Ondernemerschapsindex 2013 blijkt dat ondernemende organisaties tot meer dan 25 procent groei realiseren in het aantal nieuwe producten en diensten die worden ontwikkeld. Daarnaast stijgt de productiviteit binnen deze organisaties met meer dan 9 procent.

“Dat is een zeer interessante uitkomst. Het laat zien dat ondernemerschap niet de productiviteit van organisaties in de weg staat. Sterker nog, het geven van meer verantwoordelijkheid aan medewerkers en het stimuleren van een ondernemende houding en participatie binnen het besluitvormingsproces zorgen voor een slimmere uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast leidt het tot een versnelde omzetgroei en marktaandeel”, aldus de onderzoekers.

Sociale innovatie verbetert bedrijfsprestaties
Uit ander onderzoek blijkt dat driekwart van het innovatiesucces van topsectorbedrijven, wordt bepaald door sociale innovatie. In de topsectoren wordt 77 procent van het innovatiesucces bepaald door sociale innovatie en 23 procent door technologische innovatie. Sociale innovatie bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het hanteren van innovatieve organisatievormen, slimmer werken en samenwerken met externe partijen. Dynamisch managen en slimmer werken leveren het meeste op. Maar bedrijven kunnen alleen maar sneller innoveren als de bedrijfsstructuur op orde is en personeel de ruimte heeft om vernieuwingen uit te voeren, zo blijkt uit het onderzoek.

Veel ruimte voor verbetering
Uit de Erasmus Ondernemerschapsindex blijkt dat maar liefst 40 procent van het Nederlandse bedrijfsleven een onvoldoende scoort voor de mate van ondernemerschap binnen organisaties. Daar valt dus nog veel winst te behalen.

De one-million-dollar vraag luidt dan: hoe vergroot jij het ondernemerschap binnen jouw organisatie? Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen!

Bron:
- De Erasmus Ondernemerschapsindex is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar ondernemerschap onder het Nederlandse bedrijfsleven. Het wordt uitgevoerd onder leiding van Prof.dr. Justin Jansen, Professor Ondernemerschap aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Eur.nl, november 2013.
- Onderzoeksrapport 'Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt - Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012' van  Panteia en Rotterdam School of Management.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten