dinsdag 18 maart 2014

Klant wantrouwt nog steeds zijn financieel adviseur

Klanten met een beleggingsverzekering zijn een dief van hun eigen portemonnee. Volgens het Nibud kan het inwinnen van (gratis) financieel advies veel geld opleveren. Klanten doen dat maar mondjesmaat. Komt dat misschien omdat volgens de AFM veel beleggingsadvies nog steeds onder de maat is? Of vertrouwen mensen hun banken niet, denk aan die laatste oliedomme actie van ING.   


Zo maar twee persberichten die op dezelfde dag op Nos.nl verschenen en ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Of toch wel….?

Financieel advies kan geld opleveren
Het Nibud (Nationaal Instituut Budgetvoorlichting) roept consumenten met een beleggingsverzekering op om te zoeken naar een alternatief. Voor veel mensen kan een overstap namelijk financieel voordelig zijn.
Het Nibud wijst erop dat mensen recht hebben op een gratis adviesgesprek bij de adviseur die destijds het beleggingsproduct heeft verkocht. Toch gaan veel mensen niet op gesprek. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ze een advies wantrouwen.

Volgens de directeur van het Nibud, Gerjoke Wilmink, is dat niet terecht: "Je hebt recht op een gratis gesprek en je bent een dief van je eigen portemonnee als je daar geen gebruik van maakt." Niet voor iedereen zal er een beter alternatief zijn, maar uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de mensen die wel advies hebben gevraagd er financieel op vooruit zijn gegaan. Soms scheelde dat duizenden euro's.

‘Mensen zitten in een woekerpoliscoma’, verklaart antiwoekerpolisstrijder René Graafsma in een artikel in het FD, deze passiviteit. ‘Als je wilt ontwoekeren, moet je zelf aan de slag. Veel tussenpersonen laten het op zijn beloop, terwijl de verzekeraars vooral veel brieven sturen waarin ze verwijzen naar juist die tussenpersoon. Daardoor gaat het allemaal erg traag.’ Dat tussenpersonen en verzekeraars niet heel erg hard lopen, is begrijpelijk aldus het FD. Als alle nog lopende (miljoenen) woekerpolissen gratis moeten worden voorzien van advies en gratis moeten worden omgezet naar een beter product, is dat heel veel werk, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. En de winstmarges zijn al zo laag.

Onvoldoende voor beleggingsadvies
Maar zou de klant in veel gevallen misschien toch gelijk hebben met zijn wantrouwen? Want de toezichthouder AFM concludeert na uitgebreid onderzoek dat banken en vermogensbeheerders in één op de drie gevallen (33%) aan klanten geen goed beleggingsadvies geven. Bij de adviezen wordt volgens de AFM te vaak alleen gekeken naar rendement. Als een klant weinig risico wil lopen, krijgt hij soms toch een beleggingsportefeuille met een hoger risico.

AFM onderzocht afgelopen jaar 142 klantdossiers van dertien ondernemingen. Op eenderde van de adviezen was niets aan te merken. Bij eenderde waren de adviezen onvoldoende en bij de overige dossiers was niet duidelijk of er fouten waren gemaakt. Bij 66% van de adviezen werd er dus onvoldoende werk geleverd of was de kwaliteit van het advies niet te achterhalen.

Opvallend uit het onderzoek was ook dat maar 20% procent van de beleggingsadviseurs zegt voldoende informatie te hebben van de klant. De AFM hekelt de gemakszucht waarmee de meeste financiele instellingen de financiele positie, kennis, beleggingsdoelen en risicobereidheid van hun klanten in kaart brengen. Misschien is dat de oorzaak van het probleem, want hoe kun je goed advies geven als je te weinig informatie van de klant hebt?   

Boter op hun hoofd
Het is toch niet zo vreemd dat mensen er niet veel trek in hebben om naar hun eigen financieel adviseur te gaan? Dat is namelijk dezelfde persoon die ze eerder een ‘slecht’ product heeft geadviseerd. Naar wie moet de consument dan wel gaan, de hele financiële sector heeft immers boter op zijn hoofd. Lees ook mijn blog over de AEGON-liegmachine.

Zelfs bij de eens zo vertrouwend wekkende Rabobank loopt de klanttevredenheid gillend achteruit door de Libor-affaire, rappe sluiting van kantoren, grote reorganisaties en het sluiten van geldautomaten in dorpen. En die laatste oliedomme actie van ING (het commercieel willen gaan gebruiken ('verkopen') van klantendata) doet het vertrouwen in financiele dienstverleners ook al geen goed.

Lijkt me een mooie kans voor een marktpartij die het anders doet. Geen wonder dat de Triodos bank de toestroom aan nieuwe klanten nauwelijks aan kan. Als het om vertrouwen gaat: geen woorden, maar daden!

Bron:
Nos.nl: Nibud: klant wantrouwt adviseur en Beleggingsadvies onder de maat, 28-02-2014, de Gelderlander 28-02-2014. FD.nl, 01-03-2014, Volkskrant, 01-03-2014. ING, 17-03-2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten