zondag 23 maart 2014

Ziekenhuizen worstelen met hun prijzen

Consumenten willen duidelijk inzicht in de prijs, wat ze zelf moeten (bij)betalen en wat ze daar voor krijgen. In alle takken van sport vinden we dat de normaalste zaak van de wereld, maar voor de zorgsector is het nieuw. Zorgaanbieders hebben de grootste moeite om de juiste prijs te bepalen en die duidelijk en tijdig bekend te maken. De consument in verwarring achterlatend.


Consumenten willen inzicht in (hun) kosten
Consumenten willen duidelijke informatie over de kosten van de zorg. Vooral vooraf, wanneer zij nog een keuze hebben en kunnen zien wat de zorgverzekeraars vergoedt en wat ze wellicht zelf moeten (bij)betalen.
Maar ook als de zorg door de zorgverzekeraar volledig wordt vergoed wordt, hebben consumenten behoefte aan goede informatie, bijvoorbeeld door een helder kostenoverzicht achteraf.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie in de medische (curatieve) zorg. De NZa is niet enthousiast over zijn bevindingen en scherpt in 2014 het toezicht op informatie over zorgkosten aan.

Minstens driekwart van de consumenten heeft behoefte aan informatie over de financiële kant van de zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inhoud van het verzekerde pakket, de tarieven, en de relatie met de ontvangen zorg, het eigen risico en de eigen bijdragen en het gecontracteerde zorgaanbod.

Vertrouwen ‘dat het wel goed zit’
Opvallend is dat uit het NZa-onderzoek blijkt dat zorgconsumenten informatie willen over de financiële kant van de zorg, maar dat zij hier nog weinig naar zoeken. Als zij wél informatie opvragen dan doen zij dat meestal bij hun zorgverzekeraar.

Consumenten geven aan dat zij nog niet vaak informatie zoeken omdat zij erop vertrouwen 'dat het wel goed zit'. Dit vertrouwen in informatie is heel belangrijk en mag niet beschaamd worden, vindt de NZa. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waar de NZa toezicht op houdt. Desondanks zijn veel consumenten onaangenaam verrast als er achteraf een onduidelijk kostenoverzicht met een gepeperde rekening op de deurmat valt.

Verzekerden vinden dat de informatie over de financiële aspecten van de zorg moeilijk te vergelijken is. De NZa is in gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) of en op welke wijze de vergelijkingssites voor zorgverzekeringen verbeterd kunnen worden.

Inzicht in ‘passantentarieven’ 
Consumenten hebben het meeste behoefte aan inzicht in de kosten van medisch specialistische zorg. Simpel gesteld: wat kost een ingreep in het ziekenhuis, bij die dokter, en wat kost het mij?

De NZa verplicht verzekeraars om duidelijk op hun website te vermelden met welke zorgaanbieders zij een contract hebben. Op hun beurt moeten aanbieders van medisch specialistische zorg voorafgaand aan de behandeling duidelijk aangeven of er een contract is met de zorgverzekeraar of niet.

Ook moeten ziekenhuizen op hun website de tarieven (prijzen) publiceren die zij rekenen bij niet-gecontracteerde zorg. De NZa controleert in 2014 of deze zogenoemde ‘passantentarieven’ op de websites staan. [Waarom de zorgsector hier weer een nieuwe term introduceren is mij een raadsel, dat maakt het voor de consument er niet duidelijker op.].

Prijs wordt een beslissingscriterium
Passantentarieven hadden tot voor kort vooral een symbolische betekenis, omdat verzekerden in vrijwel ieder ziekenhuis terecht konden en alles betaald kregen. Nu verzekeraars steeds meer selectief gaan inkopen zijn de passantentarieven van steeds groter belang, temeer daar het eigen risico dit jaar is opgelopen tot 360 euro. Dit betekent dat verzekerden alleen een behandeling bij een voorkeursaanbieder volledig vergoed krijgen. Kiezen ze voor een andere zorgaanbieder, dan krijgen ze met de dure passantentarieven te maken.

NRC Handelsblad constateerde eind december al dat er grote verschillen zijn in de passantentarieven. Voor dezelfde behandeling kunnen die tussen ziekenhuizen honderden procenten uiteen lopen. En dan loont het voor de zorgverzekeraar en de zorgconsument om te gaan shoppen, ervan uitgaande dat de kwaliteit niet wezenlijk verschilt (want daar hebben we in veel gevallen ook geen idee van).

Om een idee te geven hieronder de twee laagste en twee hoogste prijzen zoals ze op de website watkostdezorg.nl gepubliceerd staan voor het 'product': Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerd letsel (15D058):
- Diaconessenhuis Leiden = E 102,87
- Elisabeth Ziekenhuis = E 105,16
- Orbis Medisch Centrum = E 363,43
- Refaja Ziekenhuis = E 1213,90

Volgens dezelfde website is een nierdialyse in het AMC Amsterdam maar liefst achttien keer duurder dan in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Rara?

Ziekenhuizen treuzelen of hebben geen idee?
Maar nu komt het: ruim de helft van de ziekenhuizen is er dit jaar nog niet in geslaagd om de actuele passantentarieven openbaar te maken. Dit constateren de initiatiefnemers achter de nieuwe prijsvergelijkingssite watkostdezorg.nl.

In totaal hebben 49 van de 88 ziekenhuizen die watkostdezorg.nl heeft bekeken nog geen actuele passantentarieven bekend gemaakt. In de meeste gevallen betreft het ziekenhuizen die verouderde prijsinformatie op hun website hebben staan. Meestal gaat het om prijslijsten uit 2012 toen de nieuwe dbc-systematiek werd geïntroduceerd. Daarnaast is er een handvol ziekenhuizen die helemaal geen informatie over de tarieven beschikbaar heeft.

Waarom de ziekenhuizen zo laat zijn met hun passantentarieven is niet helemaal duidelijk. Men vermoedt dat veel ziekenhuizen moeite hebben om de veranderingen in de regels bij te benen en er daarom niet in slagen tijdig hun kostprijzen te berekenen, laat staan te publiceren. Daarnaast is het denkbaar dat ziekenhuizen de passantentarieven pas laat in het jaar vaststellen, om zo aan het eind van het jaar de jaarbegroting sluitend te maken.

Klantgericht ondernemen valt niet mee
Consumenten willen duidelijk inzicht in de prijs, wat ze zelf moeten (bij)betalen en wat ze daar voor krijgen. Zodat ze vooraf een weloverwogen keuze kunnen maken en achteraf een duidelijk beeld hebben van wat er ‘geleverd’ is en wat er voor betaald is.

In alle takken van sport vinden we dat de normaalste zaak van de wereld, maar in de zorgsector is het allemaal nieuw. Ziekenhuizen hebben de grootste moeite om de juiste prijs te bepalen en die duidelijk en die tijdig bekend te maken. De invoering van klantgericht ondernemen en zorgmarketing is blijkbaar voor veel ziekenhuizen nog een lastige kluif.

Bron: NZa verscherpt toezicht in 2014 op heldere informatie over zorgkosten, 14-02-2014., Skipr.nl, 20-03-2014, Skipr.nl 30-12-2013, watdezorgkost.nl, maart 2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten