maandag 19 mei 2014

Huwelijk tussen Marketing en ICT blijft moeizaam

Marketing is steeds vaker initiator en eigenaar van digitale projecten. Steeds meer technologieprojecten worden door Marketing en ICT samen uitgevoerd. Samenwerking tussen Marketing en ICT wordt dan ook steeds belangrijker. Toch is bijna driekwart van de CIO’s van mening dat die samenwerking tussen marketeers en techneuten beter kan en beter moet.


Invloed van Marketing op ICT neemt toe
Dat blijkt uit de ‘CIO Technology Survey 2013'. Een onderzoek onder tweeduizend CIO’s en technologieleiders wereldwijd van Harvey Nash en de TelecityGroup.

CIO’s geven aan dat hun invloed tanende is omdat steeds meer ICT-projecten en -investeringen buiten ICT-afdeling plaatsvinden. Vooral Marketing wordt steeds meer initiator en eigenaar van digitale projecten. Marketing is inmiddels bij 75 procent van de digitale projecten nauw betrokken.

Enkele opvallende bevindingen:
  • Marketing, sales en gespecialiseerde digi-teams worden in toenemende mate ‘technologie-eigenaar’.
  • 33 procent van alle digitale projecten wordt ge├»nitieerd en gerund door Marketing alleen. 42 procent wordt gezamenlijk uitgevoerd door Marketing en ICT.
  • Bijna de helft van de CIO’s verwacht dat ‘Bring Your Own Device’ de komende jaren gaat toenemen en dat gebruikers een grotere rol krijgen in het managen van ICT-componenten.
  • Het aandeel bedrijven waar meer dan 10 procent van de ICT-investeringen plaats vindt buiten de ICT-afdeling, is gestegen van 23 procent in 2011 tot 40 procent in 2013.
  • Bijna de helft van de CIO’s verwacht een toename in outsourcing. Slechts 16 procent verwacht een afname.
  • Ruim een kwart van de ICT-afdelingen bezet meer dan 25 procent van hun ICT-teams met flexibele krachten.
  • Extra opbrengsten zijn belangrijker dan extra besparingen bij ICT-investeringen. 62 procent van de CEO’s vindt ‘make mony’ belangrijker dan ‘save money’. Bij 38 procent van de CEO’s is dat andersom.
  • 72 procent van de CIO’s vindt dat de samenwerking met Marketing en Sales beter kan en beter moet.

Marketing in de lead bij digitale innovaties 
Kortom, marketing is niet alleen in de lead op het gebied van klantgericht ondernemen, maar steeds vaker ook op het gebied van klantgerichte digitale projecten. Dat betekent dat marketeers moeten investeren in ICT-skills en nauwer moeten samen werken met de ICT-afdeling.

En dat ICT nu eens eindelijk op de agenda komt van de boardroom, iets waar ook al twintig jaar over gesproken wordt.

Bron: CIO Technology Survey 2013, Harvey Nash, harveynash.com. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten