zaterdag 24 mei 2014

Succesvol innoveren draait om 9 principes

Innoveren moet. Daar is iedereen het wel over eens. Tocht lukt het maar weinig bedrijven om dit structureel goed te doen. Uit onderzoek van Mc Kinsey blijkt dat succesvolle innovators acht essentiële kenmerken hebben. The Bridge voegt daar een negende aan toe. Alles bij elkaar een handige checklist.


Wat maakt bedrijven succesvolle innovators?
Waarom zijn sommige bedrijven voortdurend innovatief bezig en lukt het anderen maar niet om met iets nieuws te komen? Adviesbureau Mc Kinsey zocht het uit. Ze bekeken een tijd lang meer dan 300 bedrijven en de enquêtegegevens van ruim 2.500 managers om een antwoord te vinden. Ze zagen tot hun verrassing dat er acht overeenkomsten waren tussen de bedrijven die als succesvolle innovators bestempeld kunnen worden.

Volgens Mc Kinsey hebben ze met dit onderzoek de heilige innovatiegraal gevonden: “We hebben 8 essentials gevonden; kenmerken die innovatieve bedrijven onderscheiden van de minder innovatieve. Hoe meer je er goed hebt, hoe groter de kans dat je met goede innovaties komt. Wie die essentials bekijkt, zal misschien denken: wat een open deuren. Maar dat zijn het zeker niet. Het lijkt logisch, maar je moet het wel allemaal doen. En dat blijkt in de praktijk heel moeilijk”, aldus de onderzoekers.

Acht principes voor succesvol innoveren
Acht principes op een rij, met tussen ( ) een korte aanvulling of toelichting mijnerzijds:

 1. Toon ambitie: maak duidelijk dat innovatie nodig is voor toekomstig succes en stel duidelijke groei- en innovatiedoelstellingen (SvL; zonder leiderschap geen innovatiesucces).
 2. Maak keuzes: wees bereid te investeren in een samenhangend en uitgebalanceerd portfolio van initiatieven en durf duidelijke keuzes te maken (SvL: hiervoor kun je ‘Innovatie Portfolio Management’ als tool gebruiken zoals beschreven in mijn boek Klant in de driver’s seat).
 3. Ontdek: zorg voor uitvoerbare en onderscheidende business-, markt-, klant- en technologie-inzichten die zich laten vertalen in winnende business proposities (SvL: externe gerichtheid is de sleutel tot innovatiesucces).
 4. Evolueer: creëer nieuwe businessmodellen die een robuuste en schaalbare winstbron (Svl: investeer in businessmodel innovatie).
 5. Accelereer: versla de concurrentie met snelle en effectieve ontwikkeling en lancering van initiatieven (SvL: het draait om tempo en timing).
 6. Schaal op: lanceer innovaties in relevante markten en marktsegmenten met de juiste omvang (SvL: zorg er voor dat je snel genoeg de kritieke massa bereikt hebt).
 7. Werk samen: creëer externe netwerken en kapitaliseer daar op (SvL: dat betekent investeren in open innovatie en klantgedreven innovatie).
 8. Mobiliseer: motiveer, beloon en organiseer mensen om continue te innoveren (SvL: zorg voor kenniscirculatie en een lerende organisatie waar medewerkers fouten mogen maken).

Innovatief leider
Volgens Mc Kinsey blijkt uit hun onderzoek dat de kans om innovatief leider te zijn met 60 procent toeneemt, als een bedrijf 6 of 7 van de principes op orde heeft. Volgens Mc Kinsey zijn dit de acht bedrijven die innovatieve koplopers zijn: Lantmannen, Microsoft, Philips, Nespresso, ASML, Zara, Marktplaats en Gore. Wat mij betreft een redelijk willekeurig lijstje waar je nog heel wat wel namen aan kan toevoegen. Google bijvoorbeeld en het altijd veel aangehaalde 3M?

Innovation Leaders versus de rest
Over innovatief leiders gesproken? Adviesbureau The Bridge onderzocht in zijn jaarlijkse onderzoek 'De Innovatiemonitor' wat 'Innovation Leaders' onderscheidt van 'de rest'.

Zij definieren een ‘Innovation Leader’ als volgt.

 • Ze halen meer dan 5% van hun omzet uit producten en diensten die ze in de afgelopen 3 jaar hebben geïntroduceerd.
 • Ze halen meer dan 5% van hun omzet uit nieuwe klantgroepen en marktsegmenten, die ze in de afgelopen 3 jaar hebben geïntroduceerd.
 • Ze vinden zich een succesvolle innovator ten opzichte van hun concurrenten.

Negende principe: Innovatie Management
Volgens The Bridge blinken Innovation Leaders vooral uit in het goed managen van hun innovatieportfolio. Dit doen ze beter dan ‘de rest’. Dit kunnen we als het negende principe beschouwen. De zes managementtaken zijn:

 1. Zorg dat de bijdrage van innovatie aan de strategie duidelijk en op alle lagen in de organisatie bekend is. Bij de Innovation Leaders geeft 82% aan dat dit bij hen het geval is, tegenover 46% van de overige organisaties.
 2. Moedig medewerkers aan om met nieuwe ideeën te komen. 59% van de Innovation Leaders doet dit actief, ten opzichte van 37% van de rest.
 3. Zorg dat ideeën snel ongevormd worden tot concrete actieplannen. Vrijwel alle organisaties beschikken over voldoende goede ideeën. Uit het onderzoek blijkt dat de Innovation Leaders beter in staat zijn (60%) om ideeën snel op te pikken en te vertalen naar concrete concepten en actieplannen. 
 4. Zorg dat je expert input van andere afdelingen krijgt. Het verlagen van de interne barrières tussen afdelingen en de mogelijkheid om andere afdelingen te betrekken wanneer nodig heeft een positieve invloed op de snelheid waarmee een innovatie in de markt wordt gezet. 69% van de Innovation Leaders geeft aan dat dit bij hen geen probleem is. 
 5. Zorg dat je besluitvorming goed organiseert, ook al is er veel onzekerheid. Managers die werken bij de groep Innovation Leaders zijn in staat om besluiten te nemen ook wanneer niet alle informatie voorhanden is (73%). 
 6. Zorg dat je innovatie altijd op de agenda houdt. Ondanks dat de bestaande business veel aandacht vraagt, lukt het Innovation Leaders om innovatie te allen tijde op de agenda te houden (68%).

The Bridge heeft ook nog twee concrete tips voor directeuren en innovatiemanagers:

 • Stel een aparte innovatieagenda op met specifieke innovatie thema's, welke niet besproken worden tijdens het 'normale' managementoverleg.
 • Zorg voor een speciale innovatie board: een ander besluitorgaan dan het reguliere management. In dit besluitorgaan zijn ook andere expertises vertegenwoordigd: bijvoorbeeld medewerkers die een succesvol innovatieproject van A tot Z doorlopen hebben en daarmee het klappen van de zweep kennen en/of experts voor die specifieke innovatie.

Kracht van herhaling
Adviesbureau Mc Kinsey denkt dat ze de heilige innovatiegraal gevonden heeft. Helaas voor hen moet ik ze teleurstellen. Ze zijn niet de eerste die tot dit inzicht komen. Dat geldt ook wel voor The Bridge. Sla de vele onderzoeken, boeken en publicaties die de afgelopen tientallen jaren over 'innovatie' zijn verschenen er maar op na. Veel van de inzichten die daarin naar voren komen, heb ik aangestipt en beschreven in mijn boeken Klant in de driver’s seat en Innovatieblunders.

Desondanks is het goed om dit soort succesfactoren nog eens bevestigd te zien. De kracht zit hem in natuurlijk in de herhaling en lijstjes als deze kunnen als handige checklist gebruikt worden.

Bron: The eight essantials of innovation, McKinsey, mckinsey.com. De 8 essenties van innovatie volgens Mc Kinsey, MT.nl, maart 2014. 6 manieren om innovatie goed te managen, CXO.nl, The Bridge, mei 2014. Klant in de driver’s seat, 2012 en Innovatieblunders, 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten