vrijdag 6 juni 2014

Meavita blundert zich failliet met TV-foon

Het failliete zorgconcern Meavita stak miljoenen in een eigen tv-zender en een mislukt tv-foon project. Deskundigen spreken over mismanagement en grenzeloos optimisme. Laat die combinatie nu net de 25ste innovatieblunder zijn uit mijn boek Innovatieblunders. Een rechtzaak moet uitwijzen of bestuurders en toezichthouders aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de geleden schade.


Meavita was de weg kwijt
Dit bleek al eerder uit een uitgebreide reconstructie in het tijdschrift voor healthgovernance Lucide. Zo wilde Meavita een eigen tv-zender met veertien kanalen. Onder het motto “als Endemol het durft, waarom wij dan niet?” mikte Meavita naast zorggerelateerde kanalen ook op de ontwikkeling van eigen amusementsprogramma’s. Meavita zocht hiervoor contact met tv-coryfeeën en BN’ers als Koos Postema, Wieteke van Dort en Mini en Maxi. Meavita zag het ontwikkelen van een eigen tv-zender als een strategische opdracht.

Als marktgerichte serviceorganisatie wilde Meavita doordringen tot alle levensdomeinen. Communicatie was hierbij als “de spil van de belevingsgerichte zorg” cruciaal volgens het management. Bovendien was televisie in de optiek van Meavita de beste vriend van ouderen en chronisch zieken en daarmee een ideaal vehikel om hoofd en hart van de klant te veroveren en zodoende het eigen marktaandeel te vergroten. Volgens het management van Meavita was er een potentieel van tenminste 100 duizend kijkers c.q. klanten.

TV-foon
De tv-ambities waren nauw verweven met de plannen voor beeldtelefonie die Meavita vanaf 2005 ontwikkelde. Maar de tv-foon vertoonde al vanaf de ontwikkelingsfase onoverkomelijke functionele mankementen. Desondanks werden er in totaal 25 duizend exemplaren gekocht met het plan om op te schalen naar meer dan honderdduizend tv-foons.

In die tijd sprak ik nog wel eens een manager of marketeer van Meavita en inderdaad, men barstte van het optimisme. Ze gingen het heel anders doen dan al die anderen en daarbij werd er niet op een euro meer of minder gekeken. Toch kon een beetje ervaren projectleider al snel zien dat de uitrol van bijvoorbeeld de TV-foon vooral gebaseerd waren op 'wishfull thinking' en niet op basis van gedegen en haalbare aannames.

De kosten van het tv-foon project liepen direct snel op. Om het project financieel rendabel te maken moest Meavita maandelijks 1500 tv-foons uitzetten. Uiteindelijk bracht Meavita niet meer dan enkele honderden kastjes aan de man. Volgens de vakbonden was de investering van 17 miljoen euro weggegooid geld en is het project door mismanagement een groot debacle geworden.

Met een verlies van 32 miljoen euro over 2008 raakte Meavita financieel steeds verder in het ongerede. Daarmee stierven ook de plannen voor beeldtelefonie en de bijhorende tv-ambities een stille dood. Bij de afwikkeling van het faillissement waren tot voor kort nog altijd vijf curatoren betrokken. De 25 duizend tv-foons zijn doorverkocht zijn voor een fractie van de aankoopprijs.

Mismanagement en grenzeloos optimisme
Het College Sanering Zorginstellingen concludeert dat er bij Meavita sprake was van ‘ontoereikend bestuur’ en ‘grenzeloos optimisme’.

De top van de in 2009 failliet verklaarde zorginstelling Meavita was niet in staat om de forse financiële problemen waarmee het bedrijf kampte het hoofd te bieden. Dat was de conclusie van twee jaar onderzoek naar het faillissement en de rol van het bestuur en de toezichthouders, dat vorig jaar in opdracht van de Ondernemerskamer werd uitgevoerd.

Abvakabo FNV spreekt in een reactie (op Nu.nl) van een 'schokkend' rapport. "Het is stuitend dat een organisatie in korte tijd tachtig miljoen eigen vermogen verkwanselt en een schuld achterlaat van 48 miljoen euro", aldus voorzitter Corrie van Brenk. "De bestuurders en toezichthouders die verantwoordelijk waren, mogen hier niet mee wegkomen." Abvakabo FNV voert op dit moment een rechtzaak tegen de oud-bestuurders wegens wanbeleid.

Het kan ook anders
Dat het ook anders kan bewijst zorgorganisatie Sensire, ooit tijdelijk deel uitmakend van Meavita. Dit zorgconcern werkt al jaren gestaag en stap voor stap aan de invoering van zorg op afstand. Sensire heeft beeldzorg met behulp van tablets organisatiebreed ingevoerd. In een onderzoek dat Sensire heeft gehouden onder klanten, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers, blijkt dat het gebruik van een tablet zorgt voor een betere zorg op afstand. Doordat cliënten via een beeldverbinding in contact staan met de verpleegkundigen, zijn er veel minder fysieke afspraken nodig om de zorg te kunnen leveren. Controles kunnen op afstand uitgevoerd worden en advies kan per iPad gegeven worden. Dit levert veel tijdswinst op waardoor in de toekomst met hetzelfde aantal verpleegkundigen een veel groter aantal cliënten verzorgd kan worden.

Eindconclusie: management en grenzeloos optimisme zijn niet alleen dodelijk voor innovaties, maar soms ook voor bedrijven.

Take Away: Goed management met reële plannen en verwachtingen zijn kritieke succesfactoren voor innovatie.

Wil je meer lezen over innovatieblunders en hoe die te voorkomen? Lees dan mijn boek 'Innovatieblunders', te bestellen op Managementboek.nl.  

Bron: Boek: Innovatieblunders - Waarom zo veel innovaties mislukken... en 25 manieren om het beter te doen, Sjors van Leeuwen, Van Duuren Management. Diverse artikelen op Nu.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten