woensdag 17 september 2014

Participatiesamenleving - Buren helpen buren

We zitten in de omslag naar een 'participatiemaatschappij'. Mensen moeten meer zelf doen en meer samen doen. Vadertje Staat trekt zich terug en wil alleen nog maar het hoogst noodzakelijke doen. Het spreekwoord 'beter een goede buur dan een verre vriend' wordt werkelijkheid. Vandaar dat wijk- en burenhulp-initiatieven, platformen en websites als paddenstoelen uit de grond schieten.


[Voor zover als mogelijk bijgewerkt medio 2019]

Samenredzaamheid


Nieuwe containerbegrippen als zelfregie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid hebben hun intrede gedaan, maar moeten de komende jaren verder vorm en inhoud krijgen. Het gaat om invulling geven aan zaken als elkaar helpen, delen, lenen, ruilen, weggeven, hergebruiken, etc. De term 'deeleconomie' heeft zijn intrede gedaan om duidelijk te maken dat er iets 'nieuws' aan het ontstaan is. Hard nodig want de overheid doet uit kostenoverwegingen steeds minder.

150 nieuwe kansen voor burenhulp


Tal van organisaties, instellingen, bedrijven en ondernemers springen in dit 'gat van de markt' met nieuwe consumenten-initiatieven, platformen en websites op het gebied van zorg thuis, burenhulp, spullen verkrijgen, etc. De een wat idealistischer of commercieler dan de ander. Van het aloude Verbeterdebuurt.nl tot het nieuwe Thuisafgehaald.nl.

Zo'n 150 initiatieven op een rij. Veel initiatieven reiken verder dan de buurt alleen, en kunnen in diverse gevallen geschaard worden onder de nieuwe 'deeleconomie'. Voor zover als mogelijk bijgewerkt medio 2019.

Helpen en zorgen
www.wehelpen.nl
www.zorgvoorelkaar.com
www.NLvoorelkaar.nl
www.vraagelkaar.nl
www.standbyvoorzorg.nl
www.miess.nl
www.thuiswoonservice.nl
www.tuys.nl
www.stichtinghip.nl
www.zorgwisselpunt.nl
www.wijzelf.nl (Wijzelf Zorgcoöperatie)
www.familienet.nl
www.zorgvoorelkaarbreda.nl
www.binhoes.nl (meergeneratiewonen)
www.carebnb.nu (tijdelijk verblijf)
www.takecarebnb.org (gastgezinnen voor vluchtelingen zonder huis)
www.buurtaed.nl (crowdfunding voor buurt-aed).
Vrijwillige thuiszorg (Mezzo)
Yoho app (koppelt jongeren aan senioren)

Buren helpen buren
In de buurt (per stad, meerdere steden)
NLzorgtvoorelkaar (netwerk van buurtinitiatieven)
www.buuv.nu (per stad, meerdere steden)
www.betrokkenbuur.nl (Rode Kruis)
www.ikbuurtmee.nl
www.mijnbuurtje.nl
www.buurtbox.nl
www.wijkconnect.com
www.buurtlink.nl
www.burennetwerk.nl (Amsterdam)
www.buurtbalie.nl (Amsterdam)
www.mijnbuurtwelzijn.nl
www.goedebuur.nl
www.buurkracht.nl
www.buurtlab.nl
www.zoiizo.nl
www.samsamveghel.nl
www.meervoormekaar.nl (Druten en Wijchen)
www.laarbeekvoorelkaar.nl
www.oosterhoutvoorelkaar.nl
www.makkie.cc (buurtbetaalmiddel)
www.hulpinjebuurt.nl
www.handjehelpen.nl
www.buurtcollectief.nl
www.problemenmetjeburen.nl
www.buurbook.nl
www.voorjebuurt.nl (crowdfunding)
www.zorgvrijstaat.nl
www.jobado.nl
www.nextdoor.nl
www.buurtapp.nl
www.wijdewijk.nl
www.tippig.nl (digitale huis)
www.wazzurb.nl
www.onsthuus.nl (online dorpsplein Boxmeer)
www.austerlitzzorgt.nl
www,elisehelpt.nl
www.leukeluitjes.nl
www.oopoeh.nl (senioren passen op huisdieren)
www.buurtmobiel.com
www.samenlukthetzelf.nl (helpt initiatieven op dit gebied)
www.on-the-job.nl (koppelt zorg-vragende ouderen aan werkzoekende vrouwen)
Stadsdorpen Amsterdam
Zelfregiecentrum Deventer (inloop)
Zelfregiecentrum Raalte (inloop)
Burgerkennisnetwerk (Schiedam Doen)
ANWB AutoMaatje (voor vinden van haal/breng-vrijwilligers).
Ready2Help (noodhulp-burgernetwerk Rode Kruis)
AreYouOkayToday App (voor monitoring van/voor senioren en mantelzorgers)
VraagApp (voor mensen met licht verstandelijke beperking)
Vinder App (voor vinden van vrijwilligers in de buurt)
Gebiedonline (tool voor maken online buurtplatforms)
Samen030 (stadscoöperatie Utrecht opgericht door bewonersverenigingen)

Ontmoet de buurt
www.burendag.nl (Douwe Egberts en Oranjefonds)
www.muziekbijdeburen.nl
www.buurtnetwerkdewildbaan.nl
www.buurtboeken.nl
www.debuurtcamping.nl
www.kluppen.nl (gezelligheids app voor senioren)
www.bontebuurten.nl
www.buurtmobiel.com
www.maakeenpraatje.nl
www.gezelschapp.nu
www.beptab.nl

Verbeter de buurt
www.verbeterdebuurt.nl
www.burgernet.nl
www.voorjebuurt.nl
www.veiligebuurt.nl
www.buurtwijs.nl (platform voor buurtontwikkeling)
De all-inclusive wijk (wijkontwikkeling duurzame leefomgeving)
WhatsApp buurtpreventie

Gemeente en buurt
Eindhoven Doet
Schiedam Doen
Samen Zwolle
Utrecht voor later (woonplatform senioren)
Zorgwijzer013 (kennisplatform Tilburg)
Right to challenge

Klussen en vrijwilligersdiensten
www.repaircafe.nl
www.anyjobby.nl
www.sjipit.nl (carpoolplaats voor bezorgen)
www.pickthisup.nl (bezorgdienst)
www.oudermatch.nl (oppas)
www.samentegeneenzaamheid.nl (aandacht)
www.volontario.nl (beloningsmunt voor vrijwilligers)
www.omapost.nl (stuur oma een kaartje)
www.gelderlandhelpt.nl
www.croqqer.com
adopteer een oma (gezelschap)
Zilverlijn (belservice tegen eenzaamheid)

Eten in de buurt
www.thuisafgehaald.nl
www.ruilrestaurant.nl
www.huiskamermenu.nl
www.restovanharte.nl
www.foodsharing.nl
www.sharednd.nl (Airbnb van het eten)
www.kokenetendaten.nl
Prakkie (eten) over (diverse groepen op facebook)
Running dinner (diverse gemeenten)

Spullen delen, ruilen, weggeven
www.heelnederlanddeelt.nl
www.deelit.nl
www.ruilen.nl
www.peerby.com (gereedschap lenen)
www.spullendelen.nl
www.gratisaftehalen.nl
www.gratisoptehalen.nl
www.blablacar.nl (meerijden)
www.snappcar.nl (autodelen)
www.mywheels.nl (autodelen)
www.wego.nu (autodelen)
www.getbksy.com (boeken delen) (boeken delen)
www.huizenruil.com
www.krijgdekleertjes.nl
www.kinderkledingruilen.com

Leren en werken
www.jekuntmeer.nl  (passend werken en leren in de buurt)
www.kahnacademy.nl (gratis onderwijs voor iedereen)

Geld lenen en financieren
www.geldvoorelkaar.nl (lenen en financieren)
www.oneplanetcrowd.com (crowdfunding)
www.onepercentclub.com (1% club, crowdfunding voor goede doelen)
www.geefomzorg.nl
www.ikwoonleefzorg.nl (Rabobank en Interpolis)

Gezondheid, zelfregie en e-health
www.quli.nl
www.carenzorgt.nl
www.sharecare.nl
www.cubigo.com
www.zorgvraagbaak.nl
www.nettie.nu
www.projecttom.nl

Hulpmiddelen, oplossingen, leveranciers
www.scouters.nl
www.alleszelf.nl 
www.regelhulp.nl (digitale wegwijzer overheid)
www.thuisleefgids.nl (vergelijkingssite voor aanbieders en oplossingen)
www.hulpwinkel.nl (hulpmiddelen winkel)
www.compleetthuis.nl

Wensen vervullen
www.nederlandcares.nl
www.ikzouwillendat.nl
www.makemydreams.nl

Digitale communities
www.seniorweb.nl (digitale wereld)
www.50plusser.nl
www.50plusnet.nl
www.seniorencafe.nl
www.seniorplaza.nl

Burgerinitiatieven in de zorg
320 burgerinitiatieven in de zorg in kaart gebracht door Vilans

Wereldburgers helpen wereldburgers
BeMyEyes (mensen helpen blinden en slechtzienden)

Oude bekenden
Naast al dit soort nieuwe initiatieven zijn er natuurlijk de al langer bestaande organisaties voor mantelzorg en vrijwillige thuiszorg (zoals www.mezzo.nl), welzijn (zoals www.doenjadienstverlening.nl), dorpsbelangen en (zorg)cooperaties, wijkringen, wijkverenigingen, buurtverenigingen, buurtrestaurants, buurthuizen, burenbonden, voedselbank, Leger Des Heils (met het noodhulp-burgernetwerk Ready2Help) e.v.a. Maar ook nieuwe 'cross overs' zoals zorgboerderijen die op grote schaal verse groenten gaan produceren voor voedselbanken.

Burgerinitiatieven 
Vilans heeft een overzicht gemaakt van 320 burgerinitiatieven in de zorg. Deze burgerinitiatieven bieden diensten op het gebied van welzijn en zorg, zoals boodschappen doen, klussen, vervoer, hulp bij indicaties en soms ook verpleegkundige zorg. De kaart is van december 2016.

Daarnaast houdt het landelijke platform 'WhatsApp Buurtpreventie' bij hoeveel groepen en mensen actief zijn in WhatsApp. In juni 2017 waren dat een half miljoen mensen die hun buurt actief in de gaten houden via  Ze zijn lid van speciale WhatsApp-groepen, waarin gecommuniceerd wordt over verdachte situaties en personen in hun buurt.

Commerciele initiatieven
Naast non-profit initiatieven zijn er ook nieuwe aanbieders die tegen betaling zorgen voor bijvoorbeeld gezelschap voor ouderen, hulpen in huis of het leren van talen. Dit onderscheid is niet altijd even duidelijk of te herkennen. Enkele nieuwkomers:

www.indebuurt.nl (gemeente-/buurtinformatie, van De Persgroep)
www.nationalehulpgids.nl (marktplaats voor thuiszorg, kinderopvang, hulp)
www.care.com (matching vraag en aanbod in hulp en zorg).
www.thuiszorgvinden.nl  (matching vraag en aanbod in thuiszorg)
www.thuishulponline.nl (matching vraag en aanbod in thuishulp)
www.zorgoppas.nl (voor ouders van zorgbehoevende kinderen)
www.vertroeteljeouders.nl (persoonlijke begeleiding)
www.mijnmantelzorgstudent.nl (koppelt studenten aan ouderen)
www.seniorservice.nl (mantelzorg op maar, sinds 1995)
www.seniorenstudent.nl (koppelt studenten aan ouderen)
www.mantelaar.nl (koppelt geneeskundestudenten aan ouderen)
www.oppasstudent.nl (oppas ook voor senioren)
www.poetsstudent.nl (poetshulp voor senioren)
www.hulpstudent.nl (voor allerhande klusjes)
www.fleurdedag.nl (aandacht voor ouderen op maat)
www.aiidb.nl (altijd iemand in de buurt)
www.helpling.nl (schoonmaak)
www.myngle.com (talen leren)
www.pluhz.nl (gezondheidsvragen stellen op abonnementsbasis)
www.studentaanhuis.nl (computerhulp aan huis door studenten)
www.senioren-assistent.nl (zorg-, service-, gemak- en -ledendiensten)
butlerbuddy (vraag en aanbod van laagdrempelige butlerdiensten)
www.ooppoeh.nl (opa's en oma's passen op een huisdier)
www.sopje.nl (hulp in huishouding)
www.werksters.nl (huishoudelijk werk)
www.uwgemaksdiensten.nl (praktische hulp en gezelligheid)
www.superbuddy.nl (boodschappenbezorgdienst)
www.gerustgeregeld.nl (verhuisservice senioren)
www.beterthuis.nl (online marktplaats thuishulp)

Deelplatform: meer zelfredzaamheid en krachtige samenleving
In oktober 2015 publiceerde Stipo een interessant onderzoek over de maatschappelijke effecten van drie online deelplatformen: Thuisafgehaald.nl, Peerby.com en Zorgvoorelkaar.com. De 800 gebruikers van deze deelplatformen ervaren in de praktijk verschillende voordelen. Het directe nut van online deelplatformen voor ‘vragers’ lijkt duidelijk: zij vinden de hulp, de maaltijd of de spullen die zij zoeken. Een belangrijke bevinding is dat ‘aanbieders’ juist in brede zin meer profiteren. Zij ontwikkelen nieuwe vaardigheden en ontdekken talenten, zoals goed plannen, empathisch luisteren, communiceren en improviseren. Vijf procent van de aanbieders van eten of hulp heeft hierdoor een baan gevonden. De nieuwe, informele manier van delen leidt bovendien tot meer contacten in de buurt en zorgt ervoor dat mensen makkelijker hulp en zorg durven te vragen. Ze geven deze contacten ook actief vorm en bouwen aan hun lokale sociale netwerk door elkaar vaker te groeten op straat, een praatje in de buurt te maken of zelfs af te spreken buiten het platform om. Dit leidt bij bijna een kwart van de gebruikers tot een meer positief beeld van buurtgenoten. Deelplatformen dragen actief bij aan bij aan zelfredzaamheid en een krachtige samenleving, aldus de onderzoekers.

Zo eenvoudig kan het zijn
Het hoeft niet altijd groots en complex. Zie de Yoho-app van huisarts Karin Groeneveld die verkozen is tot Het Beste Zorgidee van 2016. De Yoho-app blaast het ouderwetse heitje voor een karweitje nieuw leven in, aldus de jury. De app koppelt hulpbehoevende senioren aan jongeren die een bijbaantje zoeken. Groeneveld kwam op het idee door haar drie tienerdochters. Die helpen voor hetzelfde geld dat ze krijgen voor een supermarkt-bijbaantje, net zo lief senioren.

Bijna de helft van Nederland doet mee

Bijna de helft van de Nederlanders heeft in 2017 gebruikgemaakt van deeleconomie diensten. Het gaat vooral om hoogopgeleiden onder de veertig jaar, die gemiddeld 506 euro besteden, zo blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC. Media- en entertainmentdiensten (35 procent), accommodaties (18 procent) en auto- en transportdiensten (10 procent) zijn daarbinnen het populairst.

De grootste voordelen van deel- ten opzichte van traditionele diensten, vinden Nederlanders de lagere prijs voor dezelfde dienst (42 procent), meer consumentenvoordelen zoals flexibiliteit (30 procent) en de persoonlijkere interactie tussen aanbieder en gebruiker (27 procent). Een op de zes Nederlanders biedt zelf deeleconomie diensten aan. Er kleven volgens consumenten ook nadelen aan de deeleconomie. Onduidelijkheid over aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld schade, een gebrek aan kwaliteitsstandaarden en bedenkingen over veiligheid worden genoemd.

De Nederlandse deeleconomie kende in 2017 een totale waarde van ruim €3 miljard. Komend jaar zal die omvang naar verluidt dalen naar zo’n €2,7 miljard. Deze krimp van zo’n 10% lijkt onder meer te worden veroorzaakt door groei van de Nederlandse economie en de opkomst van fintechs die financiële deeldiensten overnemen.In andere onderzochte landen, zoals Turkije, Zwitserland en België groeit de deeleconomie juist.

Lager opgeleiden zijn ondervertegenwoordigd

De participatiemaatschappij is een mooie gedachte, maar die is niet zo maakbaar als vaak gedacht wordt. Zo blijkt uit onderzoek dat lager opgeleiden ondervertegenwoordigd zijn in burgerinitiatieven door gebrek aan geld, sociaal kapitaal, tijd en kennis. Maar ook omdat lager opgeleide burgers zich te min voelen om mee te doen of ze hebben een diepe afkeer van de overheid.

Wie blijft er over?

Niet alle burgers-helpen-burgers initiatieven zullen overleven. Ik ben benieuwd welke initiatieven het gaan redden. Ook zullen de meeste initiatieven een gezond zakelijk verdienmodel moeten weten te vinden (omdat het met onbetaalde inzet alleen structureel niet lukt) en dat ontbreekt er nu nog vaak aan. De tijd zal het leren. Ken jij nog meer initiatieven, dan hoor ik het graag!

14 opmerkingen:

 1. Hoi Sjors,
  www.GoedeBuur.nl staat er nog niet bij!
  Groet, Hester Bats

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt Hester, hij staat erbij, veel succes met GoedeBuur!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hi Sjors,
  Fijn overzicht. Wil je zoiizo.nl, de gratis online buurtmarktplaats in Zuidoost ook op de lijst plaatsen? Dankjewel. Groet, Roosmarijn

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bedankt Roosmarijn, hij staat erbij, succes met Zoiizo!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Sjors,
  Graag wil ik je aandacht vestigen op ons burgerinitiatief voor een digitaal buurtplein in Son en Breugel. Je vindt het op www.sonenbreugelverbonden.nl.
  Groet, Gerard van Loon

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Sjors, ik mis een linkchecker want bijv. konnektid.com is failliet. (je hebt kennektid.com maar dat bestaat niet ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt Willie, ik krijg je reactie nu pas binnen. Er is geen automatische real-time linkchecker of url's zijn veranderd of dat achterliggende bedrijven gestopt zijn. Periodiek loop ik de lijst na, en tips verwerk ik zo snel mogelijk. De link is verwijderd.

   Verwijderen
 7. Dank Sjors voor dit overzicht. Is een update gepland?
  In aanvulling mijn eigen Keuzewijzer e-Tools. Voor gemeenten die burgers online. Geschreven door Daan de Bruijn en ikzelf vanuit Movisie. Zie:

  https://www.movisie.nl/publicatie/keuzewijzer-e-tools

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Brieuc-Yves, ik krijg je reactie nu pas binnen. Er staat geen update gepland, maar begin 2019 zal ik alles nog eens nalopen. Tips van lezers verwerk ik zo snel mogelijk.

   Verwijderen
 8. Hi Sjors,

  Misschien zie ik het over het hoofd, maar ik mis www.croqqer.com

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt Rob, ik krijg je reactie nu pas binnen, het staat er nu bij.

   Verwijderen
 9. Hi Sjors, bijna goed - maar je schrijft Croqqer zo en de link is www.croqqer.com 😉

  BeantwoordenVerwijderen