zaterdag 27 september 2014

Strategic Agility volgens Muhammad Ali

Organisaties moeten op alle fronten wendbaarder worden om te kunnen overleven. De veranderingen gaan steeds sneller en de impact van de veranderingen wordt steeds groter. Het draait de komende jaren om 'strategische wendbaarheid'. Muhammad Ali werd er de grootste bokser aller tijden mee.


Maar wat is 'strategische wendbaarheid' eigenlijk en hoe wordt je het? In dit blog daarom een korte introductie van het begrip 'Strategic Agility'.

De wereld verandert
Bob Dylan zong al in 1964 ‘Times they are a-changing’. Verandering is van alle tijden en organisaties moeten mee veranderen. Dat is geen nieuws en de meeste organisaties hadden daar tot voor kort weinig problemen mee. Maar nu, vijftig jaar later, volgen de veranderingen elkaar steeds sneller op en is de impact van de veranderingen steeds groter. Organisaties moeten zich continue aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat betekent continue verbeteren en vernieuwen. Organisaties die dit nalaten krijgen het moeilijk. In een onderzoek van de Economist Intelligence Unit noemt 90 procent van de topbestuurders 'strategische wendbaarheid' cruciaal voor het succes van het bedrijf.

“It's not the strongest of species that survives, nor the most intelligent, 
but the one most adaptable to change.”
Charles Darwin

Anticiperen en reageren
Strategic Agility staat voor ‘strategische wendbaarheid’. Strategic Agility bestaat uit twee elementen, twee keerzijden van dezelfde medaille. Aan de ene kant de behendigheid en lenigheid (agility) van de organisatie om offensief kansen te benutten die zich aandienen door veranderingen in de markt en aan de andere kant de veerkracht en robuustheid (resiliency) van de organisatie om de gevolgen van vaak grote en onvoorziene veranderingen op te vangen. Strategic Agility gaat dus over de snelheid waarmee een organisatie kansen weet te creëren en te benutten en bedreigingen weet te voorkomen en af te weren, inspelend op voortdurend veranderende omstandigheden.

Kort samengevat luidt de definitie van Strategic Agility:
Het vermogen van een organisatie om zijn strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in zijn omgeving.

Juiste balans
Strategic Agility biedt concrete handvatten om op strategisch niveau de balans te vinden tussen verschillende en vaak conflicterende organisatiedoelen, prioriteiten en dilemma’s. Strategic Agility Management is het managementproces waarmee een organisatie zijn strategische wendbaarheid vergroot. Het zorgt er voor dat jouw organisatie sneller anticipeert op toekomstige veranderingen (offensief) en zich sneller kan aanpassen aan die nieuwe veranderingen (adaptief).


Figuur 1. Contextschema Strategic Agility.

Verschillende dimensies
Het realiseren van strategische wendbaarheid kent verschillende dimensies. Zo gaat Strategic Agility over het creëren van strategische wendbaarheid aan de ‘voorzijde’ van een organisatie als het gaat om visie-, strategie- en planontwikkeling en aan de ‘achterzijde’ van een organisatie als het gaat om het implementeren van veranderingen en het aanpassen van de bedrijfsvoering.

Een organisatie kan op drie niveaus wendbaarder worden:
- Strategisch niveau (strategic agility).
- Business portfolio niveau (portfolio agility).
- Operationeel niveau (operational agility).

Strategic Agility kent vier hoofdbouwstenen:
- Externe gerichtheid.
- Verbindend leiderschap.
- Flexibele Mens en Cultuur.
- Flexibele Processen en IT.

Strategic Agility is een continue proces dat vier fasen kent:
- Signaleren.
- Analyseren.
- Mobiliseren.
- Operationaliseren.

Naast wendbaarheid op alle organisatieniveaus gaat Strategic Agility ook over de mentale lenigheid van de organisatie. Want het omgaan met veranderingen en de onzekerheden en risico’s die dat met zich mee brengen, vragen om ‘mental power’ van de hele organisatie, van de top tot op de werkvloer.


Figuur 2. Bouwstenen Strategic Agility.

Incrementeel en lean start-up
Een strategisch wendbare organisatie realiseer je niet in korte tijd. Ook op dit punt is het raadzaam om een wendbare koers te varen. Dat kun je realiseren door vanuit een gezamenlijk toekomstvisie en strategische prioriteitstelling, met behulp van een 'Strategic Agility Roadmap' opeenvolgende business incrementen te plannen en uit te voeren. Ieder business increment wordt via de lean start-up methode met een vaste fasering uitgevoerd.

Tijdens ieder business increment realiseer je een concreet bedrijfsdoel waarmee je ook meteen de strategische wendbaarheid van de organisatie vergroot. Zo’n bedrijfsdoel kan bijvoorbeeld betrekking hebben op marketing (nieuwe markten, nieuwe klanten), innovatie (nieuwe producten en diensten) of nieuwe vormen van samenwerking met klanten, leveranciers of business partners (ketenintegratie, collaboration platforms, co-creatie). Ieder business increment biedt dus direct toegevoegde waarde.


Figuur 3. Strategic Agility Roadmap op basis van business incrementen.

Investeren loont
Investeren in Strategic Agility loont. Want des te groter de strategische wendbaarheid van een organisatie, des te meer concurrentievoordeel en des te beter de financiële prestaties. Dat blijkt o.a. uit onderzoek van de American Management Association (2006), MIT Sloan (2006), Economist Intelligence Unit (2009), Erasmus University (2012) en het Project Management Institute (2012). Maar wendbaarheid loont niet alleen in het bedrijfsleven, ook in de sport.

Wat heeft Muhammad Ali er mee te maken?
Bokser Muhammad Ali, geboren als Cassius Marcellus Clay, werd door het sportblad Sports Illustrated uitgeroepen tot Sportman van de Eeuw. Hij werd driemaal wereldkampioen in het zwaargewicht en won een gouden medaille in het lichtzwaargewicht op de Olympische Spelen van 1960 in Rome. Ali wordt door velen als de beste zwaargewicht bokser ooit beschouwd. Met een lengte van 1,91 m had Ali een onorthodoxe en mooie boksstijl voor een zwaargewicht. In plaats van de gebruikelijke hoge dekking om het gezicht te beschermen, hield Ali zijn handen laag en vertrouwde op zijn vaardigheid om stoten te ontwijken. Ali werd niet 'the greatest' door zijn slagkracht of incasseringsvermogen, maar door zijn snelheid en wendbaarheid in de ring. In zijn topjaren 'danste' hij als het ware door de ring, de tegenstander rakend waar hij maar wilde (zie video op Youtube). Beroemd geworden is zijn uitspraak voor zijn partij tegen regerend wereldkampioen Sonny Liston: "ik zal bewegen als een vlinder en steken als een bij" (float like a butterfly and sting like a bee).

Aan de slag!
Kortom, doe als Muhammad Ali, want wendbaarheid wordt een cruciale succesfactor! Investeren in Strategic Agility vormt de basis voor meer concurrentievoordeel en betere prestaties. Juist in turbulente tijden. De economische crisis biedt hierbij een unieke kans. Want bij de meeste organisaties is het urgentiegevoel sterk aanwezig of staat het water zelfs aan de lippen. Dat biedt een goede voedingsbodem voor het doorvoeren van de veranderingen die nodig zijn om strategisch wendbaarder te worden. Aan de slag!

Bron: Hoe Agile is jouw strategie? Het boek is verkrijgbaar bij Managementboek.nl.
Strategic Agility - Concurrentievoordeel in turbulente tijden, S. van Leeuwen, M. Hulshof en J. Meijer, 2013. Wikipedia.nl. Zie de website van Strategic-agility.org.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten