woensdag 8 oktober 2014

Aegon is woekerpolismoe

Na de rechtbank is ook de Kifid van mening dat Aegon zijn verzekeringsklanten misleid heeft door misleidende informatie te verstrekken. Eerder schreef ik al over de AEGON-liegfabriek en het advies aan Aegon om gedupeerde klanten z.s.m. volledig te compenseren. Eindelijk lijkt het zover. Na jarenlang ontkennen en vertragen ziet Aegon in dat dit een doodlopende weg is.


De AEGON-liegfabriek
Wat er aan vooraf ging....De woekerpolisaffaire in een notendop met in de hoofdrol bankverzekeraar Aegon: de AEGON-liegfabriek

Aegon wil na jaren tegenstribbelen nu ook van dat woekerpolisgedoe af. Ze biedt al haar 580.000 (ja, u leest het goed) gedupeerde klanten een nieuwe compensatie. Klanten krijgen dit niet automatisch, ze moeten er wel wat voor doen. Ze moeten zich zelf melden bij Aegon, anders krijgt men niets. De praktijk wijst echter uit dat maar een klein deel van de gedupeerden zich meldt, de rest laat het uit onwetendheid, laksheid en/of schaamte afweten.

Afgelopen weken werd er weer veel aandacht aan de woekerpolisaffaire besteed in de media. Onder andere in de tv-programma's Radar en Kassa! Voor het eerst in 10 jaar zat er ook een Aegon-woordvoerder aan tafel. Het was opvallend om te zien hoe moeilijk het voor de Aegon-woordvoerder was, om de meest eenvoudige vragen simpel en duidelijk te beantwoorden. Op de vraag van de Kassa! presentatrice waarom Aegon nu wel in actie komt was het antwoord zoiets als "door voortschrijdend inzicht zien we nu in dat we het eerder niet goed gedaan hebben".

Helaas voor Aegon, vinden veel gedupeerden dit laatste aanbod onvoldoende en volgt er opnieuw een gang naar de rechter.

Het vervolg in drie delen:

27 augustus 2014: Aegon moet schade klant BonusPlan vergoeden
Verzekeraar Aegon moet een klant een deel van de geleden schade met het beleggingsproduct BonusPlan vergoeden wegens het geven van misleidende informatie. Dat oordeelde de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) woensdag.

Volgens Kifid was de klant in de veronderstelling dat zij een spaarproduct had gekocht, maar in werkelijkheid ging het om een product met de kenmerken van sparen, beleggen en verzekeren. De klant had slechts „met moeite“ kunnen ontdekken dat er sprake was van een koersrisico, aldus de commissie. De geschillencommissie stelt in haar bindend advies dat een verzekeraar verplicht is de klant „volledig en begrijpelijk” te informeren over de kenmerken en eigenschappen van een beleggingsverzekering. Omdat de klant de informatie over BonusPlan niet „aandachtig heeft doorgelezen”, moet zij zelf voor 20 procent van de schade opdraaien.

Aegon heeft in het verleden ongeveer 30.000 BonusPlan polissen verkocht. De verzekeraar weet nog niet of hij in beroep gaat. „Dat zijn we nog aan het bestuderen. Inhoudelijk zijn we het er niet mee eens”, laat een woordvoerster weten.

18 juni 2014: Compensatie voor woekerpolissen
Aegon maakt een einde aan jarenlang gesteggel met klanten over woekerpolissen. De verzekeraar biedt aan ruim een half miljoen deelnemers van beleggingsverzekeringen zoals ’Koersplan’, ’Spaareffect’ en ’Bonusplan’ een compensatieregeling aan. In totaal gaat de oplossing het concern maximaal 200 miljoen euro kosten.

De compensatieregeling is een antwoord van de verzekeringsmaatschappij op een uitspraak van de Hoge Raad van vorig jaar zomer. Het hoogste rechtscollege van ons land bepaalde toen, na acht jaar procederen door claimstichting 'Koersplandewegkwijt', dat Aegon bij beleggingsverzekeringen kosten in rekening bracht die niet met de polishouders waren overeengekomen.

Het pijnpunt was daarbij de in het product ’ingebakken’ overlijdensrisicoverzekering, met een exorbitant hoge premie die ten koste ging van het rendement. Door deze opzet viel de opbrengst aan het eind van de looptijd van de polis vies tegen.

De verwachting is dat ook andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten het voorbeeld van Aegon zullen volgen. In totaal werden afgelopen decennia zeven miljoen van dit soort beleggingsverzekeringen verkocht. Een deel van de gedupeerde polishouders is afgelopen jaren al gecompenseerd.

18 juni 2014: Nieuwe rechtszaak tegen Aegon om Koersplan
Stichting Woekerpolisproces begint een nieuwe rechtszaak tegen Aegon omdat de verzekeraar een veel lagere vergoeding aan houders van een Koersplan-polis uitkeert dan de Hoge Raad een jaar geleden gelastte. Dat maakte voorzitter Pieter Lijesen van de stichting woensdag bekend.

Volgens Lijesen moet Aegon op basis van de uitspraak van de Hoge Raad een bedrag van 1000 tot 1500 euro per polishouder vergoeden. Dat komt voor de restgroep uit op ongeveer 1 miljard euro. „Aegon betaalt nu 150 à 200 miljoen euro, een vijfde van wat het volgens de Hoge Raad zou moeten zijn.” Lijesen zei verbaasd te zijn dat Stichting Koersplandewegkwijt wel akkoord is gegaan met de door Aegon geboden compensatie. „Aegon heeft in feite de jurisprudentie aan zijn laars gelapt.”

Koersplandewegkwijt benadrukt echter dat de 30.000 gedupeerden die bij haar zijn aangesloten vorig jaar gemiddeld 1800 euro compensatie hebben ontvangen. Maar dat kwam eigenlijk door een procesfout in de zaak bij de Hoge Raad, stelt voorzitter Godfried Sippel. Hij erkent dat mensen die niet bij zijn stichting zijn aangesloten nu veel minder compensatie krijgen, namelijk gemiddeld ruim 400 euro. „Maar het gaat wel om een redelijke en marktconforme regeling”, aldus Sippel.

AEGON is woekerpolismoe 
Aegon zet dus (eindelijk) stappen in de goede richting, maar of alle klanten hiermee genoeg nemen, is nog maar de vraag.

Niet dus....want...................

Aegon heeft haar klanten onvoldoende geïnformeerd over de kosten van beleggingen en de hoogte van overlijdensrisicopremies. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag woensdag 28 juni 2017 in een bodemprocedure over een aantal woekerpolissen van de verzekeraar. De zaak was aangespannen door drie oud-klanten van Aegon en de Vereniging Woekerpolis.nl, die van mening zijn dat Aegon te hoge kosten in rekening bracht. Aldus een bericht op Nu.nl op 28 juni 2017.

Volgens directeur Stef Smit van ConsumentenClaim moet Aegon nu met de gedupeerden praten over compensatie voor te veel betaalde premies en kosten. Deze claimorganisatie trok met de vereniging op. Aegon heeft tienduizenden polissen verkocht van het soort waar de zaak om draaide. De hoogte van de schade is volgens Smit ''speculatief, maar kan oplopen tot enkele duizenden euro's per polis".Aegon beraadt zich nog op de mogelijkheid in beroep te gaan en bekijkt ook nog of klanten worden benaderd naar aanleiding van de uitspraak. ''Maar klanten zijn altijd welkom voor overleg."

Tot slot ook nog goed nieuws over Aegon. CEO Marco Kein is namens Aegon genomineerd voor de 'Innovator of The Year 2014' verkiezing. Vanwege nieuwe initiatieven als Knab (nieuwe bank), Kroodle (online verzekeraar voor jongeren) en eyeOpen (digitaal hypotheek platform).

Bron: Telegraaf.nl. Tv-programma Kassa! 6 september 2014. Nu.nl, 28 juni 2017.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten