woensdag 29 oktober 2014

Slim innoveren maakt de zorg stukken goedkoper

Analyse van het verbeterprogramma van ZonMW en het Nationaal Programma Ouderenzorg laat zien dat gericht innoveren de Nederlandse gezondheidszorg stukken goedkoper maakt. Hoe zit dat precies in elkaar en waar liggende grootste kansen?


Innovatie in doelmatigheid
Het ZonMw-programma ‘DoelmatigheidsOnderzoek’ is een structureel subsidieprogramma dat ZonMw uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Dit programma staat voor kwalitatief hoogstaande zorg, tegen aanvaardbare kosten. Het zoekt naar nieuwe oplossingen aan om diagnostiek, behandeling en verzorging goedkoper te maken, met behoud of zelfs verbetering van kwaliteit.

Het onderzoeksbureau ZorgmarktAdvies analyseerde de resultaten van dit programma. De uitkomsten bij een conservatief scenario luidde: elke euro die in dit onderzoek wordt gestoken, levert ruim 3 euro aan besparingen op. Tel uit je winst. Bij dit conservatieve scenario wordt slechts 40 procent van de potentiële besparingen die dit ZonMw-programma mogelijk maakt ook echt gerealiseerd. Zelfs bij dit conservatieve scenario leidt dit programma dus tot een opvallend positief rendement.

Enkele voorbeelden van slim innoveren (conservatief scenario):

  • Gecoördineerde COPD zorg = 115 miljoen goedkoper.
  • Gecoördineerde Parkinson zorg = 112 miljoen goedkoper.
  • Verkleinen praktijkvariatie bij hernia = 50 miljoen goedkoper.
  • Verbetering handhygiëne bij verpleging = 33 miljoen goedkoper.
  • Verzorgend wassen = 154 miljoen goedkoper.

Ook voor andere ZonMw programma’s zijn de kostenbesparingen berekend. Voor zes projecten uit zes verschillende programma’s wordt, weer bij het voorzichtige scenario waarbij 40% van de potentiële besparing wordt gerealiseerd, een besparing van circa 381 miljoen euro berekend.

Innovatie in ouderenzorg
Eenzelfde berekening is bij vijf projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg uitgevoerd. Hier komt ZorgmarktAdvies tot de conclusies dat de kostenbesparing van elk van deze vijf projecten op zichzelf voldoende is om de kosten van het hele programma (74,7 miljoen euro) ruimschoots terug te verdienen.

Enkele voorbeelden van slim innoveren in de ouderenzorg (conservatief scenario):

  • Programma Geïntegreerde Ouderenzorg = 362 miljoen goedkoper.
  • Zorg en Welzijnstandaard voor kwetsbare ouderen = 433 miljoen goedkoper.
  • Van zorg naar welzijn vanuit de eigen kracht = 210 miljoen goedkoper.
  • Transmurale zorgbrug = 219 miljoen goedkoper.
  • Iemand met overzicht die meedenkt = 882 miljoen goedkoper.

Samenwerking is noodzakelijk
Bij beide onderzoeken en analyses horen natuurlijk allemaal mitsen en maren en een gezonde dosis 'wishfull thinking', maar het besparingspotentieel van innovaties in de zorg is groot. Dat heeft dit onderzoek wel aangetoond. Zeker als je bedenkt dat het om conservatieve scenario's gaat.

Veel innovaties en besparingen hebben te maken met een geïntegreerde aanpak, waarbij vaak verschillende organisaties en functionarissen betrokken zijn. Dus weg met de sectoren, de hokjes en schuttingen tussen zorgorganisaties. En dan wordt het moeilijk. Want hoe krijg je ‘alle neuzen dezelfde kant op’ in een omgeving waarin iedereen als snel vanuit zijn eigen denkkader en zijn eigen financiele opbrengsten denkt?

Het antwoord ligt volgens mij in (a) het centraal stellen van de klant en zijn zorgbehoefte, (b) betalen naar ervaren betere kwaliteit van leven (outcome) en niet betalen naar verrichtingen en (c) het totale zorgproces als zorgketen contracteren en aansturen, waarbij alle partijen in de hele keten op eerlijke wijze delen in de kosten en de opbrengsten. Voor het zover is, zal er nog wel wat water door de Rijn gestroomd zijn.

Bron: rapport ‘Kostenbesparingen door onderzoek en innovatie in de zorg’, opgesteld door ZorgmarktAdvies. Hier te downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten