dinsdag 25 november 2014

Patiënt is nog niet lastig genoeg

De helft van de patiënten ervaart barrières in een gesprek met een arts. Ruim een derde wil daarvoor zelfs hulp. Rara, hoe komt dat en wat doen we er aan? Zou dat de reden zijn dat Nederlanders somber zijn over de toekomstige kwaliteit van zorg?


Patiënt wil dokter niet ‘lastig vallen’
De helft van de patiënten ervaart barrières in een gesprek met een arts. Ruim een derde wil daarvoor zelfs hulp. Rara hoe komt dat?

Een deel van het probleem ligt bij de patiënt zelf, zo constateren de onderzoekers. De meeste patiënten willen niet lastig zijn, ze hebben het idee dat er te weinig tijd voor ze is of ze herinneren zich hun vragen pas na het consult. “Er blijft altijd maar die grote afstand of dat ontzien van de dokter”, zeggen de onderzoekers. “Patiënten zijn bang dat de dokter het te druk heeft, ze zien de volle wachtkamer en ze maken hun eigen behoefte ondergeschikt aan de agenda van de dokter.”

Met simpele interventies zou hier al veel in kunnen verbeteren, stellen onderzoekers van het NIVEL en AMC in het wetenschappelijke tijdschrift Health Expectations.

Bewust aandacht voor de patiënt
De onderzoekers zeggen daarover: "Artsen moeten zich ervan bewust zijn dat dit leeft bij patiënten. Ze moeten meer moeite doen om na te gaan of patiënten al hun vragen hebben gesteld en aangeven dat er in het consult ruimte is om vragen te stellen. Patiënten aan de andere kant kunnen beter beslagen ten ijs komen en vragen voorbereiden. Artsen zouden ze gericht op kwalitatief goede informatie kunnen wijzen op internet of op papier, informatie die patiënten vóór het consult kunnen bekijken om zich daarop voor te bereiden. Nu gebeurt het nog te vaak dat een patiënt een medische term niet begrijpt, zonder dat hij de mogelijkheid krijgt dat te zeggen.”

Medisch Specialist roept meeste barrières op 
Opmerkelijk is dat patiënten minder barrières ervaren bij verpleegkundigen dan bij huisartsen en medisch specialisten. "Uit eerder onderzoek is bekend dat ze verpleegkundigen als laagdrempeliger ervaren. Mogelijk hebben ze bij een verpleegkundige minder het idee dat er ‘te weinig tijd is’. Verpleegkundigen zijn bovendien vaker vrouw dan artsen, waardoor ze mogelijk vanuit zichzelf meer patiëntgericht communiceren.”, aldus de onderzoekers.

Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp is het meest patiëntgerichte ziekenhuis
Volgens onderzoek van Elsevier in 2014. Het oordeel over de Patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het eerste is de Dienstverlening aan de patiënt: van praktische service tot adequate voorlichting over ingrepen en de nazorg, rekening houdend met diens wensen en waarden. Het tweede is of Wachttijden niet te lang zijn. De overheid en ziekenhuizen stellen normen op waaraan ziekenhuizen zich wettelijk moeten houden. In totaal 83 algemene ziekenhuizen zijn beoordeeld. De 8 universitair medische centra (UMC's) zijn afzonderlijk beoordeeld omdat ze niet goed te vergelijken zijn met de 'gewone' ziekenhuizen. 

Nederlanders somber over zorg en aandacht
Zou dit een van de oorzaken zijn dat Nederlanders somber zijn over de kwaliteit van zorg? Dit blijkt namelijk uit onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in september deed, in opdracht van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Maar liefst 85 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen om de bezuinigingen in de zorgsector en het dreigend personeelstekort. 70 procent van de Nederlanders vindt kwaliteit het speerpunt binnen de gezondheidszorg en voelt zich door de overheid aan hun lot overgelaten als het om zorg gaat.

Kwaliteit hangt nauw samen met persoonlijke aandacht. En de bezuinigingen in de zorg gaan daarvan ten koste, denkt 85 procent van de vijfhonderd ondervraagden. De helft vindt dat artsen te weinig tijd aan persoonlijke aandacht besteden.

Jong en oud
En bijna iedereen verwacht dat het in de toekomst nog slechter geregeld zal zijn dan nu. De zorg zal duurder worden en er zal minder zorg zijn, zo denkt men. Wat betreft het algemene oordeel over de Nederlandse zorg zijn er nauwelijks verschillen tussen leeftijdsgroepen. Ouderen zijn beter op de hoogte over de zorg en de vergoedingen dan jongeren. Zij maken zich meer zorgen over wachtlijsten. Jongeren maken zich minder zorgen over de effecten van de bezuinigingen en zijn ook positiever over hoe zorg in de toekomst geregeld zal zijn.

De oplossing ligt voor de hand: de patient moet 'lastiger' worden en de dokter moet meer aandacht voor aandacht hebben.

Bron: Skipr, September 2014 en Besteziekenhuizen.Elsevier.nl, november 2014.

-------------------------///

Meer zorgmarketing
Lees meer over marketing in de zorg (zorgmarketing) op www.indora.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten