dinsdag 18 november 2014

Topondernemers gooien het roer om naar innovatie met de klant

Topondernemers gooien het roer om. Niet langer staan kostenbesparingen en verkoop centraal, maar innovatie met de klant. Dat gaat niet vanzelf. Maar liefst 8 op de 10 ondernemers verwacht zijn businessmodel te moeten aanpassen om de innovatieambities waar te kunnen maken. Er is alleen 1 groot probleem: managers kiezen onder druk van de aandeelhouders toch voor winst op korte termijn.


Waar liggen topondernemers wakker van?
Opleidings- en kennisinstituut de Baak en ondernemersnetwerk Business Leaders vroegen 175 Nederlandse topondernemers en -directeuren uit negen verschillende branches waar ze wakker van lagen en wat er op de directieagenda staat. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 'Mindset van de Business Leader 2014'.

De belangrijkste hoofdpijnpunten:
 • 82% verwacht het bestaande businessmodel aan te moeten passen.
 • 54% van de business leaders ervaart sterke tot zeer sterke druk van concurrenten
 • 37% heeft moeite met koers houden.
 • 27% ervaart tijdsdruk als grootste belemmering in hun effectiviteit als leider. 
Lees meer over strategische wendbaarheid (strategic agility).

Wat staat er op de directieagenda
De belangrijkste punten op de directieagenda zijn:
 • Vergroten innovatie met de klant als vertrekpunt (58%).
 • Vergroten nadruk op sales (46%).
 • Leiden van organische groei (40%).
 • Ontwikkelen van een grotere merkwaarde (38%).
 • Vergroten leiderschapskwaliteiten binnen de organisatie (32%).
 • Vergroten nadruk op marketing (32%).
 • Realiseren van kostenbesparingen (30%).
 • Aanpassen business model (30%).
Lees meer over klantgedreven innoveren.

Innovatie met de klant als vertrekpunt
Innovatie is het sleutelwoord in 2014, met de klant als belangrijk vertrekpunt. Topondernemers zien in dat ze er met een eenzijdige focus op kostenbesparingen en sales niet komen. Daarbij ligt volgens het onderzoek de grootste uitdaging in het ontwikkelen van de juiste competenties bij managers en medewerkers en het versterken van de samenwerking tussen mensen van verschillende afdelingen en units.

88 procent van de ondervraagde topondernemers betrekt daarom zijn medewerkers bij het ontwikkelen van de organisatiestrategie en 22 procent wil komend jaar nog meer aandacht geven aan medewerkers en managers. De onderzoekers hebben wel een verklaring voor de innovatiedrang van de directie, zo valt te lezen op de website Baaz.nl: “Ondernemingen veranderen constant. Iets wat vandaag de dag aanslaat hoeft dat over een halfjaar niet meer te doen. De ondernemers willen niet alleen nu hun businessmodel aanpassen, maar vinden dat je dat continu moet doen.”

Waar liggen managers wakker van?
Maar vindt die verandering naar 'innovatie' en 'klantfocus' nu ook op grote schaal plaats? In algemene zin, internationaal, in Nederland? Als we afgaan op recent onderzoek van McKinsey helaas niet. In dit onderzoek geven managers aan dat bedrijven af moeten van het kortetermijndenken, maar doen ze onder druk van aandeelhouders juist het tegenovergestelde.

Bijna tachtig procent (79 procent) van de duizend ondervraagde managers geeft aan prioriteit te geven aan een zo hoog mogelijke winst binnen twee jaar. De druk van aandeelhouders en beleggers om op korte termijn winst te maken, is volgens 63 procent de afgelopen vijf jaar toegenomen. Voor de afgelopen twee jaar is dit zelfs 79 procent. Uit het onderzoek blijkt dat de managers bezwijken voor deze druk. Maar liefst 86 procent geeft aan dat beslissingen nemen op basis van een langetermijnstrategie eigenlijk beter zou zijn. Zowel voor de stabiliteit van het bedrijf als voor het bevorderen van innovatie. Van de ondervraagden geeft 44 procent aan nu een horizon van minder dan drie jaar te hanteren.

Klein, klantgericht en goed
Voor kleinere ondernemingen zonder beursnotering of kortetermijnbeleggers biedt dit kansen. Zij kunnen wel met een langetermijnvisie aan de slag en met meer innovatie en klantgerichtheid concurreren met de grotere bedrijven. Kort door de bocht geredeneerd kun je zeggen dat je gemiddeld genomen van het grootbedrijf en de multinationals minder klantgerichtheid kunt verwachten dan van kleinere ondernemingen. Voorbeeld: kleinere verzekeraars doen het vanuit innovatie- en klantperspectief over het algemeen beter dan de grote verzekeringsreuzen.

Waarmaken
Ik ben benieuwd of de eerder genoemde topondernemers hun verwachtingen kunnen waarmaken en de druk van aandeelhouders en korte termijnbeleggers weten te weerstaan. Meer weten over innovatie met de klant? Lees dan mijn boek over klantgedreven innoveren: Klant in de Driver's Seat.

Bron:  Focusing Capital on the Long Term, Dominic Barton and Mark Wiseman, McKinsey, 2014. Mindset van de Business Leader 2014, De Baak en Baaz.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten