vrijdag 12 december 2014

Deeleconomie is booming business

De deeleconomie (sharing economy) is booming business. De komende tien jaar explodeert de omzet van peer-to-peer businessconcepten met een factor 20 tot zo'n 335 miljard dollar. Er zitten wel een paar addertjes onder het gras.


Deeleconomie is sterke stijger
De wereldwijde deeleconomie zal de komende tien jaar aanzienlijk groeien; van $15 miljard in 2012 naar $315 miljard in 2025. De omzet van de sharing economy is dan vergelijkbaar met de omzet van bijvoorbeeld de verhuurbranche. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en advieskantoor PwC. Men houdt wel enkele slagen om de arm, omdat historische cijfers ontbreken en er veel onzekerheden zijn.

Samen delen
De wereldwijde deeleconomie bestaat uit uiteenlopende activiteiten, samengevat onder de noemer peer-to-peer businessconcepten of 'deelconcepten'. Denk aan deelconcepten als AirBnB (kamerverhuur), Uber (taxidiensten), Peerby (uitlenen materieel) en SnappCar (uitlenen auto). Lees mijn eerdere blogs over de sharing economy en het creeren van je eigen AirBnB. In onderstaande afbeelding staan enkele bekende (Nederlandse) deelconcepten genoemd.


In sommige sectoren zoals 'autoverhuur' (SnappCar) en 'gereedschapverhuur' (Peerby) staan nieuwe deelconcepten op het punt van doorbreken, terwijl in andere sectoren zoals 'kamerverhuur' bekendere deelconcepten zoals AirBnB de massamarkt al hebben bereikt.

Ruimte om te groeien
Het onderzoek laat zien aan dat er veel ruimte is voor groei voor deelconcepten gezien de verwachtte wereldwijde omzetgroei van $15 miljard nu, naar $335 miljard tegen 2025. De deeleconomie zou dan goed zijn voor de helft van alle omzet binnen de respectievelijke sector. Een behoorlijke hap uit de taart om naar te streven. Anders gezegd en als voorbeeld: in de sector 'autoverhuur', zouden deelconcepten zoals SnappCar, samen de helft van de gehele sectoromzet voor hun rekening nemen.

Groeisectoren verschillen
Er is een sterke groei te zien binnen een aantal van deze sectoren. Zo is het crowdfunding segment bijvoorbeeld sterk gegroeid. In 2012 werd $2.7 miljard opgehaald voor de financiering van projecten, dat was 80% meer dan het jaar daarvoor in 2011. En kijkend naar bijvoorbeeld accommodatie, geeft 80% van reizigers aan dat ze graag het zomerhuisje van iemand anders zouden willen huren.

Volgens PwC zullen de groeicijfers van de deeleconomie naar verwachting indrukwekkend zijn, waarbij de grootste jaarlijkse groei verwacht wordt binnen de peer-to peer segmenten lenen en crowdfunding, online staffing oplossingen en accommodaties. Zie onderstaand schema.


Geheim van SnappCar
SnappCar is een van de veel genoemde Nederlandse voorbeelden. Inmiddels hard op weg om een groot succes te worden. Drie jaar na de introductie op de Huishoudbeurs delen anno 2014 bijna 7.000 Nederlanders hun auto via SnappCar. De website heeft 33.000 leden die de auto's huren, waardoor in totaal dus 40.000 mensen aan het platform verbonden zijn. Dit aantal blijft toenemen: sinds januari 2013 groeit het aantal nieuwe leden en het aantal transacties maandelijks met 15 procent, zegt oprichter Van Tol. Op dit moment vinden er maandelijks ongeveer 1.500 transacties plaats. Het bedrijf is daarmee het succesvolste Nederlandse voorbeeld van de deeleconomie.

80 procent van de mensen wil zijn auto ('heilige koe') op dit moment niet delen, zegt Van Tol. Het gaat dus om de overige 20 procent. Het idee dat autobezit belangrijk is, zal over 30 jaar verdwenen zijn, denkt Van Tol. "Het is een kwestie van tijd tot de nieuwe generatie aan de macht komt." In eerste instantie vroeg het bedrijf een fee van 17,5 procent, tegenwoordig 10 euro per transactie. Gemiddeld levert dat voor SnappCar hetzelfde op.

SnappCar zegt 40 procent gemiddeld goedkoper te zijn dan een normale autoverhuurder. SnappCar richt zich in eerste instantie op steden met meer dan 250.000 inwoners en wil vervolgens in de omliggende regio als een olievlek uitbreiden. Lees ook mijn eerdere blog over de groei en het verdienmodel van AirBnB.

Het potentieel benutten
Hoewel het groeipotentieel groot is, zijn er wel enkele uitdagingen om rekening mee te houden, aldus de onderzoekers. Allereerst het obstakel van wet- en regelgeving. Zie de discussies in de media over AirBnB en Uber omdat ze niet passen binnen en/of zich niet houden aan bestaande wet- en regelgeving. De tweede uitdaging ligt in de opschaling, waarbij het een uitdaging wordt om de concurrentie een stap voor te blijven door uniek en aantrekkelijk te blijven. Want de sterke groeimarkt zal veel nieuwkomers aantrekken, waardoor er op termijn zeker een shake-out zal plaatsvinden.

De onderzoekers vergeten wat mij betreft nog een derde uitdaging: het vinden van een goed verdienmodel en onderliggend businessmodel. Want (erg) veel van dit soort initiatieven maakt (nog steeds) geen winst.

Bron: Pwc.com, Consultancy.nl, MT.nl, 2014. Lees ook mijn artikel over de opkomst van de sharing economy.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten