zondag 5 april 2015

Power to the people inspireert en stimuleert

Het is plezierig om te zien dat Tijdschrift voor Marketing in april 2015 ook aandacht schenkt aan marketing in de zorg, in het bijzonder aan het onlangs verschenen boek Power to the people. Dat komt de ontwikkeling van het zorgmarketingvak alleen maar ten goede.


Verkeerd beeld
Het is alleen jammer dat de recensie geen rekening houdt met het doel en de doelgroep van het boek en de overwegingen van auteurs en uitgever Pluryn om dit boek te maken. Lezers van deze recensie zouden daardoor een verkeerd beeld kunnen krijgen van het boek en dat zou jammer zijn. Daarom vanaf deze plaats een toelichting op het boek.

Doel van Power to the people
Power to the people heeft niet als doel om te beschrijven hoe de gezondheidszorg in elkaar zit, om toe te lichten wat gereguleerde marktwerking is of om een aanpak te bieden voor het opstellen van een zorgmarketingstrategie of –plan gericht op zorginkopers, verwijzers en zorgvragers. Daar zijn al veel boeken over geschreven. Het boek probeert vanuit de ervaring van zorgorganisatie Pluryn wel antwoord te geven op een aantal prangende vragen die bij veel zorgorganisaties leven zoals: wat is marketing en waarom moeten we ermee aan de slag? Hoe pakken we het aan en hoe krijgen we intern draagvlak? Wat wordt de rol van marketing en het takenpakket van de marketingafdeling, hoe regelen we het marketingproces in en hoe zorgen we voor een goede samenwerking tussen marketing en zorg? Het bedrijfsleven kent deze vraagstukken niet, daar heeft men al vijftig jaar ervaring met marketing. De gezondheidszorg begint er net mee.

Marketing in de zorg is een nieuwe discipline
Veel zorgorganisaties en zorgmarketeers worstelen met dit soort vragen aangezien ‘marketing’ voor alle partijen een nieuwe discipline is en invoering daarvan alle geledingen van de zorgorganisatie raakt. Het boek richt zich primair op mensen die in de zorg werken en zich bezig houden met (de invoering van) marketing in hun zorgorganisatie. Er is bewust gekozen voor een aantrekkelijk, luchtig, niet te dik en prettig leesbaar boek. Een boek dat mensen graag lezen, binnen de organisatie delen en dat niet direct op de stapel van ongelezen 'serieuze' marketingboeken beland. De prachtige vormgeving en opmaak van het boek, inclusief layer-koppeling naar video’s die door cliënten van Pluryn zijn gemaakt, laten direct zien dat dit geen ‘gewoon’ marketingboek is. Wij hopen vooral dat dit boek een inspiratiebron en stimulans is voor bestuurders, directeuren en managers in de zorg om serieus met marketing aan de slag te gaan en dat zij de ervaringen, tips en voorbeelden van Pluryn kunnen gebruiken bij het uitstippelen van hun eigen marketingaanpak.

Zorgmarketing is complex
In de recensie wordt terecht aangestipt dat marketing in de zorg een uitermate complexe aangelegenheid is en dat de drie doelgroepen zorginkopers, verwijzers en patiënten een ‘descision making-nachtmerrie’ vormen. Voor buitenstaanders is deze constatering misschien een eye-opener, maar voor ingewijden in de zorg is dit bekend terrein. In het boek komt dit ook niet uitgebreid aan bod. Inmiddels is er al 15 jaar sprake van (gereguleerde) marktwerking in de zorg en hebben zorgorganisaties al jaren te maken met deze complexe uitdaging. De laatste tien jaar is hier veel aandacht aan besteed in zorgbladen, congressen, onderzoeken, opleidingen en trainingen. Maar ook in rapporten, artikelen en boeken als If Disney Ran Your Hospital (2004), Accountmanagement in de zorg (2005), Redefining Healthcare (2006), Zorgmarketing in de praktijk deel 1 (2007) en deel 2 (2010), Diagnose 2025 (2010), Zorg met liefde en lef: stappenplan voor effectieve zorgmarketing (2012) en Briljante Business Modellen in de Zorg (2014). In het boek wordt naar deze bronnen verwezen. Verder zijn er de afgelopen jaren ook boeken verschenen over o.a. merkenbeleid, marketingcommunicatie, sociale media, innovatie (ehealth) en contentmarketing in de zorg. Allemaal zaken die wellicht aan de aandacht van het Tijdschrift voor Marketing en haar recensenten zijn ontsnapt. Misschien is het een idee om een zorgmarketingspecialist als recensent te vragen voor zorgmarketingontwikkelingen en -boeken.

Wat vind de zorg ervan? 
De vraag voor ons als auteur is natuurlijk, hoe valt het boek bij onze beoogde doelgroep, de mensen in de zorg die zich bezig houden met marketing?

De eerste reacties vanuit de zorg zijn erg positief, dus het lijkt erop dat het boek in een behoefte voorziet. Om een zorgmanager te citeren: “Mooi zo’n groots uitgewerkt praktijkvoorbeeld uit de zorg. Ik ben direct begonnen met lezen en de eerste hoofdstukken vind ik erg inspirerend. Voor mij bruikbaar binnen onze organisatie en vast ook andere organisaties”.

Andere reacties die we hebben ontvangen sluiten hier op aan:
"Geweldig boek! -- Mooi stuk werk. -- Prachtig hoe in dit boek het vak ‘marketing in de zorg’ in haar diversiteit is weergegeven. Een vak waar ik trots op ben. -- Geweldig. Ik was te laat. Dus in de gaten houden deze bestseller! -- Gefeliciteerd met het prachtige boek. Er staat veel waardevolle informatie in en ik vind het prachtig vormgegeven! -- Power to the people hapt heerlijk weg. Super inspirerend. Geweldig om de inbedding vanuit dit perspectief te lezen. -- Prachtig boek (ook mooi vorm gegeven!). Komt goed uit in verband met ons strategisch beleidsplan."

Maar ook uit de traditionele marketinghoek komen constructieve reacties waarvan ik er een hier graag kort weergeef omdat deze reactie precies aangeeft waar het boek om draait: "...Het boek is een mooie beschrijving hoe je de marketing functie vanaf nul in een organisatie vorm geeft....Dus interessant voor iemand die gevoel wil krijgen bij wat is nu marketing precies, wat is de toegevoegde waarde en wat zijn concrete dingen die ik kan doen om Marketing meer op de kaart te zetten in mijn organisatie."

Ik wens je als co-auteur van Power to the people veel leesplezier en inspiratie toe!

Power to the people is te koop op Managementboek.nl en bij alle andere bekende (online) boekwinkels.

PS;
Wil je meer weten over hoe de gezondheidszorg precies in elkaar steekt, en wat de rol en stand van zaken van zorgmarketing is, lees dan een van de eerder genoemde boeken, meld je aan voor de LinkedIn-groep van het Zorgmarketingplatform (alleen voor mensen die werkzaam zijn bij zorgorganisaties) of bel of mail gerust even.
Voor doorgewinterde marketingspecialisten uit het bedrijfsleven of marketingonderwijs bevat Power to the people geen uitgebreide theorieën of nieuwe inzichten op marketinggebied. Ook is het geen allesomvattend zorgmarketing(theorie)boek dat uitgebreid de werking van de zorgsector beschrijft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten