zaterdag 9 mei 2015

Concurreren op snelheid, kwaliteit en timing

De wereld verandert steeds sneller en de impact van veranderingen is steeds groter. De concurrentiestrijd draait tegenwoordig om snelheid, kwaliteit en tijd, ofwel time-based competition. Organisaties moeten zich veel sneller aanpassen aan continu veranderende omstandigheden. Hoe doe je dat en hoe word je sneller dan de concurrentie?


Producten leven korter
Het gaat sneller en sneller. In 2007 duurde het bij de eerste iPhone nog 74 dagen voordat er een miljoen stuks van verkocht waren. Bij de iPhone 4 in 2010 was dat nog maar 3 dagen. De levensduur van producten wordt ook steeds korter. In de afgelopen jaren zijn bedrijven voor hun omzet en winst grotendeels afhankelijk geworden van producten die in de laatste vijf jaar zijn gelanceerd. De noodzaak van productontwikkeling en innovatie neemt dus toe.

Bedrijven leven korter
Organisaties die dit nalaten krijgen het moeilijk. Was de gemiddelde levenscyclus van een bedrijf in 1955 nog 45 jaar, tegenwoordig is dat slechts 15 jaar. Bedrijven moeten zich openstellen voor nieuwe ervaringen en sneller leren vernieuwen. Veel bedrijven hebben daar grote moeite mee. Denk aan de problemen bij Nokia, Oad, Free Record Shop, Mexx, Digital, Hema, Polare en Kodak. Aan de andere kant duurde het vroeger vele jaren om een one-billion-dollar company op te bouwen, terwijl dat tegenwoordig steeds vaker binnen no-time gepiept is. Denk aan AirBnB, Uber en al die andere hippe start-ups. In 2013 berekende de OESO dat 60 procent van onze economische groei van bedrijven kwam die vijf jaar eerder nog niet bestonden.

Technologie gaat sneller
De Wet van Moore klopt na 50 jaar nog steeds: computers worden sneller waardoor er meer mogelijk wordt. Precies vijftig jaar geleden voorspelde Gordon Moore dat de snelheid van de chips in onze computers zich steeds zou blijven verdubbelen, tegen dezelfde kosten. Omdat het ontwikkelen van microchips steeds ingewikkelder werd, paste Moore zijn voorspelling aan in 1975. Niet elk jaar, maar elke twee jaar zou het aantal transistoren in een geïntegreerde schakeling verdubbelen, tegen vergelijkbare kosten, op hetzelfde oppervlak. Die versie klopt nog steeds. Smartphones hebben tegenwoordig veel meer rekenkracht dan de veel grotere computers uit de jaren negentig, onze laptops worden steeds dunner en grafische kaarten genereren steeds mooier beeld. Die ontwikkeling blijft nodig voor de ontwikkeling van kleine, slimme apparaten (wearables, internet of things) en de ontwikkeling van nieuwe supercomputers voor de wetenschap. Zo zitten er in de A8-chip die wordt gebruikt in de iPhone 6, precies 2 miljard transistoren, verpakt op 89 vierkante millimeter. Zijn voorganger, de A7, had er nog 'maar’ 1 miljard en was in omvang iets groter.

Kennis verdampt steeds sneller
De kennis die we opdoen verdampt steeds sneller. Competenties van bedrijven hebben na vijf jaar de helft van hun waarde verloren. Studenten hebben na het afronden van hun studie steeds minder aan de alweer verouderde kennis die ze hebben opgedaan. Oude banen worden steeds sneller vervangen door nieuwe beroepen. Levenslang leren en ontwikkelen wordt het devies.

Maatschappij gaat sneller
Dat snelheid telt zien we ook bij dagelijkse dingen zoals het tv-programma als De Wereld Draait Door waar presentator Mathijs van Nieuwkerk zo snel mogelijk de verschillende items aan elkaar praat om maar geen kijkers te verliezen. Bij de Voice of Holland mogen de zangnummers maar anderhalve minuut duren anders zappen kijkers verveeld weg en Ben Tiggelaar is erg succesvol met zijn congres ‘MBA in één dag’ want veel langer dan een dag, mag enige verdieping niet meer duren.

Time-based competition
De concurrentiestrijd draait tegenwoordig om snelheid en tijd, ofwel time-based competition. Niet voor niets zegt ruim driekwart van de topbestuurders dat het vermogen om snel te kunnen veranderen een kritieke succesfactor is voor het realiseren van concurrentievoordeel. Met andere woorden: hoe snel kun je een nieuw product op de markt brengen of een nieuwe markt betreden? Hoe snel kun je nieuwe technologieën doorvoeren en contactkanalen implementeren? Hoe snel kun je klanten een maatwerkoplossing bieden? Hoe snel kun je bedrijfsprocessen aanpassen, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en nieuwe ICT-systemen implementeren?

Verkorten time-to-market
Het draait om het verkorten van de 'time-to-market' van ideeën, producten, innovaties en organisatievernieuwingen. Uit onderzoek blijkt dat het verkorten van de time-to-market van ideeën, producten, innovaties en organisatievernieuwingen veel voordeel kan bieden zoals lagere kosten, betere kwaliteit, meer lerend vermogen, meer tevreden klanten, hogere reactiesnelheid en hogere winstgevendheid. De vraag die rest is, op welke manieren je die time-to-market kan versnellen?

Strategisch wendbaarder worden
Het antwoord op deze vraag luidt: door strategisch wendbaarder te worden. Maar hoe doe je dat? Als we alle onderzoeken en publicaties op een rij zetten, dan blijken er in hoofdlijnen vier bouwstenen te zijn voor het realiseren van strategische wendbaarheid (strategic agility), namelijk:

1. Externe gerichtheid: de blik naar buiten.
2. Verbindend leiderschap: goed voorbeeld doet volgen.
3. Flexibele werkorganisatie: zelforganiserende eenheden.
4. Flexibele processen en IT: modelleren en genereren.

Marktgerichtheid en klantgerichtheid
Als eerste moet je als organisatie de externe gerichtheid (strategische alertheid) versterken door te investeren in meer marktgerichtheid en klantgerichtheid. Dat geldt vooral voor organisaties en sectoren die daar tot voor kort weinig mee te maken hadden zoals zorginstellingen, wooncorporaties, onderwijsinstellingen, cultuurorganisaties en semi-overheidsdiensten.

Naast bekende manieren zoals marktonderzoek en trendwatching kun je strategisch alerter worden door op internationaal, nationaal en lokaal niveau nauwer samen te werken met klanten, leveranciers, stakeholders, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, consumentenorganisaties en bedrijfsnetwerken. Of te wel: klantgedreven ondernemen met de klant als businesspartner. Zo betrekt volgens PWC-onderzoek 41 procent van de grote bedrijven klanten bij de organisatie en overweegt 26 procent om dat te doen.  (zie afbeelding). Des te groter de externe gerichtheid, des te groter de kans op het tijdig ontdekken van nieuwe marktkansen of bedreigende ontwikkelingen.

Naast het vergroten van markt- en klantgerichtheid is het ook nodig om een andere stijl van leidinggeven in te voeren (verbindend leiderschap) en te investeren in het flexibiliseren van organisatie, medewerkers, werkprocessen en IT-systemen. Veranderingen en vernieuwingen in de organisatie kun je vervolgens via de lean start-up methode snel en doelgericht doorvoeren.

Voordelen van wendbaarheid
Investeren in meer strategische wendbaarheid heeft tien grote voordelen:

- Snellere marktgroei.
- Hogere winstgevendheid.
- Hogere klanttevredenheid.
- Grotere operationele efficiency.
- Groei van marktaandeel.
- Meer innovatie.
- Snellere productontwikkeling.
- Kortere time-to-market.
- Hogere medewerkertevredenheid.
- Meer concurrerend vermogen.

Volgens onderzoek van het Amerikaanse Projectmanagement Institute (PMI) hebben bedrijven met een hoge wendbaarheid (high agility) twee keer zoveel succes met nieuwe initiatieven als vergelijkbare bedrijven met een lage wendbaarheid (low agility). Er worden substantieel meer projecten op tijd, binnen budget en met het gewenste resultaat opgeleverd.

Snelheid, kwaliteit en timing
Naast snelheid spelen ook kwaliteit en timing een belangrijke rol. Zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in 2014 dat zorgverzekeraars vragen van klanten wel snel beantwoorden, maar dat meer dan de helft van deze antwoorden niet klopt. Een eenvoudig maar alles zeggend voorbeeld.

Timing is een ander belangrijk punt, want grote marktkansen doen zich maar zelden voor en je bent als bedrijf al snel te vroeg of te laat op de markt. Hendrik Blokhuis, CTO van technologieconcern Cisco, zegt daarover “Het gaat erom dat je flexibel bent. Je moet klaarstaan met je surfplank en wachten op die ene hoge golf. Bedrijven die besluiten om zo’n golf te besurfen, nemen een hoge vlucht. Tenzij ze te vroeg of te laat op die golf proberen te springen. Het is een moeilijke transitie.”

Exponentiële tijden en organisaties
Het zijn exponentiële tijden en dat vraag om exponentiële organisaties, aldus de schrijvers Salim Ismail, Yuri van Geest en Michael Malone in hun nieuwste boek ‘Exponentiële organisaties - Waarom nieuwe organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn - en hoe jij dat ook wordt’. De transformaties zijn zo veelomvattend dat ze tot in elk hoekje van de bedrijfsvoering zullen doordringen. Dat komt met name door de allesomvattende digitalisering, die snel doordringt in alle bedrijfsprocessen. Van ideegeneratie via onlineplatforms, digitaal ontwerpen van producten en diensten, maken van producten via 3D-printen tot automatisering en robotisering van autorijden, medische operaties en het voeren van huishoudens. Denk ook aan de succesvolle start-ups zoals de exponentieel groeiende AirBnB en Uber die drijven op informatisering, digitalisering en het mobiliseren van community en crowd.

Lineair denken is een luxe die geen enkele onderneming zich meer kan veroorloven, omdat gevestigde bedrijven links en rechts zullen worden ingehaald door exponentieel groeiende nieuwkomers. In dit boek brengen de auteurs de ontwikkelingen op organisatie- en technologisch gebied in kaart en komen met een raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke organisatie, of het nou om een start-up of een multinational gaat, een exponentiële organisatie kan worden.

Rest de vraag: hoe snel is jouw organisatie? En snel genoeg?

Bron: Strategic Aglity - Concurrentievoordeel in turbulente tijden. Verkrijgbaar op Bol.com. Klant in de driver's seat - Klantgedreven innoveren met cocreatie, crowdsourcing en communities. Verkrijgbaar op Managementboek.nl. Artikel 'De Wet van Moore klopt na 50 jaar nog steeds: computers worden sneller'op Nu.nl, 2015. Exponentiële organisaties. Verkrijgbaar op Managementboek.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten