dinsdag 2 juni 2015

Innovatiesucces met tips voor innovatie

Innovatie is ‘hot’! Want innovatie is nodig om de economische crisis te kunnen overleven, de continuïteit te kunnen waarborgen en weer te kunnen groeien. Helaas mislukt nog steeds een groot deel van alle nieuwe producten en diensten.


De mislukking van de Fyra, de hogesnelheidstrein, is daar een treffend voorbeeld van. Wat fout kon gaan, ging ook fout. Daarom volgen hier 25 belangrijke take-away's op het gebied van innovatie.

25 innovatieregels voor meer innovatiesucces: 
 1. Organisaties moeten structureel (leren) innoveren om te kunnen overleven. Stop met losse adhoc projectjes en 'loslopende' innovatiemanagers.
 2. Succesvol innoveren lukt alleen met de juiste ambities, strategie en cultuur. Bepaal een innovatiestrategie en voer die uit. 
 3. Sterk leiderschap is nodig voor het inspireren van medewerkers en het doorvoeren van de benodigde veranderingen. Maak de top verantwoordelijk voor innovatie.
 4. Bewaak de strategische samenhang van innovaties en innoveer in de core-business. Dit betekent dat lijnmanagers moeten meedoen. 
 5. Succesvol innoveren lukt alleen vanuit een lange termijn visie en met voldoende uithoudingsvermogen. Weet dat het first mover advantage niet altijd op gaat en dat het vaak beter is om ‘fast second’ te zijn.
 6. Zorg dat je tijdig op de markt bent (snelle time-to-market) of kies voor een andere markt waar je wel op tijd kunt zijn.
 7. Doelgerichtheid en een planmatige aanpak gaan voor creativiteit en genialiteit. Kies voor een incrementele, lean start-up aanpak voor het testen, ontwikkelen en op de markt brengen van innovaties.
 8. Organisaties die de buitenwereld betrekken bij innoveren zijn succesvoller dan organisaties die dat niet doen. 
 9. Vertrouw niet op wat de klant zegt, maar kijk vooral naar wat de klant doet. Betrek de klant in een vroeg stadium in het innovatieproces.
 10. Klantgedreven innoveren, gebaseerd op een grote klantbetrokkenheid, biedt een groot aantal voordelen en vergroot de kans op innovatiesucces aanzienlijk.
 11. Zorg voor klantinzicht (consumer insight) en verwar oplossingen niet met klantbehoeften.
 12. Klantvoordeel is de belangrijkste succesfactor voor nieuwe producten en diensten. Wat is het echte voordeel voor jouw klant en is dat groot genoeg om afscheid te nemen van zijn oude producten en gewoonten? 
 13. Hoe beter de innovatie aansluit op het gedrag en de normen en waarden van de klant, des te groter de kans op succes.
 14. Keep It Simple, maak het eenvoudig en gemakkelijk, verminder aankoopdrempels en leer de klant het product gebruiken.
 15. Zorg dat mensen de innovatie kunnen uitproberen, dat het gebruik zichtbaar is voor anderen en dat gebruikers zorgen voor positieve mond-tot-mondreclame.
 16. Nieuwe producten en diensten moeten doen wat ze beloven en gebaseerd zijn op ‘proven technology’ willen ze door het grote publiek opgepikt worden.
 17. Denk goed na over de prijsstelling want die is belangrijker dan je denkt.
 18. Kies voor de juiste timing en let op de positie in de ‘Hype Cycle’.
 19. Verdiep je in de doelgroep en houd rekening met onwrikbare (ongewenste) associaties, de decision making unit (DMU) en de cultuur- en taalverschillen tussen landen en bevolkingsgroepen.
 20. Speel in op de juiste aankoopmotivatie, promoot het juiste klantvoordeel en houd rekening met culturele verschillen tussen regio’s, landen en bevolkingsgroepen.
 21. Probeer de kritieke massa zo snel mogelijk te bereiken en gebruik de early adopters daarbij als hefboom. Hoe langer het duurt, des te groter de kans op mislukking.
 22. Kies voor een gefaseerde en gedifferentieerde marktintroductie en kies per doelgroep (innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards) een andere benaderingswijze.
 23. Zorg voor voldoende budget en een rendabel verdienmodel. Pas het verdienmodel snel genoeg aan als de situatie daar om vraagt. 
 24. Een goed begin is het halve werk: bereid de marktintroductie tijdig voor en zorg voor een Plan B voor productie, distributie en service.
 25. Goed management met reële plannen en verwachtingen zijn kritieke succesfactoren voor innovatie.
Dit waren 25 belangrijke take-away's op innovatiegebied. Wil je meer weten, lees dan het boek Innovatieblunders. Daarin komen 25 belangrijke innovatieblunders uitgebreid aan bod en evenzovele manieren om het beter te doen.

Bonus tips:
 • Focus op innovaties die zowel de kwaliteit van dienstverlening verbeteren (klantgerichtheid) als de kosten van die dienstverlening verlagen (efficiency). 
 • Maak onderscheid tussen incrementele innovaties (verbeteren en vernieuwen) binnen de reguliere dienstverlening en radicale innovaties (doorbraken) via een aparte 'greenfield' organisatie en stuur beide soorten innovaties verschillend aan.


Aanhouder wint
Kortom, innovatie is een kwestie visie, doelgerichtheid, gestructureerde aanpak, het hebben van een lange adem, realistisch verwachtingspatroon en learning-by-doing. Houd daarbij voor ogen wat wijlen Sir Winston Churchill ooit zei: “Success is the ability to go from one failure to another, with no loss of enthusiasm.”

Heb jij nog andere innovatietips, dan hoor ik ze graag!

Innovatieblunders
Wil je meer lezen over succesvol innoveren, lees dan de boeken Innovatieblunders en Klant in de driver’s seat of mijn andere blogs over innovatiesucces.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten