dinsdag 11 augustus 2015

Briljante businessmodellen in finance

De financiële sector ligt al jaren onder vuur. Tal van schandalen leidde tot een wereldwijde financiële en economische crisis. Het roer moet om. We moeten terug naar een situatie waarin maatschappelijk verantwoord bankieren en verzekeren de norm is. Briljante businessmodellen zijn de oplossing.


Briljante businessmodellen in finance
Het boek ‘Briljante businessmodellen in finance’ komt dan ook op een goed moment. De auteurs Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed en Jennifer Op 't Hoog beschrijven in het boek – samen met een groot aantal coauteurs – 19 inspirerende cases van financiële dienstverleners die op hun eigen manier briljant waren, briljant zijn of briljant worden. Eerder schreven de auteurs al boeken over ‘Briljante businessmodellen’ en ‘Briljante businessmodellen in de zorg’. Dit nieuwe boek is daarvan een waardig opvolger.

Zes financiële basisbehoeften
De 19 cases van financiële dienstverleners met een ‘briljant businessmodel’ zijn onderverdeeld naar banken, verzekeraars en zes financiële basisbehoeften:
- Betaalverkeer om betrouwbaar onderling te kunnen handelen en ruilen;
- Retailbankieren om dagelijks geld op te nemen en betalen in de gemeenschap;
- Samen financieren om middelen te vinden om te kunnen ondernemen;
- Samen investeren om rendement te maken om morgen van te kunnen leven;
- Particuliere risico’s delen om tegenslagen te voorkomen, delen en repareren;
- Zakelijke risico’s delen om ook de grote tegenslagen te kunnen absorberen.

Verleden, heden en toekomst
De auteurs hebben ervoor gekozen om per thema een case uit het verleden, heden en de toekomst te beschrijven. Zo worden bij het thema ‘betaalverkeer’ cases beschreven van De Amsterdamse Wisselbank (verleden), Visa (heden) en GCash (toekomst). Wat mij betreft een briljante zet want we kunnen niet alleen veel leren van het verleden, maar sommige cases lezen als een spannende geschiedenisles, businessroman of jongensboek. Zo werd De Amsterdams(ch)e Wisselbank al in 1609 opgericht en is het de voorloper van de centrale bank zoals we die nu kennen. Ook toen was er al fraude, alleen ging men er anders mee om. Zo werd in 1673 de frauderende boekhouder Rutger Vlieck op de Dam tegenover het pand van zijn werkgever 'De Amsterdamse Wisselbank' onthoofd. Want zo was de opvatting in die tijd:  'Mede gezien het grote belang van het goede vertrouwen, werden zondaars hard en zichtbaar gestraft'.

Inspirerende praktijkcases
Zo passeren 19 interessante cases de revue. Van islamitisch bankieren door Mit Ghamr en  microfinanciering door Rakyat tot de slimme handelsbank Svenska  en de retailbank van de toekomst Umpqua Bank. En van de coöperatieve verzekeraars Centraal Beheer en Interpolis tot de persoonlijke bankier Google of crowdfunding via Kickstarter. De auteurs hebben zich er zeker niet gemakkelijk van af gemaakt. Wat in alle cases opvalt is de drive en inzet van de initiatiefnemers om de wereld een stukje beter, leuker en gemakkelijker te maken. De cases worden uitgebreid en volgens een vast format beschreven met onderwerpen als visie en positionering, marktsegmenten, waarde voor de klant, levering en operatie. De auteurs hebben hiervoor een eigen format en analysemodel ontwikkeld. Wellicht is het een idee om dit in de toekomst aan te laten sluiten op het breed geaccepteerde Business Model Generation van Alexander Osterwalder.

Theorie en praktijk
Briljante businessmodellen in finance is 395 pagina’s dik en bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit zo’n 70 pagina’s en beschrijft het theoretisch en conceptueel kader. Aan bod komen onderwerpen als disruptieve technologie en businessmodelinnovatie, de fundamenten van een briljant businessmodel en de aanpak voor waardecreatie. Deel 2 bestaat uit circa 300 pagina’s. Daarin komen de 19 cases uitgebreid aan bod. In het laatste hoofdstuk volgen de belangrijkste lessen voor het creëren van briljante businessmodellen in finance. Welke dat zijn, verklap ik niet. Daarvoor moet u het boek zelf gaan lezen! Je hoeft het boek niet in één ruk van voor naar achter uit te lezen. Het leent zich uitstekend om er al zappend en hink-stap-springend door heen te gaan.

Bedrijven zijn tijdelijk 'briljant' 
Wat dit boek ook duidelijk maakt, is dat organisaties met briljante businessmodellen niet het eeuwige leven hebben. Ze zijn gedurende kortere of langere tijd briljant in hun visie, uitvoering en toegevoegde waarde voor klanten, stakeholders én maatschappij. Verreweg de meeste organisaties weten die ‘briljantheid’ niet vast te houden. Men vergeet op tijd te vernieuwen, speelt te veel op zekerheid, wordt gemakzuchtig, verliest maatschappelijke relevantie of men vervalt in ‘greed is good’ gedrag.

Aanrader
Briljante businessmodellen in finance is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in management, organisatie en/of financiële dienstverlening. Meer informatie vind je ook op de bijbehorende website www.wikibusinessmodels.nl.


Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek 'Briljante businessmodellen in finance' is te koop op Managementboek.nl.

PS:
Andere interessante nieuwe finance startups lees je in het artikel 'What Will Be the Uber of Insurance'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten