woensdag 26 augustus 2015

E-Business voor online zakendoen

Inmiddels houdt vrijwel ieder bedrijf zich bezig met ‘e-business’. Ons sociale leven, het zakenleven en grote delen van de maatschappij komen tot stilstand als het internet er uit ligt. Over e-business is nu een actueel (studie)boek verschenen waarin alle relevante aspecten van ‘elektronisch zakendoen’ in samenhang worden beschreven.


Hoe het begon met internet
Toen in 1999 de klassieker ‘Internet Strategie’ van managementgoeroe Ben Tiggelaar verscheen was e-business nog braakliggend terrein. De eerste generatie statische websites had net zijn intrede gedaan en internetters van het eerste uur belde massaal in via trage modems en onbetrouwbare internetverbindingen. Studenten van nu kunnen zich daar niets bij voorstellen. Ruim vijftien jaar later zijn we 7x24 uur online actief via supersnelle breedbandverbindingen, speelt ons sociale leven voor een belangrijk deel af op sociale media en komen het zakenleven en de maatschappij tot stilstand als het internet er uit ligt.

Ieder bedrijf doet aan e-business
Inmiddels houdt vrijwel ieder bedrijf zich bezig met ‘e-business’. Want iedere organisatie, van klein tot groot, heeft wel ‘een of meer bedrijfsactiviteiten dat gebruik maakt van het internet en/of op IP-gebaseerde software’. Zie daar de definitie van e-business die de hoofdauteurs Marjolein Visser en Berend Sikkenga  in het boek gebruiken. We werven online klanten (e-marketing), verkopen via webshops en marktplaatsen (e-commerce), kopen online onze spullen en onderdelen in (e-procurement), sturen online het (gepersonaliseerde) productieproces aan (e-manufacturing), laten de online bestelde goederen thuisbezorgen (e-fulfilment), zorgen voor een goede klantenservice via websites, sociale media, telefoon, email en chat (e-service) en proberen via online technieken winstgevende relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden (e-crm). En last but not least betrekken we klanten steeds vaker bij het bedrijf via cocreatie, crowdsourcing en communities.

E-busines is een allesomvattend begrip
Deze opsomming geeft al aan dat e-business een allesomvattend begrip is. Desondanks is het Visser en Sikkenga gelukt om samen met een aantal specialisten, een goed doortimmerd studieboek te schrijven over al deze onderwerpen. Regelmatig wordt de link gelegd naar breed geaccepteerde theorieën, bedrijfsconcepten en literatuur zodat het boek een stevige onderbouwing heeft. Zo wordt ook verwezen naar het boek ‘CRM in de praktijk’, wat mij als auteur van dit boek deugd doet. Het zal duidelijk zijn dat het boek de verschillende e-business onderwerpen vooral in de breedte behandelt en minder in de diepte. Over ieder onderwerp afzonderlijk valt namelijk wel een boek te schrijven, zoals Visser en Sikkenga eerder hebben gedaan met het Basisboek Online Marketing.

Doortimmerd studieboek
Het boek E-business omvat 350 pagina’s met acht hoofdstukken met de volgende titels: introductie in e-business, businessmodelinnovatie, klantenwerving (e-commerce), e-procurement, e-fulfilment en e-manufacturing, customer relationship management (e-CRM), managementinformatie en planning en organisatie. Ieder hoofdstuk bevat een inleiding, opsomming van leerdoelen, theoretisch kader en een beschrijving van deelaspecten met actuele trends en ontwikkelingen. De inhoud wordt verduidelijkt met figuren, afbeeldingen, modellen en tal van aansprekende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk sluit af met een samenvatting, kernbegrippenlijst en vragen/casussen waarmee lezers hun kennis kunnen testen.

Online studie-omgeving
Zoals een goed studieboek betaamt is er een uitgebreide online omgeving beschikbaar voor studenten en docenten. Met toetsen voor tentamenvoorbereiding, begrippentrainer en -test, uitwerkingen, collegesheets en vragen voor docenten.

Actueel (studie)boek over e-business
E-business is een actueel (studie)boek waarin alle relevante aspecten van ‘elektronisch zakendoen’ in samenhang worden beschreven. Het boek richt zich vooral op studenten in het (hoger) onderwijs, maar is zeker ook geschikt voor iedereen die zich breed wil oriënteren op dit onderwerp.


Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek is te koop op Managementboek.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten