zaterdag 5 september 2015

De Marketing Paradox in de Zorg

De marktomstandigheden in de zorg worden steeds lastiger. Zorgorganisaties hebben te maken met marktwerking, concurrentie, grote bezuinigingen, decentralisaties en transities van zorg en kritischer wordende zorginkopers en zorgconsumenten. Toch zetten zorgorganisaties maar mondjesmaat in op het versterken van hun marktgerichtheid en innoverend vermogen. Hoe kan dat?


Zorgorganisaties vrezen faillissement
Zo maar een paar krantenkoppen van de laatste tijd: Care-instellingen vrezen faillissement, Gespecialiseerde jeugdzorg in het nauw, Zorgaanbieder denkt transitie te kunnen uitzingen, Financiële knelpunten door krimpende omzet en liquiditeitsproblemen, Gezamenlijke code moet prijsdump thuishulp stoppen, Zorgorganisaties in problemen door nieuwe woningwet, Gehandicaptenzorg in de problemen door transitie, Nog meer ontslagen thuiszorg, Twintig procent van de ouderen wil liever in een verzorgingshuis, Twijfels over continuïteit GGZ-instellingen,
Invoering van e-health wil niet vlotten, Zorgorganisaties lukraak met innovatie aan de slag.

Brancheorganisatie Actiz schat in dat 1 op de 3 zorgorganisaties in 2016 in de problemen komt of zelfs over de kop gaat. Actiz wil dat de overheid meer ruimte schept voor zorginstellingen om te experimenteren met bijvoorbeeld een vernieuwd zorgaanbod.

Kortom, de marktomstandigheden worden al jaren lastiger en dat betekent dat zorgorganisaties marktgerichter, klantgerichter, wendbaarder, ondernemender en innovatiever moeten worden om te kunnen overleven.

Marktgerichte organisaties presteren beter
Marktgerichte organisaties presteren ook beter dan organisaties die minder marktgericht zijn. Dat is vaak onderzocht en aangetoond. Het positieve verband tussen marktgerichtheid en bedrijfsresultaten is sterker als de dreiging van nieuwe toetreders, de macht van afnemers en de dreiging van substituten toeneemt. In deze veelal competitieve marktsituaties, loont het om te investeren in de marktgerichtheid van de organisatie. De bedrijfsresultaten worden daardoor significant beter.

Wat gebeurt er in de praktijk? De invoering van marketing stagneert.
Je zou verwachten dat zorgorganisaties daarom volop inzetten op het zo snel mogelijk versterken van hun strategische, tactische en operationele ‘marketing’ in de meest brede zin van het woord. Inclusief aspecten als marktgerichtheid, klantgerichtheid, wendbaarheid, ondernemerschap, innovatie, marketing, communicatie, verkoop, dienstverlening en service.

In de zorgsector zie ik echter vooral het volgende gebeuren:

1. Invoering van de marketingfunctie stagneert, vooral op strategisch niveau.
2. Marketing is niet geïntegreerd in de reguliere beleids- en planning en control cyclus.
3. Onvoldoende focus en samenhang in marketingactiviteiten: te veel operationeel, te veel ad-hoc, te weinig doorpakken.
4. Te weinig marketingcapaciteit, expertise, budget, mensen en middelen.

Eerder schreef ik al over 4 belangrijke obstakels voor zorgmarketing.

Waarom stagneert de invoering van marketing?
Hoe komt het dat 'marketing' bij het merendeel van de zorgorganisaties (vooral op strategisch niveau) niet goed ingeregeld is en niet goed geïntegreerd is in de (vaak nog jaarlijkse) reguliere beleidscyclus en planning en control cyclus?

Dit terwijl er toch al vijftien jaar sprake is van ‘gereguleerde marktwerking’ in de zorg. Ook wordt er al jaren gesproken over vermaatschappelijking, decentralisatie en transitie van zorg en de opkomst van kritischer wordende zorginkopers en zorgconsumenten en toenemende technologische mogelijkheden. Dat alles zou geen verrassing mogen zijn.

Wat veroorzaakt zorgmarketing blindheid?
Komt deze aarzelende houding door onbekendheid met de materie? Door onvoldoende sense of urgency? Door niet weten hoe dit aan te pakken? Door directeuren en zorgmanagers die graag zelf de lead houden? Door het gehanteerde besturingsmodel? Door 'verkeerde zuinigheid' of doordat een cultuurverandering (in de zorg) nu eenmaal erg lang duurt?

Wie heeft een idee?

PS:
Versterk je marketingorganisatie in 3 stappen
Voor zorgorganisaties die op korte termijn hun marketing slagkracht willen versterken, zijn er nu drie praktische oplossingen. Kijk voor meer informatie op Indora.nl. Wil je meer weten over marketing in de zorg, dan hoor ik het graag.

-------------------------///

Meer zorgmarketing
Lees meer over marketing in de zorg (zorgmarketing) op www.indora.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten