donderdag 1 oktober 2015

Strategie en management voor student en manager

Strategie gaat simpelweg over de vraag hoe een organisatie zijn strategische doelen kan bereiken. Hierbij zijn scherpe keuzes nodig in wat de organisatie kan en wil doen. Want het is zoals strategiegoeroe Michael Porter zegt: "The essence of strategy is choosing what not to do.”


Strategie belangrijker dan ooit
Tweehonderd jaar na de slag om Waterloo is strategie belangrijker dan ooit. Niet om de strijd op het slagveld te winnen, maar wel om het bestaansrecht en de continuïteit van de organisatie zeker te stellen. Denk aan de grote problemen en de soms jarenlange zoektocht naar een goede strategie door warenhuizen, uitgeverijen, boekwinkels, telecombedrijven, uitzendbureaus, muziekmaatschappijen, banken, verzekeraars en zorginstellingen.

Wat doen we niet meer?
Strategie gaat simpelweg over de vraag hoe een organisatie zijn strategische doelen kan bereiken. Daarbij stuit je al snel op vragen als wat ga je wel, en wat ga je juist niet (meer) doen? Waarin moeten we investeren en wat moeten we afbouwen? Hierbij zijn scherpe keuzes nodig in wat de organisatie kan en wil doen. Want het is zoals strategiegoeroe Michael Porter zegt: "The essence of strategy is choosing what not to do”.

Bepalen en implementeren bedrijfsstrategie 
Hierover gaat het studieboek ‘Strategie en management’. Het boek is onder eindredactie van Hans Veldman geschreven door meerdere auteurs die verbonden zijn aan het Strategy Center van de Nyenrode Business Universiteit. Strategie en management geeft een brede introductie van dit vakgebied. De auteurs nemen de lezer mee in het verkennen, bepalen, formuleren, realiseren en onderhouden van een bedrijfsstrategie. Deze tweede druk van Strategie en management benadert strategie vanuit een meer dynamische invalshoek. De omstandigheden voor organisaties veranderen immers steeds sneller en de impact van al die veranderingen is steeds groter. Bedrijven moeten hun strategie daar voortdurend op afstemmen met verkenningen en scenario’s. Strategie verandert van een statisch lineair proces in een dynamisch en cyclisch proces.  

Brede kijk op het vakgebied
Strategie en management geeft in 340 pagina’s en elf hoofdstukken antwoord op vragen als: Wat is strategie? Hoe ontwikkelt het vakgebied van strategisch management zich? Wat zijn kenmerken van succesvolle ondernemingen? Hoe stel je een strategie op? Hoe creëer je (financiële) waarde met een strategie? Waarom is groei belangrijk? Welke strategische opties heeft een bedrijf? Hoe kun je inspelen op steeds turbulentere ontwikkelingen? Wat betekent een nieuwe strategie voor de inrichting van het businessmodel? En last but not least: hoe implementeren we onze strategie zodat wij onze strategische doelen ook daadwerkelijk behalen? Niet onbelangrijk want er gaan meer bedrijven kapot aan het slecht uitvoeren van een goede strategie, dan aan het goed uitvoeren van een slechte strategie.

Strategiescholen en managementdenkers 
Bij het beantwoorden van deze vragen passeren vele bekende strategiescholen en managementdenkers de revu zoals Abell, Ansof, Chandler, Collins, Drucker, Prahalad, Hamel, Johnson & Scholes, Kotter, Minzberg, Porter en Treacy & Wiersema. Ieder hoofdstuk bevat een uitgebreide beschrijving van het onderwerp. De theorie wordt verduidelijkt met diverse praktijkvoorbeelden, figuren, afbeeldingen en modellen. Ieder hoofdstuk sluit af met een samenvatting en vragen/casussen waarmee lezers hun kennis kunnen testen. Bij het boek hoort een online omgeving met extra informatie en toetsen voor studenten en docenten.

Wat komt minder aan bod? 
Hoewel het vakgebied strategie en management breed wordt behandeld, komen een paar aspecten minder goed aan bod. Zoals het begrip ‘strategic agility’ (strategische wendbaarheid) waarover de laatste jaren veel is gepubliceerd, evenals de kenmerken van een goede strategie waarover de consultants van McKinsey schreven. Verder komt ook Clayton M. Christensen niet aan bod. Hij onderzocht waarom veel gevestigde bedrijven falen op innovatiegebied. Denk aan de faillissementen van Kodak, Digital Equipment, Polare en Free Record Shop. Het lukte deze bedrijven niet om tijdig hun strategie aan te passen of hun nieuwe strategie goed te implementeren. Als het over waardecreatie gaat, spreken de auteurs helaas alleen over de klassieke ‘shareholdervalue’. Dit terwijl het tegenwoordig steeds vaker gaat over maatschappelijk ondernemen, ‘stakeholder value’ en ‘meaningful business’ op basis van gedeelde waarden. Misschien dat deze onderwerpen in een volgende editie prominenter meegenomen kunnen worden.

Goed leesbaar studieboek 
Strategie en management is een goed leesbaar studieboek waarin de belangrijkste aspecten van dit boeiend vakgebied aan de orde komen. Het boek richt zich vooral op studenten in het hoger onderwijs en op managementopleidingen voor de publieke en private sector.


Deze recensie is eerder gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek is te koop op Managementboek.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten