zaterdag 28 november 2015

3 zorgmarketing uitdagingen met oplossing

De veranderingen in de zorg gaan snel en de impact van die veranderingen is groot. Zorgorganisaties moeten hun marktgerichtheid, klantgericht, wendbaarheid en innovatiekracht versterken om te kunnen overleven. Maar dat levert in de praktijk drie grote problemen op.


Drie uitdagingen voor zorgorganisaties
Meer marktgerichtheid en meer klantgerichtheid betekent simpelweg meer investeren in de marketingcompetenties en marketingfunctie van de organisatie. Dat is vrij nieuw voor de zorgsector en veel zorgorganisaties worstelen met de vraag hoe dit aan te pakken. In de praktijk treden de volgende drie 'uitdagingen' vaak op:

1. Invoering van de marketingfunctie stagneert
Zorgorganisaties zien (door hun onbekendheid met de materie) niet direct de toegevoegde waarde van ‘marketing’ als strategische discipline. Men worstelt met vragen als: wat betekent marketing voor ons als zorgorganisatie? Moeten we investeren in een marketingafdeling? Moeten we een (strategisch) marketingmanager aannemen? Waar in de organisatie moeten we de marketingafdeling positioneren? Of kunnen we ‘marketing’ als taak bij het zorgmanagement neerleggen? Zijn onze marketing- en communicatiemedewerkers voldoende toegerust voor de nieuwe opdracht? De marketingafdeling wordt overspoeld met adhoc ‘communicatievragen’, hoe gaan we daar mee om? Hoe verbeteren we de afstemming tussen marketing als stafdienst en onze zorgeenheden?

2. Onvoldoende focus en samenhang in marketingactiviteiten
Het antwoord op alle veranderingen is een stroom aan beleidsdocumenten, rapporten, jaarplannen, voorstellen, ideeën, veranderingen en marketingactiviteiten die door bestuurders en zorgmanagers worden geïnitieerd en opgepakt. Hierbij ontstaat onduidelijkheid over gemaakte keuzes, de koers, de marketingportfolio, de samenhang en de belangrijkheid van al die verschillende activiteiten. En vooral onduidelijkheid over wat 'marketing' is en moet doen. Men loopt tegen vragen aan als: op welke markten moeten we ons richten? Welke doelgroepen zijn het meest belangrijk? Welke (nieuwe) producten en diensten bieden de meeste kansen? Welke doelgroepen en producten (product/marktcombinaties) zijn het meest lucratief? Hoe vertalen we onze nieuwe strategie naar een goede marketingaanpak? Hoe brengen we lijn in alle ideeën, plannen en projecten? Welke plannen, projecten en activiteiten zijn het meest belangrijk en moeten voorrang krijgen? Hoe brengen we focus aan? Wat gaan we doen en wie doet wat en wat is de rol van marketing?

3. Te weinig marketingcapaciteit, -expertise en -budget
Marketing is een nieuwe discipline voor zorgorganisaties. Het gaat dan om de invoering van de marketingfunctie in de organisatie en het ontwikkelen van een adequaat marketingbeleid. Marketing- en communicatieafdelingen zijn klein terwijl de marketinguitdaging groter is dan ooit. Marketing wordt vaak als operationele (communicatie)activiteit gezien die niet goed is aangehaakt bij de reguliere beleids- en jaarplancyclus. Ook is de zorgmarketingkennis in de organisatie beperkt waardoor marketing- en communicatiemedewerkers ‘er alleen voor staan’ of ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Zorgorganisaties aarzelen onder druk van toenemende bezuinigingen, om te investeren in marketing. Het gevaar van ‘verkeerde zuinigheid’ is groot. De vraag is hoe zorgorganisaties hun marketingcapaciteit en -kennis op slimme en efficiënte wijze kunnen vergroten?

Herken jij deze drie uitdagingen? Hoe heb jij deze problemen getackeld in jouw zorgorganisatie?

Praktische oplossingen voor meer marketingslagkracht
Voor zorgorganisaties en zorgmarketeers die snel hun marketingslagkracht willen versterken, zijn er nu drie praktische oplossingen. Op maat, to-the-point, praktisch en resultaatgericht.

1. Zorgmarketing Assessment voor het snel beoordelen en verbeteren van de marketingfunctie.

2. Zorgmarketing Versneller voor het snel aanbrengen van focus in het marketingbeleid.

3. Zorgmarketing Flexsupport voor flexibele marketingondersteuning en expertise op maat.

Drie keer een praktische en praktijkgerichte aanpak. Drie diensten die een versnelling en 'boost' geven aan zorgorganisaties en de organisatie en inbedding van marketing in de zorg. Meer weten? Neem dan contact op.

Startpresentatie als eye-opener
Lijkt het je handig dat ik eerst een presentatie kom geven voor bestuur, directie en management over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de zorg en de strategisch cruciale rol van marketing daarbij, dan doe ik dat graag. Deze presentatie heeft al veel bestuurders- en directie-ogen geopend dus wie weet helpt dit ook in jouw geval. Neem gerust even contact op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten