dinsdag 29 maart 2016

Keuzestress bij topmanagers

Niet alleen consumenten hebben keuzestress, ook topmanagers. Ze vinden het moeilijk om uit de zee van kansen en bedreigingen de juiste groeioptie te kiezen. Verlies aan focus zien topmanagers als grootste risico voor het benutten van groeikansen.


Groei staat voorop bij bedrijven
Dat beeld komt naar voren uit het onderzoek ‘2015 Strategy and Growth Survey’ dat consultancybedrijf PwC onlangs heeft uitgevoerd onder topmanagers van 500 bedrijven uit USA, Duitsland, China, Brazilie en GB.

94% van de topmanagers gaf aan dat groei een prioriteit is voor hun bedrijf. Voor 30% is dit zelfs hun belangrijkste strategische doel is. Het gaat dan vooral om omzetgroei, winstgroei, groei van het marktaandeel en groei van het rendement voor aandeelhouders.

Meer groeimogelijkheden dan voorheen 
Het merendeel van de topmanagers (77%) ziet in digitalisering de meeste kans op groei, terwijl 8% digitalisering als een bedreiging beschouwt. Daarna volgen globalisering met 72% tegenover 12%, en veranderende smaak en behoeften van consumenten met 62% en 22%. Het grootste risico voor bedrijven komt uit de financiële hoek. 61% ziet financiële onzekerheid als een bedreiging, terwijl 24% hier juist kansen ziet om te groeien. 74% van de respondenten is van mening dat er meer manieren zijn om groei te bereiken dan tien jaar geleden.

Maar....groeien is moeilijker dan tien jaar geleden
Volgens 70% van de topmanagers is het anno 2015 ‘enigszins’ tot ‘veel moeilijker’ om winstgevende groei te genereren dan tien jaar terug.

Want het toegenomen aantal mogelijkheden werkt verlammend op veel organisaties. Meer dan de helft van de respondenten vind het moeilijker dan tien jaar geleden, om te weten welke groeidoelstelling de beste is. Veel bedrijven blijven op zoek naar groei, maar vinden het moeilijk om de zee aan kansen te overzien en zo een strategie te ontwikkelen die hen deze groei kan opleveren.

Om hun groeiambities te realiseren zijn er volgens bedrijven een aantal belettende factoren, waaronder het verlies van focus (31%) en het verzwakken van de capaciteiten van hun organisatie (27%). De grootste zorgen maken de respondenten zich echter over het te dun uitspreiden van investeringen (39%) en het verliezen van de sterke punten in hun bedrijfscultuur (37%).

Meer is niet altijd beter en dat geldt ook voor groeikansen en strategische opties. De kunst is toch om daar snel en goed de juiste keuzes in te maken.

De wereld gaat steeds sneller
Het maken van keuzes is niet alleen moeilijker, het moet ook steeds sneller. Bedrijven hebben steeds minder tijd voor uitgebreide onderzoeken, analyses, interne discussies en afwegingen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de 'Accenture Technology Vision Survey 2016', een wereldwijd onderzoek onder 3100 business- en IT-executives.

86 procent van de respondenten verwacht dat de snelheid van technologische veranderingen de komende drie jaar (sterk) gaat toenemen. Slechts 1 procent verwacht geen verandering daarin. Het draait de komende jaren om focus, snelheid en wendbaarheid.

Keuzestress is alom aanwezig: less is more!
Des te meer keuze, des te moeilijker wordt het om te kiezen. Dat geldt niet alleen voor (top)managers, maar ook voor consumenten. Less is more! Maar hoe krijg je dat nu voor elkaar?

Bron: Infographic PwC, 'Te veel strategische keuze bemoeilijkt groei en executie', december 2015, Consultancy.nl. De 'Accenture Technology Vision Survey 2016' van Accenture.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten