zondag 29 mei 2016

Social media? Social business!

Social media is één van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren. Niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds meer bedrijven zetten social media in. Voor branding, klantenservice, promotie, samenwerking, verkoop en wat al niet meer. Voor de Stichting Management Studies reden om een boek uit te geven over de lessons learned van de afgelopen jaren.
Strategische inzet van social media
Social media zoals Facebook, LinkedIn, YouTube, Whatsapp, Twitter en Instagram kun je op vele manieren inzetten. Een bedrijf als KLM zet het strategisch in, andere bedrijven zoals Eneco gebruiken social media omdat de klant dat vraagt en weer andere bedrijven zijn er mee bezig om de boot niet te missen. Voor Stichting Management Studies aanleiding om te onderzoeken wat social media betekent voor bedrijven en hoe zij social media toepassen in hun bedrijfsvoering.

Resultaten praktijkonderzoek
Het boek ‘Social media? Social business!’ bevat de resultaten van wetenschappelijk praktijkonderzoek naar de inzet en toegevoegde waarde van social media voor bedrijven. Het onderzoek werd uitgevoerd door de auteurs van het boek, te weten Gerrita van de Veen, Anne Maas, Anne-Marie Delftgaauw en Han Gerrits. Zij doken de literatuur in, verzamelden zo’n 70 social media cases en spraken met een groot aantal bedrijven over hun praktijkervaringen zoals KLM, AFAS, Rabobank, Unilever, VPRO, Eneco, Belastingdienst, Vlaamsch Broodhuys en Burger King.

Helft MKB doet niets met social media!
Een van de opvallende bevindingen is dat enerzijds 9 op de 10 Nederlanders op social media te vinden is, terwijl anderzijds nog maar de helft van de Nederlandse mkb-bedrijven social media gebruikt voor zakelijke doeleinden. Een andere bevinding is dat het merendeel van de grote bedrijven social media nog vooral inzet voor marketing, PR en service. Zowel in het mkb als bij het grootbedrijf is er  nog een wereld te winnen als het om social media gaat. Of anders gezegd: het gebruik van sociale netwerken (dat meer is dan sociale media) staat nog in de kinderschoenen, aldus de auteurs.

Social media is een innovatievraagstuk
De schrijvers benadrukken dat de invoering van social media een innovatievraagstuk is en per definitie een organisatieverandering tot gevolg heeft. Zeker als je er optimaal resultaat van wilt hebben. Bedrijven doorlopen daarbij volgens de auteurs drie fasen: pionieren (initiatiefase), getting serious (implementatiefase) en succes met social media (integratiefase). Deze drie onderwerpen vormen ook de hoofdmoot van het boek  waarbij wisselend naar de praktijk en theoretische onderbouwing wordt gekeken. Het boek sluit af met een hoofdstuk over de stand van zaken, de sociale toekomst (gedomineerd door Millenials) en een opsomming van de belangrijkste do’s en dont’s.

Antwoord op vragen als: wat kan en moet ik er mee?
Het boek geeft in 132 pagina’s zo goed mogelijk antwoord op vragen als: moet ik er iets mee?, wat is de impact van social media op het functioneren van bedrijven en medewerkers?, waar begin ik? en wat maakt social media succesvol?. Tot het onvermijdelijke: hoe kan ik er geld mee verdienen? Het eenduidig beantwoorden van deze vragen viel volgens de auteurs nog niet mee. Niet alleen omdat iedere bedrijfssituatie uniek is en ‘vele wegen naar Rome leiden’, maar ook omdat nog maar weinig praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek op dit terrein voorhanden is.

Leer van de koplopers
Social media? Social business! laat met name zien hoe grote Nederlandse bedrijven social media inzetten en welk groeipad en leercurve ze hebben doorgemaakt. Het boek is interessant voor managers en ondernemers die nu toch ook ‘iets met social media moeten doen’ en voor leergierige bedrijven die op social mediagebied de volgende stap willen zetten. Het is geen ‘how to do’ –boek, dus waarschijnlijk wat minder geschikt voor hands-on mkb-ers, maar het biedt diverse nuttige inzichten en praktische handvatten om je eigen social mediaplan mee vorm te geven.  


Deze recensie is eerder gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek Social media? Social business! is te koop op Managementboek.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten