zondag 26 juni 2016

Slimmer, sneller en beter ondernemen

Wie wil er niet slimmer, sneller en beter werken, leren en leven? Meer doen in minder tijd en je daarbij ook nog lekker relaxed voelen. Met alleen harder werken en nog meer to-do lijstjes gaan we het niet redden. Daar is een fundamenteel andere aanpak voor nodig. Dat schrijft Charles Duhigg in zijn boek ‘Slimmer, Sneller, Beter’ over het geheim van productiviteit thuis en op het werk.


Sneller, slimmer en beter ondernemen
Er zijn al heel wat hulpboeken verschenen over efficiënter en effectiever werken, time management en ‘getting things done’. Onderzoeksjournalist en Pulitzerprijs-winnaar Charles Duhigg voegt daar nu het boek Slimmer, Sneller, Beter aan toe. Bestemd voor organisaties en medewerkers die meer willen doen in minder tijd. Duhigg liep hier zelf tegen aan bij het schrijven van zijn vorige bestseller ‘Macht der gewoonte’. Werken, huisvader zijn en in zijn vrije tijd boeken schrijven bleek lastig te combineren. Dat moest slimmer, sneller en beter kunnen.

Grondige aanpak
Duhigg ging op zoek naar het wat en hoe van productiviteit en naar het geheim waarom sommige bedrijven en mensen veel productiever zijn dan andere mensen. Duhigg pakte het als onderzoeksjournalist grondig aan. Hij sprak met wetenschappers, neurologen, psychologen, succesvolle bedrijven, zakenlui en andere experts op het gebied van productiviteit. Hij bestudeerde tal van wetenschappelijke onderzoeken en ging, zoals het een goed journalist betaamt, op zoek naar ‘verhalen’ uit het echte leven.

8 productiviteitsfactoren
Duhigg kwam na zijn speurtocht tot de conclusie dat er acht belangrijke factoren zijn bij het vergroten van de productiviteit:
1. Motivatie
2. Teams
3. Focus
4. Doelen stellen
5. Managementcultuur
6. Beslissen
7. Creativiteit
8. Data verwerken.

Uitgebreide casebeschrijvingen
De auteur beschrijft iedere factor aan de hand van uitgebreide casebeschrijvingen. Zo wordt in het eerste hoofdstuk het belang van zelfmotivatie uitgebreid beschreven met praktijkvoorbeelden uit de gezondheidszorg, onderwijs en het leger. In het tweede hoofdstuk kijkt de auteur naar de ervaringen van Google en Saterday Night Live met het bouwen van productieve teams. Wat maakt het ene team productiever en succesvoller dan het andere?

In het hoofdstuk over focus grijpt de auteur terug op de vliegtuigramp met Air France-vlucht 447 in 2009. Hoe kon het gebeuren dat de bemanning zijn focus verloor en niet adequaat reageerde op alle noodsignalen in de cockpit? Als je de productiviteit wilt vergroten moet je kiezen voor twee soorten doelen: ambitieuze en ogenschijnlijk onhaalbare ‘stretch’-doelen (om de boel wakker te schudden), aangevuld met concrete ‘smart’-subdoelen voor de kortere termijn (voor houvast en doelgerichtheid). Dat lezen we in het vierde hoofdstuk over doelen stellen. GE wist in zijn vliegtuigfabriek in North Carolina op die manier het aantal gebreken met maar liefst 70 procent te verminderen. Hoezo beter?

In het hoofdstuk over managementcultuur draait het om het creëren van een vertrouwenscultuur met lean en agile denkwerk. Daarvoor ging de auteur te rade bij Toyota en FBI. Toyota laat zien wat er gebeurt als je besluitvormingsprocessen naar het laagste niveau in de organisatie verschuift. Mensen blijken veel gemotiveerder als ze het gevoel hebben dat ze invloed en controle hebben over hun eigen werk. En de FBI wist door een agile werkwijze een vastgelopen ontvoeringszaak alsnog op te lossen.

Bij het hoofdstuk over beslissen staat de pokerwereld centraal en laat de auteur zien hoe pokeraars snel kiezen uit een groot aantal mogelijke spelopties. In het achtste hoofdstuk beschrijft de auteur uitgebreid hoe scholen het onderwijs verbeteren door daadwerkelijk met de beschikbare informatie en rapportages aan de slag te gaan.

Boeiend en levensecht
De auteur weet de verhalen uit de praktijk boeiend en levensecht te vertellen. Waarbij je de ene keer meer op het puntje van de lezersstoel zit dan de andere keer. Om de lezer te helpen om deze ideeën zelf in de praktijk te brengen, beschrijft de auteur in het bijlage-hoofdstuk hoe hij deze acht inzichten gebruikt heeft bij het schrijven van zijn boek. Deze bijlage werkt verhelderend voor als je zelf met de acht factoren aan de slag wilt gaan. De auteur heeft een goed onderbouwd boek geschreven van ruim 300 pagina’s. De degelijkheid van zijn aanpak blijkt bijvoorbeeld uit de extra tachtig pagina’s met noten, bronverwijzingen en extra toelichtingen.

Op een andere manier denken en werken
Als je slimmer, sneller en beter wilt werken moet je op een andere manier denken, doelen formuleren, teams samenstellen en beslissingen nemen. Dat is de stellige overtuiging van de auteur. Dit boek kan je daarbij helpen, want het biedt diverse (nieuwe) inzichten van waaruit je concrete handvatten en tips voor eigen gebruik kunt distilleren. Houd daarbij in het achterhoofd wat Albert Einstein ooit zei: “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”    


Deze recensie is eerder gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek Slimmer, sneller, beter is te koop op Managementboek.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten