zaterdag 11 juni 2016

Strategie is de uitdaging voor ondernemers

Driekwart van de ondernemers in Nederland voelt de noodzaak om te vernieuwen, te innoveren en duidelijkere strategische keuzes te maken. De belangrijkste uitdaging is de strategie van het bedrijf. Maar hoe pak je dat nu aan?


Nationaal Ondernemers Onderzoek
Dat blijkt uit het Nationaal Ondernemers Onderzoek van Synpact, De Week van de Ondernemer en Markteffect onder 50.000 MKB-ondernemers. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen wat ondernemers als grootste uitdaging zien voor 2016 en waar zij in 2016 tijd en geld in gaan steken.

Noodzaak voor vernieuwing
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de noodzaak voor vernieuwing en innovatie bij 75 procent van de ondernemers speelt. 76 procent van de ondernemers wil (moet) aan de slag met het vernieuwen van hun huidige business model. Bovendien geeft 71 procent aan dat zij een nieuw product of dienst willen ontwikkelen. En 52 procent wil andere nationale markten betreden.

Top-5 uitdagingen voor 2016
De Top-5 van uitdagingen voor de toekomst van hun bedrijf liggen in het MKB met name op het gebied van:

1. Strategie van het bedrijf (45%).
2. Innovatie van producten/diensten (34%).
3. Kwaliteit van het team (33%).
4. Sales/Marketing beleid (28%).
5. Technologische ontwikkelingen (26%).

Als meest urgent worden genoemd: een nieuw product of dienst ontwikkelen (33%), het businessmodel vernieuwen (22%) en het aantrekken van financiering voor plannen en projecten (11%).

Businessmodelinnovatie en focus
Op het gebied van strategie denken de ondernemers met name aan het vernieuwen van hun business model, het innoveren van producten en diensten en keuzes maken om bepaalde dingen juist niet meer te doen (focus).

Technologie als driver voor innovatie
De nieuwe technologische ontwikkelingen en de internettechnologie blijken duidelijke drivers om te innoveren. 74 procent van de ondervraagden geeft aan dat zij internettechnologie willen omarmen voor vernieuwing van producten en diensten. Ook gaan ondernemers aandacht besteden aan hun team. Van belang daarbij is het motiveren van hun huidige team, het ontwikkelen van hun eigen leiderschap en de organisatiestructuur beter opzetten.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor strategie
Het nummer 1 knelpunt voor het realiseren van hun plannen voor 2016 is “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Strategy Trends 2016
Bovenstaand beeld sluit aan op de resultaten van Berenschot's onderzoek naar de Strategy Trends 2016. Daaruit blijkt dat onderstaande vijf punten het vaakst worden besproken in de boardroom:
1. Reputatie en imago (74%).
2. Innovatie en Disruptie (74%).
3. Risicomanagement (59%).
4. Margedruk (59%).
5. Flexibilisering van de organisatie (57%).

Ondernemers vergeten wendbaarheid en snelheid
Wat Nederlandse ondernemers en bestuurders in hun opsomming vergeten is de noodzaak om wendbaarder en sneller te worden. Bedrijven die dat nalaten krijgen het moeilijk. Denk aan de teloorgang van bekende namen als Nokia, Digital, Free Record Shop, Polare, Hyves en V/D. Maar hoe voorkom je dat? Je zult strategisch wendbaarder moeten worden tot in de haarvaten van de organisatie.

Hoe Agile is jouw strategie?
In mijn boek ‘Hoe Agile is jouw strategie?‘ geef ik concrete inzichten, voorbeelden, handvatten en tips over hoe je dat kunt aanpakken: strategische en operationele wendbaarheid.

Succes met de strategie van je organisatie en heb je vragen of tips, laat gerust een reactie achter of bel of mail even.

Bron: Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 op Synpact.nl en Strategy Trends 2016.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten