zondag 14 augustus 2016

Bedrijven zijn niet klaar voor de toekomt

Uitdagingen te over: het klantgedrag verandert, de opkomst van disruptieve technologieën, nieuwe regelgeving,  toenemende globalisering en messcherpe concurrentie. Uit onderzoek blijkt echter dat veel bedrijven grote moeite hebben met deze uitdagingen en worstelen met de transformatie.


Organisaties worstelen met transformatie 
Ondernemingen hebben wereldwijd grote moeite om de noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie vorm te geven. Dit blijkt uit de Global Transformation Survey 2016 van KPMG. Het internationale onderzoek geeft een beeld van de wijze waarop ruim 1.500 bedrijven in zestien landen omgaan met het noodzakelijke vernieuwings- en veranderingsproces.

Als gevolg van het veranderende gedrag van de klant, de opkomst van disruptieve technologieën, nieuwe regelgeving en internationalisering worden bedrijven in toenemende mate gedwongen het roer volledig om te gooien. Maar wat blijkt?


  • Bijna de helft van de bedrijven (50%) vindt dat zij NIET in staat zijn om de signalen van verandering die zij uit de markt krijgen om te zetten in aansprekende nieuwe inzichten en overtuigende ideeën. 
  • Bijna 40% van de onderzochte bedrijven verwacht dat het bedrijfsmodel op de korte tot middellange termijn ernstig verstoord zal worden.
  • Bij een meerderheid van de bedrijven spelen nieuwe technologieën, zoals het gebruik van (big) data en data-analytics, een beperkte rol in de transformatie.
  • Slechts de helft van de ondernemingen (50%) verwacht op korte termijn voordeel te zullen halen uit de ingezette transformatiestrategie.
  • Veel bestuurders ervaren vooral obstakels om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Het roer volledig omgooien zorgt echter niet alleen voor uitdagingen, maar ook voor aanzienlijke kansen.


"Bedrijven hebben moeite de transformatiestrategie echt vorm te geven. Dat komt vooral omdat de ondernemingen er onvoldoende in slagen om het gewijzigde gedrag en de veranderende behoeften van hun klanten daadwerkelijk te doorgronden. Daarnaast hebben veel bedrijven moeite om het tempo van alle technologische veranderingen te volgen.", aldus de onderzoekers.

Niet voorbereid voor digitale disruptie
Bovenstaand beeld komt ook naar voren in het onderzoek ‘Thriving on Disruption’ van adviesbureau Accenture onder 561 Chief Strategy Officers (CSO) in tien industrieën en elf landen. Volgens Accenture zal 75 procent van de huidige marktleiders de komende tien jaar verdwijnen omdat ze zich niet snel genoeg weten aan te passen. Enkele bevindingen:


  • 95 procent van de CSO’s geeft aan dat nieuwe technologieën hun industrie de komende vijf jaar snel zal veranderen. Slechts 20 procent van de bedrijven zegt klaar te zijn voor deze ‘digital disruption’. Dit zijn de best voorbereide bedrijven.
  • 95 procent van deze best voorbereide bedrijven baseert zijn groeiagenda voor de komende vijf jaar op samenwerkingsverbanden (collaborative partnerships) en kiest voor een strategie gebaseerd innovatie, R/D, platforms en eco-systemen. 


Accenture zegt daarover: “Business that are well prepared for disruption are building their growth strategy on platforms and, as a result, are more likely to survive the disruption and gain competitive advantage.Platform companies are successful because they capitalize on the innovation of an entire ecosystem versus only leveraging resources within a company”.

Investeren in strategische wendbaarheid
Om te kunnen overleven en ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn, moeten organisaties investeren in strategische wendbaarheid, waarvan strategische alertheid en 'strategic foresight' belangrijke elementen zijn. Daarover een andere keer meer.

Rest de vraag: is jouw organisatie klaar voor de nieuwe uitdaging?

Hoe Agile is jouw strategie?
Als je meer wilt weten over de transformatie naar een strategisch wendbare organisatie, lees dan het boek Hoe Agile is jouw strategie - Zo kun je snel en wendbaar ondernemen.

Bron: Global Transformation Survey 2016 van KPMG en Thriving on Disruption van Accenture, 2016.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten