donderdag 6 oktober 2016

E-Health komt nog niet op stoom

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor eHealth. Zo blijkt uit de eHealth-monitor. Een doorlopend onderzoek waarin Nictiz en het NIVEL jaarlijks de stand van zaken op het gebied van eHealth in Nederland in kaart brengen. Dit jaar onder het motto 'Meer dan techniek'.


De eHealth-monitor 2016 laat zien dat de inzet van eHealth meer is dan het
invoeren van een nieuwe techniek.[MAAR DAT WETEN WE TOCH AL HEEL LANG ?!].Het vraagt om maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten [lees: VERANDERINGEN] van groot belang zijn. Enkele opvallende resultaten uit dit onderzoek.

Online contact met huisarts:

  • 75% van de huisartsen zegt dat het online aanvragen van een herhaalrecept mogelijk is. 16% van de zorggebruikers maakt er gebruik van.
  • 60% van de huisartsen zegt het online stellen van vragen mogelijk is. 16% van de zorggebruikers maakt er gebruik van.
  • 37% van de huisartsen zegt het online maken van afspraken mogelijk is. 3% van de zorggebruikers maakt er gebruik van.

Verreweg de meeste mensen pakken van oudsher nog steeds de telefoon. Waarom zouden mensen dit gedrag ineens gaan veranderen?

Bewaren van informatie over gezondheid en zorg (medisch dossier):

  • 64% van de zorggebruikers bewaart informatie over hun gezondheid en zorg niet en heeft dit ook nooit gedaan.
  • 32% van de zorggebruikers bewaart dit op papier, in een doos of map.
  • 5% bewaart dit op eigen computer.

95% van de mensen bewaart hun informatie over gezondheid en zorg NIET of op papier in een map of doos. Waarom zou men dit gedrag ineens gaan veranderen?

Daarbij komt dat slechts 49% van de medisch specialisten het gewenst vinden dat mensen online hun medisch dossier kunnen inzien. Dat betekent dat meer dan de helft van de medisch specialisten dit niet zal promoten (en waarschijnlijk eerder zal tegenwerken).

Gebruik gezondheidsapps:

  • 10% (maximaal) van de mensen gebruikt een gezondheidsapp. Daarvan scoren apps voor het bijhouden van lichamelijke activiteit met 22% het hoogst.

Gebruik beeldbellen:

  • 20% van de verpleegkundigen in de care (1 op 5) gebruikt beeldbellen.

Willen maar niet kunnen:

  • 97% van de zorgbestuurders vindt innovaties nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. 39% vindt dat men niet voldoende in innovatie kan investeren. 40% vindt van wel.

Onbekend maakt onbemind
Belangrijkste aanbeveling van de onderzoekers: breng het huidige eHealth aanbod onder de aandacht van zorggebruikers. Onbekend maakt onbemind, ook als het om eHealth gaat.

Maar bedenk dat je er met communicatie alleen niet bent. Voor succesvolle gedragsverandering en adoptie van innovatieve eHealth-toepassingen is meer nodig dan alleen een mooie folder of website.

Integreren in het primaire proces
Dat begrijpt de eerstelijnsketen Arts en Zorg ook. Om de ambities van Arts en Zorg op het gebied van e-health mogelijk te maken, wordt e-health geïntegreerd in de infrastructuur van de praktijk. Zo kunnen patiënten via een beveiligde verbinding met hun huisarts of POH communiceren. Ook meten zij thuis op gezette tijden fysieke waarden zoals bloeddruk, hartslag, gewicht of glucose. Eén van de initiatieven is gericht op het actief monitoren van kwetsbare ouderen en mensen met dementie om zo risico’s in huis zoals vallen of dwalen te voorkomen. Hiervoor wordt cAlarm Sense ingezet, waarbij slimme sensoren in huis laten zien hoe het met de bewoner thuis gaat. Bij een verhoogd risico wordt de mantelzorg of wijkverpleging automatisch gewaarschuwd. In de gezondheidscentra van de landelijke keten Arts en Zorg kunnen kwetsbare ouderen en chronisch zieken binnenkort gebruik maken van diverse vormen van e-health. In de centra starten projecten op het gebied van valpreventie, thuismeten en beeldzorg onder regie van de huisarts. Dit hebben Arts en Zorg en zorginnovatiebedrijf FocusCura  in oktober 2016 bekendgemaakt tijdens de Health & Care Day in Hilversum. Ik ben benieuwd hoe het dit project zal vergaan. Wordt het een succes of valt het ergens stil? De toekomst zal het uitwijzen.

Lees meer over de E-Health Monitor 2016.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten