dinsdag 25 oktober 2016

Management in Singularity - Slimmer dan de mens

De wereld verandert snel. Technologische doorbraken zijn aan de orde van de dag. Het duurt niet lang meer of machines zijn intelligenter dan de mens. Blommaert, van den Broek en Kolthof laten in ‘Management in Singularity’ zien wat dat betekent voor het managen van bedrijven en organisaties.


Technologische ontwikkelingen
De technologische ontwikkelingen gaan snel. Denk aan zelfrijdende auto’s, robotica, nanotechnologie, 3D/4D-printen, slimme algoritmen (big data), blockchain-technologie, internet of things (IOT), kunstmatige intelligentie en supercomputers zoals IBM’s Dr. Watson. Het duurt niet lang meer of zelflerende machines, robots en computers worden slimmer dan mensen. Ze zijn zelflerend, passen zich autonoom aan en nemen zelf (betere) beslissingen. Een uniek moment in de geschiedenis dat ‘singularity’ wordt genoemd. Trendwatchers verwachten dat singularity rond 2035 een feit is.

Andere manier van managen
Voor de mensheid, de maatschappij en organisaties betekent dat nogal wat. Het vraagt in ieder geval  een hele andere manier van managen van organisaties: van lineair naar exponentieel management. Tjeu Blommaerts (hoogleraar bedrijfseconomie), Stephen van den Broek (adviseur in opportunity & riskmanagement) en Erik Kolthof (adviseur accountants en business) schrijven dit in hun boek ‘Management in Singularity – van lineair naar exponentieel management’.

Wat is Singularity?
Management in Singularity opent met een hoofdstuk over ‘Wat is singularity?’. Daarin wordt niet alleen het begrip singularity uitgelegd, ook stellen de auteurs de prikkelende vraag of wij straks wel begrijpen hoe al die zelflerende machines precies werken en waarom ze doen wat ze doen?

Twintig korte hoofdstukken
Daarna passeren een ‘vision statement’ en twintig korte hoofdstukken waarin verschillende exponentiele ontwikkelingen (doorbraaktechnologie├źn) de revue passeren evenals de impact van deze ontwikkelingen op verschillende managementthema’s. Zo moeten we leren om niet meer lineair te denken, maar exponentieel. Lastig want onze hersenen zijn daar niet zo goed in. Verder werkt de Deming-cyclus met plan-do-check-act vooral in stabiele lineaire omgevingen en vragen turbulente exponentiele omgevingen een hele andere aanpak. Die van connect, respond, trust en accelerate. En in turbulente omgevingen is het vooral belangrijk om feeling te houden met de buitenwereld en dat kan door je te verbinden aan innovatieve ecosystemen, kennisinstituten, incubater labs, klanten, etc.

Snelheid telt
Ook moeten organisaties hun innovatieproces en time to market versnellen en omschakelen van langdurige processen met ‘vragen om toestemming’ naar actiegericht handelen met ‘vragen om vergeving’. Risicomanagement en business control gaat van het ‘organiseren van wantrouwen’ naar het ‘organiseren van vertrouwen’.

Wendbaar ondernemen
Rode draad door alle hoofdstukken heen is dat organisaties sneller, flexibeler en wendbaarder moeten worden. Uiteraard komt ook het cultuuraspect aan bod want managen in tijden van singularity vraagt een andere mindset en een andere manier van leidinggeven. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal vragen die je kunt gebruiken voor een discussie met collega’s.

Grove schetsen
Het boek geeft inzicht in belangrijke technologische ontwikkelingen en geeft in grove schetsen aan wat er op managementgebied moet veranderen in organisaties. Het boek geeft een introductie van het begrip singularity en geeft globaal aan wat dat betekent voor het managen van organisaties. Echte diepgang ontbreekt waardoor het boek niet zo veel toevoegt aan de stroom boeken die al verschenen zijn over het nieuwe normaal, singularity, agility, platformen en exponentiele organisaties.

Dichterbij dan je denkt
2035 klinkt ver weg, maar dat is al over twintig jaar. Singularity is dichterbij dan je denkt. Dus stellen de auteurs terecht de vraag: hebben jullie als management een gemeenschappelijk gedragen beeld bij singularity? Voor een eerste kennismaking en discussie kan dit boek je helpen.


Deze recensie is gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boek Management in Singularity is te koop op Managementboek.nl. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten