zaterdag 28 januari 2017

Burger wil extra betalen voor eigen zorg

Geld of een ongezonde levensstijl mogen geen rol spelen bij de behandeling van ernstige ziekten. Maar extra geld betalen om het huidige stelsel te handhaven wil de Nederlandse burger evenmin. Nederlanders vinden het geen probleem om zelf de beurs te trekken voor 'eigen zorg' als de dokter een behandeling afraadt.


Nederlander schrikt van solidariteitskosten in zorg
Nederlanders hechten aan solidariteit maar schrikken van de extra kosten. Dat beeld komt naar voren uit de enquête 'Kiezen in de Zorg' van Maurice de Hond.

De uitkomsten zijn op zaterdag 21 januari gepresenteerd tijdens het Nationaal debat 'Politieke Keuzes in de Zorg', een initiatief van 'Het Roer Moet Om' en Platform NieuweZorg. Enkele bevindingen:

75 procent is het eens met de stelling 'Geld mag in Nederland nooit een beperking zijn bij de behandeling van een ernstige ziekte'. 19 procent is het hier mee oneens.

67 procent vindt dat een ongezonde leefstijl nooit een reden mag zijn om iemand uit te sluiten voor behandeling van de gevolgen van die ongezonde leefstijl. 24 procent is oneens.

68 procent vindt dat gezondheidsonderzoek er voor iedereen moet zijn (liever 1000 mensen voor niets onderzocht dan bij één persoon iets ernstigs gemist te hebben). 21 procent is oneens.

Nederlander wil extra betalen voor eigen zorg
Hoewel Nederlanders in principe vinden dat goede zorg wat mag kosten, schrikken ze terug voor ruimere eigen bijdragen.

15 procent is bereid om 'als het niet anders kan, 1000 euro per volwassene per jaar extra te betalen voor het handhaven van de huidige gezondheidszorg'. 76 procent wil dit niet.

26 procent vindt dat extra geld voor zorg weggehaald kan worden bij Sociale Zaken, 17 procent vindt door hogere belastingen, 15 procent bij Verkeer en 12 procent bij Defensie.

26 procent vindt dat er best geld weggehaald kan worden bij ziekenhuizen en specialisten voor betere thuiszorg. 54 procent vindt dit een slecht idee. 20 procent heeft over deze kwestie geen mening, het hoogste percentage twijfelaars in de enquête.

67 procent is bereid om zelf een scan te betalen als de dokter uitlegt dat het niet nodig is. 27 procent wil dit niet doen. Veel Nederlanders vinden het blijkbaar geen probleem om zelf de beurs te trekken als de dokter een behandeling afraadt.

Kwaliteit van zorg
74 procent zegt vertrouwen te hebben in de zorgverlener.

50 procent vindt dat kwaliteitscontroles niet ten koste mag gaan van de tijd die de zorgverlener aan de patiënt kan besteden. 37 procent vindt kwaliteit dermate belangrijk dat controle wel ten koste van de tijd voor zorg mag gaan.

Voorkomen versus genezen
Nederlanders hechten in toenemende mate aan preventie.

63 procent vindt NIET dat geld beter aan de behandeling van zieke mensen uitgegeven kan worden dan aan preventie.

63 procent vindt dat de overheid de prijs van tabak fors moet verhogen en het aantal verkooppunten drastisch moet beperken zodat veel minder mensen verslaafd raken aan roken. 32 procent is het niet met een dergelijke maatregel eens.

Rode draad
Tijdens het debat kwam naar voren dat alle partijen vinden dat de regeldruk nu onacceptabel is en dat het vertrouwen in de zorgprofessional hersteld moet worden (dit terwijl 74 procent van de panelleden zegt vertrouwen te hebben in de zorgverlener).

Geld of een ongezonde levensstijl mogen geen rol spelen bij de behandeling van ernstige ziekten. Maar extra geld betalen om het huidige stelsel te handhaven wil de Nederlandse burger evenmin. Nederlanders hebben vertrouwen in de zorgverlener. Maar ze vinden het geen probleem om zelf de beurs te trekken voor extra 'eigen zorg' als de dokter een behandeling afraadt.

Zorg in verkiezingstijd
De website Artsenauto.nl geeft een kort overzicht van de visie op de gezondheidszorg van diverse politieke partijen.

Bron: Platformnieuwezorg.nl, Skipr.nl, Artsenauto.nl, januari 2017.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten