zaterdag 4 maart 2017

Focus op lange termijn loont

De meeste bedrijven hebben hun blik vooral op de korte termijn gericht. Toch laat onderzoek zien dat bedrijven die hun focus op de lange termijn hebben, vele malen beter presteren. Hoe zit dat precies?


Focus op lange termijn betaalt zich uit
Bedrijven die zich richten op lange termijn waardecreatie presteren veel beter dan bedrijven die dat niet doen. Tot die conclusie komen de onderzoekers van het Mc Kinsey Global Institute en FCLT Global. Bedrijven met een lange termijn mindset hebben sinds 2001 veel beter gepresteerd dan andere vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector (‘peers’). De resultaten liegen er niet om.

Kenmerken van lange termijn mindset
Maar hoe herken je bedrijven met een lange termijn gerichtheid? De onderzoekers gingen uit van de aanname (hypothese) dat bedrijven die lange termijn gericht zijn (1) meer en structureler investeren, (2) meer en ‘betere’ winst behalen, (3) daadwerkelijk groeien en (4) wat sneller korte termijn doelstellingen zullen missen. Deze vijf financiële indicatoren vormen de basis voor de zogeheten Corporate Horizons Index.

De onderzoekers vertaalden hun aannames naar kengetallen. Ze definieerden bedrijven als ‘lange termijn gericht’ als ze op de volgende financiële indicatoren beter scoorden dan de ‘peers’ in hun sector:
- Investeringsratio (investment).
- Winstkwaliteit (earnings quality).
- Margegroei (margin growth).
- Winstgroei (earnings growth).
- Resultaat(on)zekerheid (quality targeting).

Lange termijn gerichte bedrijven
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 615 grote beursgenoteerde bedrijven in de USA. De onderzoekers beschouwden de 27% beste presteerders op deze vijf indicatoren als ‘lange termijn gericht’ en de overige 73% als korte termijn gericht.

Indrukwekkende score
Bedrijven met een lange termijn focus scoorden tussen 2001 en 2014 veel beter dan hun ‘peers’ op het gebied van:
- Gemiddelde ‘company revenu’ = +47%.
- Gemiddelde ‘company earnings’ = +36%.
- Gemiddelde ‘company economic profit’ = +81%.
- Gemiddelde ‘market capatilization’ = +58%.

Slag om de arm
De onderzoekers houden (zeer terecht) wel een (grote) slag om de arm vanwege de onderzoeksopzet. Ze schrijven dat ‘lange termijn gerichtheid niet per definitie leidt tot betere financiële prestaties’. Er zouden zo maar heel veel andere factoren een rol kunnen spelen.

Wel zeggen de onderzoekers dat ‘bedrijven met een lange termijn focus over het algemeen financieel gezien (veel) beter lijken te presteren dan vergelijkbare bedrijven met een korte termijn focus’. Er lijkt dus wel een verband te zijn, maar een directe oorzaak-gevolgrelatie is niet aangetoond.

Zoals we zien presteren de 27% lange termijn gerichte bedrijven gemiddeld vele malen beter dan de overige 73% meer korte termijn gerichte bedrijven. De reden hiervoor kan zijn dat korte termijngerichte CEO's, onder druk van aandeelhouders en kwartaalrapportages, suboptimale beslissingen nemen als het gaat om (1) allocaties van budgetten, mensen en middelen en (2) acquisities.

Kust van het combineren
De kunst is natuurlijk, zoals ook de onderzoekers beamen, om vanuit een lange termijn visie en strategie ook op korte termijn voldoende te presteren. Het is dus niet of/of, maar en/en.

PS: Dat heeft Unilever nu ook ondervonden. Met hun 'Sustainable Living Plan' zetten ze vooral in op een duurzame winstgevende toekomst, maar concurrenten en activistische aandeelhouders vinden de aandelenkoers en winstgevendheid op korte termijn veel belangrijker. Vandaar dat Unilever zich ook maar weer op korte termijnwinst gaat focussen.

Bron: Finally, Evidence That Managing for the Long Term Pays Off, Dominic BartonJames ManyikaSarah Keohane Williamson, February 2017, Harvard Business Review.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten