donderdag 30 november 2017

Marketing in de zorg is hard nodig volgens zorgbestuurders

Over marketing in de zorg wordt veel gezegd en geschreven. Sinds de invoering van ‘gereguleerde marktwerking’ in de zorg zijn zorgorganisaties in cure en care stapvoets aan de slag gegaan met ‘marketing’ om daarmee de omslag te maken naar meer markt- en klantgerichtheid en ondernemerschap. Dit is ook nodig want de zorgsector is complex en veranderingen en uitdagingen op het gebied van ‘markt’ en ‘klant’ dienen zich dagelijks aan. Inmiddels zijn we zover dat zorgbestuurders keihard concluderen dat marketing in de zorg hard nodig is.


Bestuurders over zorgmarketing

Het is bekend: des te turbulenter de omgeving waarin je actief bent, des te belangrijker marketing voor de organisatie is. Dat bleek ook op 22 november 2017 tijdens een interessante NIMA-bijeenkomst over ‘het belang van een sterke marktpositie in de zorg’ en de rol van marketing daarbij.

Bij deze bijeenkomst van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA), de beroepsvereniging van marketingprofessionals, was een prominente rol weggelegd voor bestuurders van Amarant, Maxima Medisch Centrum, Star-HSL en Tergooi ziekenhuis. Wat houdt die bestuurders bezig? Hoe zorgen ze voor een sterke positie in de markt, zodat ze ook naar de toekomst toe nog bestaansrecht hebben?


Marketingvragen en uitdagingen

Uit het interessante debat bleek dat de betreffende zorgbestuurders druk bezig zijn met o.a. de volgende uitdagingen:
 • Van betekenis zijn en waarde toevoegen (waarom, voor wie en hoe?)
 • Proactief inspelen op externe ontwikkelingen (welke en hoe?)
 • Vernieuwen en innoveren (voor wie, waarin en hoe?)
 • Inspelen op verschuiving naar 1,5 lijn en zorg thuis (waar, wat en hoe?)
 • Positie innemen in complexe situationele netwerken (welke en hoe?)
 • Inspelen op veranderend gedrag van cliënten en patiënten (welk en hoe?)
 • Beter worden in het spel met de zorgverzekeraars (welk spel, wie en hoe?)
 • Onze toegevoegde waarde concreter kunnen aantonen (voor wie en hoe?)
 • Noodzakelijke keuzes maken in doelgroepen, zorgaanbod en gemeenten (hoe?)
 • Omgaan met budgetplafonds en forse bezuinigingen (welke, hoe, en dan?)
 • Klantreis en klantbeleving verbeteren door herinrichten van zorgpaden (welke, wie en hoe?)
 • Het nieuwe ziekenhuis krijgt 30 procent minder bedden (waar gaan die patiënten heen?)
 • Meer inzetten op preventie, dit wordt nog onvoldoende beloond (voor wie en hoe?)
 • Werven van goed opgeleide medewerkers bij schaarste (welke en hoe?)
 • Over vijf jaar ziet de diagnostiek er compleet anders uit (hoe en door wie?)
 • Toekomst gericht denken, bestaat het ziekenhuis nog wel in de toekomst op deze manier?
 • Vraag jezelf af: wat wordt de ‘killer app’ in mijn business? (wie ligt er op de loer?)

Over deze bijeenkomst schreef Louise Kerkdijk een uitgebreid verslag op Nima.nl

Heldere conclusies

De conclusie van de aanwezige zorgbestuurders was eensgezind en helder: marketing in de zorg is hard nodig. Investeren in marketing is investeren in de toekomst, in het bestaansrecht van je organisatie en in de toegevoegde waarde die je levert aan alle betrokken partijen. De bestuurders gaven aan dat zij de uitgaven aan de benodigde marketingkennis, capaciteit en middelen niet zien als kostenpost, maar als een noodzakelijke investering die waarde oplevert.

Over hoe je de marketingactiviteiten het beste kan organiseren verschilden de meningen. Niet vreemd want iedere organisatie is uniek, met zijn eigen startpunt en meerdere wegen leiden naar Rome. Hoewel we op basis van ervaring wel verschillende succesfactoren kunnen benoemen die al vaker in andere publicaties aan de orde zijn geweest. Daarover een andere keer meer.

Rest de vraag: hoe staat het met de markt- en klantgerichtheid van jouw organisatie? Ben jij klaar voor de toekomst?

Meer weten over zorgmarketing? Kijk dan op de website van het Zorgmarketingplatform. Dit artikel is ook gepubliceerd op NationaleZorggids.nl.

zondag 26 november 2017

De 4e industriele revolutie ziet er zo uit

De 4e industriële revolutie is al gaande en gaat de komende decennia een grote impact gaan hebben op de maatschappij. Zaken als kunstmatige intelligentie en robotisering gaan ons leven ingrijpend veranderen. Deze korte video van het World Economic Forum laat goed zien wat ons te wachten staat.

De wereld van overmorgen

De wereld verandert in rap tempo en dat heeft grote gevolgen voor organisaties van ‘vandaag’. Maar hoe ziet de wereld van overmorgen eruit? Zo ongeveer:

Overmorgen draait het om Artificiële Intelligentie (AI) en Machine Learning, Internet Of Things (IOT), genetwerkte intelligentie en contracten (blockchain), Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) en Quantum computing. Die ontwikkeling is nu al aan de gang. Om te kunnen overleven moeten organisaties niet bezig zijn met vandaag of morgen, maar met The Day After Tomorrow zo schrijft Peter Hinssen in zijn gelijknamige boek.

Als gevolg van deze ontwikkelingen vordert de robotisering gestaag. Geen wonder, want robots kunnen al veel meer dan je denkt. Miljoenen banen zullen verdwijnen, veranderen of ontstaan. Het Amerikaanse Boston Dynamics loopt voorop met de ontwikkeling van een nieuwe generatie werkrobots en alleskunners. Lees over The Robots are Coming.

De bedrijven van vandaag

Dat de wereld in snel tempo digitaliseert zien we ook aan de lijst van de 10 grootste Amerikaanse bedrijven. Bekijk onderstaand overzicht maar eens, afkomstig van de website Howmuch.net.


 (klik op de afbeelding voor een groter formaat)

12 disruptieve innovaties

McKinsey heeft eerder al in een rapport 12 soorten innovaties opgesomd die een disruptieve werking zullen hebben op tal van sectoren en bedrijven. Sommige met een grote economische impact, zoals mobiel internet (geschatte impact wereldwijd: tussen 3,7 en 10,8 biljoen), sommige met minder impact, zoals de opslag van energie (geschatte impact 100 tot 600 miljard). Daartussenin staan dan innovaties als de automatisering van kenniswerk, het internet of things, cloud technologie, geavanceerde robotica, zelfrijdende voertuigen, genomics, 3d-printen, geavanceerde materiaalkunde, nieuwe ontdekkingen van (schalie)gas en olie, en duurzame energie. In onderstaand schema staan ze alle twaalf fraai onder elkaar opgesomd.


(klik op de afbeelding voor een groter formaat)


Drie vragen en drie kwaliteiten

Wie klaar wil zijn voor disruptieve technologie moet volgens Theo Peridis, strategieprofessor aan de York University in Toronto en verbonden aan de businessschool IMD in Lausanne, zich drie vragen stellen, zo lezen we in een artikel op de website van opleidingsinstituut DeBaak.nl:

1. Wat moet er veranderen in je eigen mensen?
2. Wat moet er veranderen in je organisatie?
3. Wat moet er veranderen in jezelf?

Peridis noemt ook drie kwaliteiten die behulpzaam zijn om zulke innovatie het hoofd te bieden:
1. Agility
2. Absorption
3. Attitude

Met 'Agility' doelt hij op de veranderbereidheid in een organisatie, de neus voor kansen en bedreigingen, 'being connected', en besluitvaardigheid. Ook gaat het hier om een goede mix van flexibiliteit en standaardisatie.

Bij 'Absorption' daarentegen gaat het niet alleen om het absorptievermogen (en de grootte) van de organisatie, maar ook om de sterkte van de relaties met de leveranciers en andere stakeholders, en de mogelijkheid om mensen en middelen op een goede manier in te zetten. '

Attitude' ten slotte draait om de vraag of er een gedeelde identiteit, visie en missie zijn, of die visie ook begrijpelijk en helder is, en of de organisatie ingericht is op meten en feedback geven. Als aan die voorwaarden is voldaan, is het helemaal niet moeilijk om disruptive technologie te lijf te gaan. Sterker nog: als aan deze voorwaarden is voldaan, kan volgens Peridis de organisatie zélf wel eens een disruptive innovator worden.

Strategische wendbaarheid

Dit betoog sluit naadloos aan op wat ik beschrijf in mijn boek Hoe agile is jouw strategie? - zo kun je snel en wendbaar ondernemen. Organisaties moeten strategisch wendbaar zijn om uberhaupt te kunnen overleven in de sterk veranderende omstandigheden waarmee we te maken hebben en krijgen, en waarin de dag van morgen er volstrekt anders uit zal zien als de dag van vandaag.

Ben jij klaar voor de 4e industriele revolutie?

Bron: World Economic Forum, 18 juli 2016 over 'ubiquitous, mobile supercomputing. Artificially-intelligent robots. Self-driving cars. Neuro-technological brain enhancements. Genetic editing. The evidence of dramatic change is all around us and it’s happening at exponential speed.' Artikel 'Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy', McKinsey, 2013. Artikel 'De 12 innovaties die je businessmodel omver gooien', DeBaak.nl

vrijdag 24 november 2017

Kies bewust voor e-health in de zorg

Kies bewust voor e-health. Zo luidt de subtitel en de belangrijkste aanbeveling van de eHealth Monitor 2017. In dit rapport staat de actuele stand van zaken over de inzet van e-health in Nederland. De onderzoekers constateren dat er steeds meer gebeurt op e-health gebied, maar dat visie en focus nodig zijn voor verdere opschaling. 


Inzicht  in e-health kansen

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en Nivel is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health.

Er gebeurt op e-healthgebied erg veel, we struikelen bijna dagelijks over innovaties en technologische nieuwigheden die op de markt komen. Van beeldzorg, patientenportalen, persoonlijke electronische zorgdossiers en slimme gezondheidsapps tot virtual reality toepassingen voor revalidatie en behandeling, zelfmeting en medicatiebewaking op afstand en e-consults met de huisarts. Toch gaat de invoering c.q.adoptie van e-health langzamer dan veel beleidsmakers en innovatiefans zouden willen. Daarover schreef ik eerder al een artikel: zes e-health obstakels in de zorg.

Uit de resultaten van de eHealth-monitor 2017 komen diverse voorbeelden naar voren waarbij e-health relevant is voor zorggebruikers en zorgverleners. Zorggebruikers zijn echter vaak niet op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden bij hun zorgverleners, die op hun beurt onduidelijkheid ervaren over de inzet van toepassingen. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health, zo constateren de onderzoekers.

Handvatten om kansen te benutten

Om doelmatig gebruik van e-health te stimuleren, doen Nictiz en Nivel een aantal aanbevelingen.
 • ​​Zorgaanbieders kunnen helpen nut en noodzaak te verhelderen voor patiënten, zodat duidelijk is waarom e-health wordt ingezet, voor wie, met wie en op welk moment (formuleer visie en maak keuzes).
 • Overheid en ICT-leveranciers kunnen nog meer inzetten op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole, zodat patiëntgegevens altijd beschikbaar en up-to-date zijn.
 • Opleidingsinstituten kunnen studenten ervaring laten opdoen met e-health en het onderdeel van de geboden opleiding maken.
 • Software-ontwikkelaars en zorgaanbieders kunnen zorgen dat eindgebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van e-health, maar ook voor goede ondersteuning bij het gebruik ervan.
 • Beroepsverenigingen kunnen zorgverleners ondersteunen en zorgen dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden van e-health, maar ook dat regels, werkwijzen en richtlijnen helder zijn.
 • Onderzoeksinstituten kunnen wetenschappelijk onderzoek naar goede en slechte voorbeelden van e-health doen om zich te krijgen op de succesfactoren en belemmerende factoren bij het gebruik van e-health.

Het begin bij visie en focus 

Van aanbod moeten we nu naar gebruik: opschaling van eHealth-toepassingen blijft een uitdaging. 

De onderzoekers zien in 2017 de volgende kansen/uidagingen:
 • Kansen voor opschaling van e-health vanuit focus op noodzaak of meerwaarde. 
 • Kansen voor opschaling van e-health vanuit focus op doelgroep. 
 • Kansen voor opschaling door samenwerking.

De onderzoekers schrijven: 
 • Visie en focus zijn noodzakelijk om duidelijkheid te creëren. De mogelijkheden op e-health-gebied zijn groot en blijven toenemen. Zolang niet concreet is waarom, met welk doel en voor wie e-health wordt ingezet, is het moeilijk te bepalen wanneer een implementatie ‘geslaagd’ is. 
 • En zoals bij elk verandertraject zijn duidelijkheid en overeenstemming over de reden om te  veranderen belangrijk om e-health-toepassingen succesvol te implementeren.
 • Voor de uiteindelijke adoptie van e-health lijkt het daadwerkelijk doen van toegevoegde waarde cruciaal. Uit dit onderzoek blijkt dat zorgverleners en zorggebruikers die ervaring hebben met e-health-toepassingen positiever zijn dan diegenen die de toepassing (nog) niet hebben gebruikt. Het opdoen van ervaring en leren van good practices kan bijdragen aan het ervaren van de werkelijke  meerwaarde. 

Kort samengevat: zorg voor visie en focus, stel de klant (doelgroep) centraal, werk samen en deel good practices (open innovatie), zorg voor meerwaarde voor alle betrokkenen en communiceer intensief over de voordelen en het hoe en waarom. Hoe? Misschien staat dat wel in mijn artikel over de zes obstakels voor e-health.  

Bron: Kies bewust voor e-health. E-Health Monitor 2017 van Nictiz en Nivel.

Het geheim van een agile-organisatie

Wendbaarheid staat met stip bovenaan de prioriteitenlijst van bestuurders, directeuren en managers. Niet vreemd. Want als je niet snel genoeg inspeelt op de snel veranderende omstandigheden, dan krijg je het vroeg of laat moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat de transformatie naar een snelle en wendbare ‘agile’ organisatie lastig is en dat 18 factoren daarbij een belangrijke rol spelen.


Onderzoek naar agile-transformaties

De omslag van een statische naar een wendbare organisatie is geen gemakkelijke opgave. Over waarom dit nodig is en hoe je dit kunt aanpakken, schreef ik in 2016 het boek ‘Hoe agile is jouw strategie?’.

In het najaar van 2017 deed adviesbureau McKinsey online onderzoek onder 2546 respondenten afkomstig uit diverse werelddelen, bedrijfssectoren, bedrijfsklassen en (management)functies. Doel was te kijken hoe bedrijven het deden op het gebied van agile-transformatie. Hoe maken bedrijven de omslag naar een snelle en wendbare organisatie en wat is de stand van zaken? In dit artikel een kort verslag van de belangrijkste bevindingen.


Wendbaarheid is noodzakelijk

In het onderzoek geven de meeste respondenten aan dat de wereld om hen heen snel verandert en complexer, turbulenter en onvoorspelbaarder wordt. Bij 75 procent van de respondenten staat wendbaarder worden in de prioriteiten top-3. De meeste respondenten hebben in hun sector te maken met snelle veranderingen. Des te turbulenter de bedrijfsomgeving, des te meer bedrijven gestart zijn met hun agile-transformatie. Dit speelt vooral in sectoren als hightech, telecom, Pharma en medische producten, energie, financiën, retail en media. Met name deze sectoren hebben te maken met snelle veranderingen door veranderende wet- en regelgeving, toenemende complexiteit van het werk, veranderingen in klantgedrag en nieuwe toetreders en concurrenten.

Wat is agile?

De onderzoekers praten in hun onderzoek over ‘organizational agility’: het vermogen van een bedrijf om snel zijn strategie, structuur, processen, medewerkers en technologie te reconfigureren voor het benutten van kansen voor het creëren of beschermen van waarde.

Zelf spreek ik mijn boek Hoe agile is jouw strategie? over ‘strategic agility’ of strategische wendbaarheid. Een bedrijf is strategisch wendbaar als het in staat is om zijn strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in zijn omgeving.

Doel van agile-transformatie

Als doel van de agile-transformatie wordt in het onderzoek het vaakst genoemd: het vergroten van de klantgerichtheid, productiviteit en werknemerbetrokkenheid (engagement). Andere onderwerpen waar volgens respondenten agile-instrumenten worden toegepast zijn operatie, strategie, technologie, interne end-to-end processen en supply chains.


18 succesfactoren

De onderzoekers gaven in eerdere publicaties aan dat agile-ondernemen draait om stabiliteit en dynamiek. Zelf spreek ik in mijn boek over de twee elementen van strategische wendbaarheid die elkaar versterken. Aan de ene kant de behendigheid en lenigheid (agility) van de organisatie om offensief kansen te benutten die zich aandienen door veranderingen in de markt, en aan de andere kant de veerkracht en robuustheid (resiliency) van de organisatie om de gevolgen van vaak grote en onvoorziene veranderingen op te vangen.

De onderzoekers definieerden in totaal 18 ‘practices’ (succesfactoren) om de wendbaarheid van een organisatie te vergroten. Verdeeld over 9 dynamische factoren 9 stabiliteitsfactoren. Deze succesfactoren komen ook terug in mijn boek Hoe agile is jouw strategie?  Zie tabel.

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

12 organisatie- en werkvormen 

Daarnaast definieerden de onderzoekers twaalf verschillende organisatie- en werkvormen om sneller en wendbaarder te kunnen werken. Namelijk met/door het gebruik van:
 • Cross-functionele teams
 • Zelforganiserende teams
 • Kenniscommunities
 • Innovatiehubs (incl. R/D e.d.)
 • Hackathons
 • Scrum
 • Integratierollen
 • Personeelportals
 • Werkpools
 • Skun Works (geheime projecten)
 • Scaled agility frameworks (voor opschaling)
 • Holacracy (organisatiemodel)


Hoe agile zijn bedrijven?

De 2546 respondenten kregen 78 stellingen voorgelegd om te kijken hoeveel van de 18 succesfactoren op hun bedrijfssituatie van toepassing waren. Op grond van de antwoorden werden de  respondenten ingedeeld in vier groepen bedrijven: agile (22%), ‘start-up’ (28%), trapped (23%) en bureaucratic (27%).

Uit het onderzoek komt naar voren dat 4 procent van de bedrijven (naar eigen zeggen) hun agile-transformatie hebben afgerond. Deze agile-bedrijven scoren vooral goed op de stabiliteitsfactoren: actionable strategic guidance, shared vision and purpose, entrepreneurial drive, shared and servant leadership, standardized ways of working. Bij dynamische factoren scoren ze goed op information transparency, rapid iteration and experimentation. 80 procent van de agile-respondenten geeft aan dat in nauwe samenwerking met klanten ideeën en prototypes ontwikkelen en snel testen. 

Bij 37 procent van de bedrijven is de agile-transformatie in volle gang. Deze groep is vooral bezig met onderwerpen als innovatie, klantbeleving en wendbaarder worden in verkoop, service en productmanagement.


Wat levert meer wendbaarheid op?

Respondenten van agile-bedrijven geven aan dat de overall prestaties van hun bedrijf of bedrijfsunit sterk zijn verbeterd sinds het begin van hun agile-transformatie. De 22 procent meest agile-bedrijven presteren financieel gezien ook (veel) beter dan de 78 procent niet/minder agile-bedrijven in termen van meer omzet, groei, marktaandeel, kostenefficiency en winstgevendheid.


De transformatie-aanpak

De beste transformatie-aanpak hangt volgens de onderzoekers sterk af van het startpunt van het bedrijf. Dat startpunt zal voor iedereen anders zijn. Een ‘one size fits all’-oplossing bestaat niet, aldus de onderzoekers. De succesfactoren waarop je je moet richten hangen af van of je vanuit een agile-, ‘start-up’-, trapped- of bureaucratic-achtig situatie start.

Bureaucratische bedrijven moeten vooral investeren in dynamische succesfactoren en hun stabiliteitsfactoren daarop aanpassen. Bedrijven of bedrijfsonderdelen die in een ‘start-up’-achtige setting opereren moeten vooral investeren in stabiliteitsfactoren zonder dat dit ten koste gaat van de dynamische factoren. Bedrijven die ‘trapped’ zijn moeten zowel investeren in dynamische en stabiliteitsfactoren, die hebben de grootste omslag te maken.   

Eindconclusies

De onderzoekers concluderen op basis van de resultaten dat de omslag naar een snelle en wendbare ‘agile’ organisatie nog aan het begin staat. Wel zien steeds meer bedrijven de noodzaak daarvan in. Ook ziet men dat bedrijven die in meer turbulente en onzekere omgevingen actief zijn, eerder en fanatieker bezig zijn met hun agile-transformatie. Bedrijven die met hun agile-transformatie aan de slag zijn gegaan laten positieve resultaten laten zien.

In algemene zijn er drie belangrijke zaken waaraan iedere organisatie zou moeten werken, ongeacht hoe agile men is of hoever de agile-transformatie al gevorderd is. Namelijk (1) embrace the magnitude of the change (de grootste uitdaging is de cultuurverandering), (2) be clear on the vision (zorg voor een betekenisvolle en goed gecommuniceerde visie) en (3) decide where and how to start (zorg voor een goed implementatieplan).

Zo kun je snel en wendbaar ondernemen

Over snel en wendbaar ondernemen lees je meer in mijn boek Wendbare strategie op één A4. Met het wendbaarheidscanvas met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen om aan te draaien. Met het canvas krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken.

Eerder schreef ik ook het boek Hoe agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen. Als beste Nederlandse marketingboek over agile ondernemen genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2016.

Bron: Artikel ‘How to create an agile organization’, McKinsey.com, oktober 2017. Artikel ‘Agility: it rhymes with stability”, McKinsey Quarterly, December 2015. Boek ‘Hoe agile is jouw strategie?’, Sjors van Leeuwen, 2016.

maandag 20 november 2017

Customer Experience draait om positieve emoties

De kwaliteit van de klantbeleving stagneert. Dat concludeert onderzoeksbureau Forrester in zijn Customer Experience Index van 2017. De kwaliteit van de Customer Experience (klantbeleving) wordt volgens Forrester bepaald door drie factoren die op hun beurt op drie manieren effect hebben op de klantloyaliteit.


Customer Experience Index

Gebaseerd op zijn Customer Experience-onderzoek onder meer dan 27.000 consumenten in Europa rangschikte Forrester 96 Europese merken in verschillende branches om te kijken in hoeverre de klantbeleving de loyaliteit van klanten beïnvloedt.

De kwaliteit van de Customer Experience (klantbeleving) wordt volgens Forrester bepaald door drie factoren (zie schema): de mate waarin een beleving waarde (voordeel) toevoegt voor de klant (effectiveness), het gemak waarmee die waarde door de klant verkregen kan worden (ease) en de mate waarin een klant een goed gevoel overhoudt van zijn beleving (emotion).

Een goede Customer Experience beinvloedt volgens Forrester de Customer Loyalty (klantloyaliteit) op drie manieren (zie schema): klantbehoud door herhaalaankopen (retention), verkopen van additionele producten en diensten (cross-sell e.d.) aan de klant (enrichment) en het aanbevelen van het merk of product aan anderen (advocacy).


(Klik op de afbeelding voor een groter formaat.)


Positieve emotie maakt het verschil

Volgens Forrester heeft in heel Europa 'emotion' een grotere invloed op de klantloyaliteit dan 'effectiveness'. Van deze emoties is 'geluk' minder belangrijk dan veel merken denken, terwijl 'waardering' en 'vertrouwen' hoog scoren. Als bedrijven hierop inspelen, kunnen ze de bereidheid van de klant tot aanbeveling en hun uitgavenpatroon beïnvloeden, adviseert het bedrijf.


(Klik op de afbeelding voor een groter formaat.)


Klantbeleving verschilt per land

In Europa verschilt het niveau van klantbeleving van land tot land. Zo is de kwaliteit van klantbeleving verslechterd in het Verenigd Koninkrijk, slecht gebleven in Frankrijk en licht verbeterd in Duitsland.

Wat opvalt in al die landen is dat echte CX-leiders ontbreken. Geen enkel merk kreeg het stempel ‘excellent’. De onderzoekers concluderen dat bedrijven het lastig vinden om hun positie te verbeteren. Bijna de helft van de onderzochte merken is gedaald in de beoordeling van hun customer experience.

Nu er nauwelijks 'leaders' zijn, blijven er volgens het onderzoek vier typen merken over: ‘languishers, lapsers, locksteppers and laggards', oftewel bedrijven die stagneren, verzwakken, langzaam wegkwijnen of in verval raken. Om dit aan te pakken moeten klanten zich weer gewaardeerd voelen, concludeert Forrester.

Tot welke groep merken behoort jouw bedrijf?

PS: bekijk hier het overzicht met alle artikelen over customer experience.

Bron: Artikel 'Grote Europese verschillen in klantbeleving', CustomerFirst.nl, november 2017. The US Customer Experience Index, 2017 - How Brands Build Loyalty With The Quality Of Their Experience, by Rick Parrish, August 1, 2017.

zondag 19 november 2017

Wat we kunnen leren van Amazon?

Wereldwijde digitalisering zorgt voor supersnelle veranderingen. Nieuwe technologie, start-ups die bestaande sectoren opschudden en veranderend consumentengedrag bieden kansen en bedreigingen. Trendsetter op dit gebied is Amazon. In 2017 gekozen tot het meest innovatieve bedrijf ter wereld. Wat kunnen we leren van het innovatieve Amazon?


Amazon meest innovatieve bedrijf ter wereld

Amazon staat in 2017 bovenaan Fast Company’s ranglijst van meest innovatieve bedrijven ter wereld. "For offering even more, even faster and smarter....it has continued to be nimble even as it has achieved enviable scale."aldus het magazine in een uitgebreid artikel.

Ooit in 1995 in Seattle (USA) begonnen als online boekhandel en inmiddels uitgegroeid tot een gigant met een jaaromzet van meer dan $100 miljard (2015). Bijna 1 van elke 2 dollar die Amerikanen online uitgeven, komt bij Amazon terecht. Want Amazon doet al veel meer dan het runnen van een hele grote online winkel. Amazon is in de USA ook tv-producent, filmdistributeur, electronicafabrikant, supermarkt, maaltijdenbezorger, uitgever, muziekservice, betaaldienst, cloudleverancier en wat al niet meer. De ranglijst is subjectief, maar de redacteuren van het innovatiemagazine hebben er ongetwijfeld enige kijk op en het trackrecord van Amazon is imposant.

Amazon's oprichter en CEO Jeff Bezos zegt daarover tegen het magazine: "Het is onze taak om nieuwe opties uit te vinden waar nog nooit iemand aan heeft gedacht en om te kijken of klanten ze zien zitten. Onze klanten zijn trouw tot iemand anders ze een betere dienst aanbiedt. En ik vind dat geweldig. Het is supermotiverend voor ons." Deze instelling maak dat Amazon nog steeds de geest van de start-up huist: altijd op zoek naar nieuwe opties waar nooit eerder iemand aan heeft gedacht, aldus het magazine.

Wat kunnen we leren van Amazon?

Hieronder volgen 10 spraakmakende innovaties van Amazon. Ze laten goed zien vanuit welke lange termijnvisie en cultuur het bedrijf opereert. Ik heb niet geprobeerd om 100 procent volledig, actueel en juist te zijn, maar probeer vooral de rode draad in de ontwikkelingen te schetsen. Dat geeft een goed beeld van wat er gaande is en wat er de komende jaren nog aankomt. Veel innovaties zijn niet altijd voor iedereen en in alle landen beschikbaar. Soms zijn het nog experimenten en soms is Nederland voor Amazon niet belangrijk genoegd om de betreffende innovatie ook in ons land aan te bieden. Daar gaan we.

1. Persoonlijke benadering

Amazon.com startte zijn activiteiten in juli 1995. Oorspronkelijk verkocht Amazon alleen boeken, maar later werd daar andere media aan toegevoegd en tot slot ook andere goederen. Amazon was een van de eerste webshops die gratis verzenden ('free shiping') aanbod, personalisering doorvoerde in website, nieuwsbrieven en aanbiedingen, reviews plaatste, aansporingen liet zien als 'andere bezoekers kochten ook' en een klant-werft-klant programma introduceerde ('share the love'). Amazon werkt vanaf het allereerste begin datagedreven om klanten een zo persoonlijke mogelijke benadering te bieden. Niet om aardig te zijn, maar omdat dit het meeste oplevert.

2. Snelheid en gemak

Amazon doet er alles aan om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want daar weet men al langer: klantgemak is de grootste driver voor verkoop en klantbehoud. Hiervoor introduceerde men o.a. Amazon Echo. Dit is een slimme speaker waar je tegen kunt praten (via de Alexa spraakassistent) en die je kunt gebruiken om smarthome-apparatuur te bedienen, vragen te stellen, muziek te spelen en dingen te kopen. Zo’n tien miljoen Amerikaanse huishoudens hebben al een Echo in huis waarvan zo’n drie miljoen Amerikaanse huishoudens producten kopen door tegen de Echo te praten. Alle intelligentie is voor de consument onzichtbaar en zit weggestopt in achterliggende systemen, processen, automatisering en algoritmen.

3. Hulp bij vergelijken en onthouden

Klanten worden overspoeld met producten en diensten. Daarom vinden gebruikers in de app van Amazon het volledige Amazon-assortiment. Daarnaast maakt de app slim gebruik van de camera. Ten eerste kan de app gebruikt worden als barcodescanner. Dat is handig voor prijsvergelijking als je klant in de offline winkel van je offline concurrent staat. Nog innovatiever is de dienst ‘Amazon Remembers’: een mobiele wensenlijst met slimme fotofunctie. Stel je ziet ergens de perfecte tuinstoel, maak er dan een foto van met je mobiel en Amazon zoekt het meest overeenkomende product uit het eigen assortiment voor je op. Je hoeft dus niet eens meer zelf te onthouden wat je leuk vindt, laat staan dat je er zelf naar op zoek hoeft te gaan.

4. Vergemakkelijken van herhaalaankopen

We horen al sinds het begin van het internet over de koelkast die zelf melk besteld wanneer deze op is. Tot op de dag van vandaag moet dit nog altijd via een webshop worden afgehandeld. Maar met de Amazon Dash Button is dat veranderd, althans voor een deel. De Dash Button is een klein apparaat met 1 knop en de werking is eenvoudig: op de buitenkant staat een logo van een producent, bijvoorbeeld dat van wasmiddel. Is het wasmiddel bijna op dan drukt de klant op de knop. Een dag later staat een vol pak wasmiddel voor de deur in een Amazon-doos.

De Dash Button maakt zelf geen connectie via het internet, maar werkt via de smartphone en de Amazon app. Is de smartphone niet in de buurt dan kan er niet worden besteld. Bij het drukken op de knop activeert de klant een connectie met de app op de smartphone. In de app heeft de klant eerder aangegeven precies welk product en welke hoeveelheid nabesteld moet worden bij het drukken op de knop. Bovendien kan de klant kiezen of nog in de app ter verificatie de bestelling moet worden getoond, of dat deze direct doorgezet kan worden naar Amazon. Direct doorzetten geeft het meeste gemak, maar hierin schuilt ook een gevaar. De klant verifieert namelijk niet meer de prijs. Is deze een paar cent hoger dan de vorige keer dan is dat jammer. Uiteraard kan achteraf altijd de bestelling ongedaan gemaakt, maar in realiteit is dit een handige manier van Amazon om klanten minder prijsbewust bezig te laten zijn en websites die prijzen vergelijken een stap voor te zijn. Amazon heeft het zogenoemde Dash-concept nu ook virtueel toegepast. Met een druk op de knop in de webshop kunnen de klanten het onlangs bestelde product opnieuw bestellen. 

5. Gemakkelijk shoppen in de supermarkt

Technologie verandert het shoppen. Dat zien we bij Amazon dat begin 2017 een slimme supermarkt opent zonder kassa’s: Amazon Go. Een 100 procent mobile-enabled store. Amazon Go drijft op kunstmatige intelligentie, genaamd Super Fusion. de techniek die registreert welke producten uit de schappen worden gepakt. Er komen camerabeelden, maar bijvoorbeeld ook druksensoren, lichtgordijnen en infraroodsignalen aan te pas. Klanten van de Amazon Go-supermarkt hoeven niet in de wachtrij bij de kassa te gaan staan. Bij binnenkomst loggen klanten met hun smartphone in op de Go-app, waaraan hun Amazon-account is gekoppeld. Met behulp van dezelfde technologie als bij zelfrijdende auto's scant de supermarkt automatisch welke producten klanten meenemen. Het systeem achter de winkel herkent wanneer mensen artikelen uit het schap halen of iets terugzetten. Bij het verlaten van de winkel gaan klanten weer door de poortjes die zijn uitgerust met zogenoemde ‘Just Walk Out’-technologie. De rekening volgt digitaal. Amazon Go was in 2017 in de testfase in Seattle.

6. Verzenden voor de klant besteld heeft

Amazon wil zowel klanten binden als besparen op logistieke kosten. Dit kan met 'anticiperend verzenden' c.q. 'ambient commerce'. Door te weten welke producten klanten gaan kopen, voordat zij daadwerkelijk de bestelling doen, kan Amazon producten efficiënter distribueren en ‘same day delivery’ mogelijk maken. Voor deze nieuwe vorm van distributie heeft Amazon in 2014 patent aangevraagd, hoewel aan de technologie om te kunnen voorspellen nog flink gesleuteld wordt. Om anticiperend te verzenden worden alle mogelijke data die interessant zijn automatisch en volgens allerlei algoritmes gecombineerd, waarna er een klantactie op maat volgt. De producten worden al naar de klant verstuurd, voordat de klant ze zelf besteld heeft.


7. Fulfillment met robots 

Amazon gebruikt in zijn fulfillmentcenters tienduizenden robots voor het vervoeren van producten. Deze Kiva robots zijn krachtig in hun eenvoud. Aan de hand van barcodestickers op de grond vervoeren de kleine apparaten hele rekken vol met boeken of pakketjes. De robots kunnen de interne logistiek stukken efficiënter maken. Volgens Amazon hebben de robots in enkele jaren gezorgd voor 20 procent minder bedrijfskosten. Volgens een analyse van Deutsche Bank bespaart Amazon in ieder pakhuis waar de machines rijden zo’n 22 miljoen dollar aan fulfillmentkosten. Worden de oranje robots geïntroduceerd in de honderd overige logistieke centra dan bespaart het bedrijf nog eens 2,5 miljard dollar, zo is de verwachting.

8. Drones en Zeppelins

Amazon is onder de naam 'Prime Air' al enkele jaren bezig om pakketjes te bezorgen met autonome drones. De onbemande vliegtuigjes kunnen pakketjes tot 2,3 kilo afleveren in een straal van ruim 16 kilometer rondom een Amazon distributiecentrum. Dit betekent dat ongeveer 86 procent van de bestellingen die Amazon krijgt op deze manier kan worden bezorgd. Eind december 2016 was er in Engeland een eerste, min of meer geslaagde proof-of-concept test.

Amazon vroeg in 2016 ook patent aan voor vliegende distributiecentra die onder een zeppelin hangen. Drones lanceren van de grond kost namelijk veel energie en wanneer ze dan ook nog eens een grote afstand af moeten leggen ben je nog een stap verder. Daarom wil Amazon opslagplaatsen in de lucht makent. Met 'airborne fulfillment centers' (AFCs), distributiecentra onder een zeppelin, vliegt Amazon naar een locatie waar het veel vraag naar een bepaald product verwacht. Als voorbeeld in het patent geeft Amazon de vraag naar snacks en drinken rond sportevenementen. Drones kunnen zorgen dat fans tijdens de wedstrijd niet nog even snel naar de winkel moeten omdat de voorraad op is.

9. Abonnement voor extra voordeel en gemak

Uiteraard bied je trouwe klanten extra voordeel! Amazon heeft daarvoor het Prime-abonnement bedacht dat sinds kort ook beschikbaar is in Nederland. De introductieprijs van ​Amazon Prime is 3,99 euro per maand of 49 euro per jaar, en is een maand gratis te proberen. Met het abonnement kunnen klanten gebruikmaken van gratis bezorging binnen één dag, de videostreamingdienst van Amazon en de foto-opslagdienst. Ongeveer de helft van de twee miljoen artikelen op Amazon kan binnen een dag gratis thuisbezorgd worden voor de Prime-abonnees. De andere helft wordt binnen twee dagen thuisbezorgd. Via PrimeVideo.com kunnen abonnees series als The Man in the High Castle, Mozart in the Jungle en Transparant bekijken. Daarnaast ontvangen de abonnees exclusieve kortingen op videogames en kunnen ze een half uur eerder nieuwe items op de webshop bekijken en bestellen. De doelen zijn helder: extra klanten werven, behouden en (tegen betaling) meer laten gebruiken en kopen. Want wat blijkt uit de praktijk: Prime-klanten vergelijken vrijwel geen prijzen meer, ze gaan direct naar Amazon en geven bij Amazon bijna twee keer zo veel uit als reguliere klanten. Amazon heeft in zijn thuisland al 90 miljoen Prime-leden.

10. Slimme bijvangst

Waarom zullen we onze professionele en dure web/IT-infrastructuur niet tegen betaling beschikbaar stellen aan andere bedrijven? Ik zie het Jeff Bezos, Amazon's CEO, al denken. Slim plan want Amazon WebServices (AWS) is inmiddels een van de grootste aanbieders van clouddiensten ter wereld. In 2016 leverde deze zeer winstgevende activiteit een bijdrage aan de omzet van 12 miljard dollar. Met hun cloudcomputing services verslaat Amazon bekende grootmachten als IBM, Oracle en Microsoft. Hoe? Door sneller te zijn, zegt Wall Street-analist Jeffries: “The pace of AWS innovation is very likely unmatched by any of its competitors.”

Niet alles wordt een succes

Natuurlijk mislukt er ook wel eens iets bij Amazon. Denk aan de geflopte smartphone Amazon Fire, reissite Amazon Destinations of het Groupon-achtige Amazon Local. Maar dat hoort natuurlijk bij een innovatief bedrijf, want het meeste leer je nu eenmaal van je fouten, zoals een oude wijsheid ons verteld. Of zoals de beroemde Thomas A. Edison zou zeggen: "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."

Niet alles in Nederland beschikbaar

Zoals gezegd, zijn niet alle innovaties in Nederland beschikbaar. De vraag is of dat ook gaat gebeuren en hoe snel, want Nederland heeft voor Amazon maar weinig prioriteit (kleine markt) en wordt vooralsnog vanuit Duitsland en de Duitse webshop Amazon.de bediend.

Met een geschatte omzet van zo’n 250 miljoen euro in 2016 staat Amazon, in de nieuwste editie van de Twinkle100, op een zesde positie in Nederland, zo lezen we in een artikel op 10 november 2017 op businessinsider.nl. Dat is nog altijd ruim vier keer zo klein vergeleken met spelers als Bol.com en Coolblue. Maar Amazon is online wel al groter dan ketens als H/M en Media Markt.

Maar let op! Amazon is niet de enige innovatieve webshop. In een digitale tijd waarin grenzen vervagen is het raadzaam om niet alleen naar het westen maar ook naar het (verre) oosten te kijken. Een webwinkel als AliExpress (van Alibaba) trekt bijvoorbeeld al vier miljoen Nederlandse consumenten per maand!

De klantreis gaat helemaal op zijn kop

Volgens Steven van Belleghem's nieuwste boek 'Customer The Day After Tomorrow' zijn we aanbeland in de derde fase van de digitale evolutie. Na digital (internet en informatie) en mobile (mobiel en communicatie) staan we op de drempel van de fase met artificiële intelligentie, of kortweg AI, met automatisering, algoritmes, virtuele assistenten en bots. 

Die onzichtbare technologie zorgt voor magische ervaringen voor de klant, aldus van Belleghem. De manier waarop klantreizen verlopen en klanten beslissingen nemen, wordt namelijk steeds meer beïnvloed door algoritmes op basis van data, data en nog eens data. Privacy is daarbij voor grote groepen mensen nauwelijks een issue. Zo geven Millennials met plezier een stukje privacy weg in ruil voor meer gemak en gepersonaliseerde reclame en aanbevelingen.

De verwachting is dat functionele aankopen als eerste uitbesteed gaan worden aan de computer, want hierbij spelen emotie en het merk een minder grote rol. Lever je voornamelijk functionele producten, dan ben je gewaarschuwd. Want als mensen rechtstreeks kopen bij Amazon via een mondelinge opdracht aan Echo en Alexa, dan valt de zoekfase in de customer journey volledig weg. Daar zit je dan met je eigen website en Google Adwords-campagnes.

De nieuwe mogelijkheden betekenen volgens van Belleghem ook het einde van het klassieke marketingdenken in segmenten en doelgroepen. Want de nieuwe doelgroep bestaat namelijk uit één individu die in alle opzichten op maat bediend wordt. Het lijkt erop dat in deze derde fase van digitalisering het lang beloofde ‘one to one marketing’ dan toch eindelijk werkelijkheid wordt, zoals CRM-experts Don Peppers en Martha Rogers 25 jaar geleden al beschreven in hun klassieker ‘The One to One Future: Building Relationships One Customer at a Time’.

Ook zegt van Belleghem: "Marketing naar machines wordt een essentieel onderdeel van elke marketingstrategie. Beschouw de machine als een nieuwe doelgroep". Daar kan wel eens een grote kern van waarheid in zitten.

Wat zou Amazon in jouw geval doen?

Als afsluiter heb ik nog een leuke denkoefening voor je: wat zou Amazon doen als het jouw bedrijf was?

Amazon CEO Jeff Bezos zegt het zo: "Our job is to invent new options that nobody’s ever thought of before and see if customers like them."


Jeff Bezos in 1999: de aanhouder wint

Oh ja......

PS-1: Wereldwijd wordt de noodzaak gezien te investeren in de digitale transformatie. 81 procent van de ondernemingen concentreert zich op deze transitie met mankracht en financiële middelen. Maar dit leidt veelal niet tot het behalen van meer omzet. In de afgelopen drie jaar heeft in Nederland 83 procent van de bedrijven geïnvesteerd in digitalisering, terwijl slechts 23 procent daarmee een omzetverbetering heeft gerealiseerd. Duidelijk is dat nog te weinig aandacht wordt besteed aan het verdienmodel achter de digitalisering. Te vaak is de focus gericht op interne procesoptimalisatie en te weinig op klantgericht denken. Dat blijkt het onderzoeksrapport ‘Global Pricing-Sales Study’, een publicatie van het strategie- en marketingadviesbureau Simon-Kucher & Partners.

PS-2: Volgens Gartners ‘Hype Cycle for Emerging Technologies 2017’ duurt het tussen de 2-5 jaar (machine learning, deep learning, virtual reality), 5-10 jaar (augmented reality, blockchain, smart robots, virtual assistents) en meer dan 10 jaar (brain-computer interface, human augmentation) voordat deze technologieën gemeengoed zijn en de ‘plateau of productivity’ hebben bereikt. Ruwe inschattingen waarbij Gartner de plank ook nog wel eens misslaat.

PS-3: In dit artikel op Sprout.nl lees je hoe Jeff Bezos als slimme ondernemen de rijkste man ter wereld werd met een vermogen van maar liefst 131 miljard dollar. Les 1: vergeet je winst, let op groei. Les 2: blijf je bedrijf vernieuwen. Les 3: glimlach continu, maar wees bikkelhard.

Bron o.a.: Artikel 'Why Amazon Is The World’s Most Innovative Company Of 2017' en 'Most Innovative Companies 2017' op Fastcompany.com.

vrijdag 17 november 2017

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt zorg kansen

Dankzij kunstmatige intelligentie kan de gezondheidszorg in Europa meer dan EUR 170 miljard besparen op kosten voor kinderobesitas, dementie en borstkanker. Dit blijkt uit onderzoek van consultancybureau PwC.


Hoe het werkt

Winst valt vooral te behalen doordat artsen diagnoses eerder en doeltreffender kunnen stellen, doordat behandelingen nauwkeuriger kunnen worden afgesteld, en doordat patiënten worden ondersteund bij voorkomen, behandelen en genezen. De productiviteit van medewerkers is hoger en het ziekteverzuim is lager.

Het op grote schaal toepassen van kunstmatige intelligentie kan leiden tot besparingen voor patiënten en tot een efficiëntere en beter toegankelijke gezondheidszorg. Toch kan bijvoorbeeld strenge wet- en regelgeving de optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg nog behoorlijk belemmeren.

Voordelen

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen drie zorgtrajecten en toont aan wat de toepassing van kunstmatige intelligentie zou kunnen opleveren. Dat leverde de volgende uitkomsten op:
 • Preventie van obesitas bij kinderen: de toepassing van kunstmatige intelligentie zou in de komende 10 jaar een kostenbesparing kunnen opleveren van maximaal EUR 90 miljard. Het gaat bij deze raming onder meer om lagere medische kosten en minder verlies als gevolg van lagere productiviteit en ziekteverzuim. Bovendien kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan een efficiëntere zelfcontrole ter voorkoming van obesitas.
 • Diagnose van dementie: de toepassing van kunstmatige intelligentie zou de komende 10 jaar kunnen bijdragen aan een besparing van EUR 8 miljard, voornamelijk door een hoger diagnosepercentage bij dementie in de eerstelijnszorg. Met kunstmatige intelligentie kan een diagnose worden gesteld die voor 90% betrouwbaar is, en daar heeft een groot deel van de dementiepatiënten zonder officiële diagnose baat bij.
 • Diagnose en behandeling van borstkanker: kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan de diagnose en de behandeling van borstkanker, vooral bij vroegtijdige opsporing, besluitvorming en vermindering van de directe betrokkenheid van artsen bij eventueel herhalende taken. Bij toepassing op grote schaal kan kunstmatige intelligentie de komende 10 jaar een besparing opleveren van EUR 74 miljard.

Waarschuwingen

Het rapport waarschuwt ook dat - ondanks de kostenbesparingen - strenge regelgeving en andere belemmeringen kunnen verhinderen dat de wijdverbreide invoering van kunstmatige intelligentie volledig wordt benut. Op basis van de beoordeelde problemen zijn er drie belangrijke aanbevelingen voor het verbeteren van de technologie voor de gezondheidszorg in Europa:
 • De invoering van een balanced scorecard voor beleidsvorming zorgt ervoor dat de aandacht niet wordt beperkt tot één beleidsterrein, zoals het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg of het beheersen van de zorgkosten. Met een balanced scorecard voor beleid krijgen alle aspecten van de gezondheidszorg evenveel aandacht. Dit leidt tot invoering van technologische hulpmiddelen waarmee de gezondheidszorg meervoudige doelstellingen kan realiseren.
 • Snelle en consistente maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving zorgen voor een optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg.
 • Door het opnieuw vaststellen van vergoedingen ter ondersteuning van op resultaten gebaseerde zorg hebben zorgverleners en patiënten minder te maken met betalers en wordt de noodzakelijke ontwikkeling van op kunstmatige intelligentie gebaseerde hulpmiddelen gestimuleerd.

Europese blik

Voor het rapport ‘Sherlock in Health: How artificial intelligence may improve quality and efficiency, whilst reducing healthcare costs in Europe’ werden in een aantal West-Europese landen openbare gegevens geanalyseerd en werden gesprekken gevoerd met ziekenhuizen en klinieken, betalers en technologiebedrijven uit Oostenrijk, Duitsland en Nederland die actief zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie.

En.......staat AI al op jouw innovatie-agenda?

Bron: rapport ‘Sherlock in Health: How artificial intelligence may improve quality and efficiency, whilst reducing healthcare costs in Europe’, PwC, 2017. Het rapport kun je downloaden op de PwC-website.

woensdag 15 november 2017

Customers The Day After Tomorrow

We zijn aanbeland in de derde fase van digitalisering waarin artificiële intelligentie (AI) en verregaande automatisering de hoofdrol spelen. Hierdoor verschuift de relatie tussen klant en bedrijf radicaal. Je leest het in Customer The Day After Tomorrow.


Klant van de toekomst

Om te kunnen overleven moeten bedrijven hun klantstrategieën aanpassen. Dat is de boodschap van Steven Van Belleghem in Customers The Day After Tomorrow. Van Belleghem is expert op het gebied van klantgerichtheid in de digitale wereld. Als ‘early adaptor’ reist hij al jaren de wereld rond op zoek naar de allernieuwste innovaties. Zijn bevindingen legt hij vast in bestsellers als De Conversation Company en When Digital Becomes Human. Zijn nieuwste boek Customers The Day After Tomorrow borduurt daarop voort.


AI, bots en automatisering

Hoe trek je klanten aan in een wereld van kunstmatige intelligentie (AI), bots en automatisering? Dit is niet alleen de subtitel van het boek, maar vormt ook de leidraad van het boek. Het 261 pagina’s dikke boek telt tien hoofdstukken. Het begint met een inleiding waarin de auteur beschrijft dat we in de derde fase van de digitale evolutie zijn aanbeland. Na digital (internet en informatie) en mobile (mobiel en communicatie) staan we nu op de drempel van de fase met artificiële intelligentie, of kortweg AI, met automatisering, algoritmes, virtuele assistenten en bots.


Voorbeeld uit de praktijk

Kunstmatige intelligentie kan op tal van manieren worden toegepast. In de tien hoofdstukken van het boek passeren een groot aantal praktijkvoorbeelden de revue. Zoals Amazon’s Echo. Dit is een slimme speaker waar je tegen kunt praten (via de Alexa spraakassistent) en die je kunt gebruiken om smarthome-apparatuur te bedienen, vragen te stellen, muziek te spelen en dingen te kopen. Zo’n tien miljoen Amerikaanse huishoudens hebben al een Echo in huis waarvan zo’n drie miljoen Amerikaanse huishoudens producten kopen door tegen de Echo te praten. Alle intelligentie is voor de consument onzichtbaar en zit weggestopt in achterliggende systemen, processen, automatisering en algoritmen.

Die onzichtbare technologie zorgt voor magische ervaringen voor de klant, aldus de auteur. De manier waarop klantreizen verlopen en klanten beslissingen nemen, wordt steeds meer beïnvloed door algoritmes op basis van data, data en nog eens data. Privacy is daarbij voor grote groepen mensen nauwelijks een issue. Zo geven Millennials met plezier een stukje privacy weg in ruil voor meer gemak en gepersonaliseerde reclame en aanbevelingen.

De auteur verwacht dat functionele aankopen als eerste uitbesteed gaan worden aan de computer, want hierbij spelen emotie en het merk een minder grote rol. Lever je voornamelijk functionele producten, dan ben je gewaarschuwd. Want als mensen rechtstreeks kopen bij Amazon via een mondelinge opdracht aan Echo en Alexa, dan valt de zoekfase in de customer journey volledig weg. Daar zit je dan met je eigen website en Google Adwords-campagnes.

Van doelgroepen naar 1-op-1

De nieuwe mogelijkheden betekenen ook het einde van het klassieke marketingdenken in segmenten en doelgroepen. Want de nieuwe doelgroep bestaat namelijk uit één individu die in alle opzichten op maat bediend wordt. Het lijkt erop dat in deze derde fase van digitalisering het lang beloofde ‘one to one marketing’ dan toch eindelijk werkelijkheid wordt, zoals CRM-experts Don Peppers en Martha Rogers 25 jaar geleden al beschreven in hun klassieker ‘The One to One Future: Building Relationships One Customer at a Time’.

Vandaag, morgen en overmorgen

Hoe pak je dat nu aan? De auteur is daar duidelijk over. Om te zorgen dat je de boot niet mist, moet je zowel aandacht besteden aan de wereld van vandaag, als die van morgen en overmorgen. De uitdaging voor bedrijven is, zo schrijft de auteur, het combineren van de drie fasen digital, mobile en AI om daarmee gericht te werken aan de klantrelaties van de toekomst.


Vier investeringsassen

Om dit concreet te maken beschrijft de auteur in het boek vier ‘investeringsassen’ waarlangs bedrijven moeten investeren en ontwikkelen.

 • Als eerste data, dat is de brandstof van kunstmatige intelligente en hefboom voor nieuwe klantstrategieën en klantvoordelen. Men verwacht dat in 2020 ruim 30 miljard telefoons, toestellen en apparaten met internet verbonden zijn (internet of things), dus dat levert een stortvloed aan data op. 
 • Als tweede nieuwe (vaak spraakgestuurde) interfaces die geautomatiseerd en real-time hun werk doen. 
 • De derde investeringsas gaat over het creëren van onderscheidend vermogen om het gevecht met de ‘commoditymagneet’ te kunnen winnen. Door verregaande digitalisering gaan producten en diensten steeds meer op elkaar lijken, dus hoe zorg je ervoor dat je opvalt? 
 • De vierde en laatste investeringsas draait om ‘intelligence automation’. Hierbij wordt slimme technologie ingezet om de prestaties van medewerkers te versnellen en te verbeteren. Denk aan IBM’s Dr. Watson dat op veel gebieden al sneller en beter kan diagnosticeren dan artsen waardoor zij zich op andere zaken kunnen concentreren.


Klantrelatie van overmorgen

De auteur vat het als volgt samen: de klantrelatie van overmorgen gebruikt data als (1) hefboom naar klantvoordelen, (2) voorziet in de meest gebruiksvriendelijke interfaces, (3) slaagt erin om aan de commoditymagneet te ontsnappen en (4) gebruikt technologie om menselijke skills te optimaliseren. Dit alles voor het realiseren van een optimale klantbeleving. Hard nodig want verreweg de meeste managers zien customer experience als hun grootste differentiator. Volgens de auteur zijn er drie sleutels tot succes in customer experience, nu en in de toekomst: (1) een goed proces, (2) goed luisteren en (3) een klantgerichte cultuur. Inzoomend op de klantrelatie ziet de auteur zes gebieden waarop AI het verschil in een klantrelatie kan maken. Dat varieert van curatie van informatie en het gericht aanleveren van informatie tot het automatisch doen van aanbevelingen en voorspellingen, automatisering en contextuele analyse. Al deze bouwstenen komen in het boek aan bod. Van Belleghems collega Peter Hinssen levert ook een bijdrage aan het boek via het hoofdstuk over toekomstige organisatiemodellen, afkomstig uit Peter Hinssens onlangs verschenen (zuster-)boek The Day After Tomorrow.


Reisleider, inspirator en verteller

Customers The Day After Tomorrow is een vlot geschreven boek. Met Van Belleghem als volleerd reisleider, inspirator en verteller. Hij neemt je mee op reis langs de laatste ontwikkelingen en AI-trendsetters als Google, Facebook, Google, Waze, Alibaba, Apple, Tesla, Netflx en IBM. Het boek geeft een goed beeld van ontwikkelingen die nu nog vaak in de kinderschoenen staan, maar waarvan techno-evangelisten verwachten dat ze snel en massaal gaan doorbreken. Om een idee te geven, zo lezen we in het boek: Mercedes wil zelfrijdende trucks in 2025, Volvo wil een auto zonder stuur in 2030 en Tesla wil in 2020 de eerste zijn met een volledig autonoom voertuig. Ford tenslotte wil in 2021 (over 5 jaar!) massaproductie voor zelfrijdende auto’s. Het is maar dat u het weet!

Hoe snel gaat het?

Hierbij is het de vraag hoe snel dit soort technologieën door maatschappij, politiek, bedrijfsleven, burgers en consumenten worden omarmd. Dat duurt soms langer dan mensen denken en dromen. Zo bestaat het begrip ‘AI’ al tachtig jaar. Maar ‘the day after tomorrow’ kan wel eens dichterbij zijn dan we denken als we kijken naar Gartners ‘Hype Cycle for Emerging Technologies 2017’. Volgens Gartner duurt het tussen de 2-5 jaar (machine learning, deep learning, virtual reality), 5-10 jaar (augmented reality, blockchain, smart robots, virtual assistents) en meer dan 10 jaar (brain-computer interface, human augmentation) voordat deze technologieën gemeengoed zijn en de ‘plateau of productivity’ hebben bereikt. Ruwe inschattingen waarbij Gartner de plank ook nog wel eens misslaat.


Voorspellen blijft moeilijk

Om met schrijver Mark Twain te spreken: ‘Voorspellen blijft moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.’ Zo schreef de auteur in een van zijn vorige boeken dat sociale media de traditionele klantenservice met gezwinde spoed zou vervangen. Met de ‘kennis van nu’ constateert de auteur in zijn nieuwste boek dat dit niet is gebeurd en dat daar een logische verklaring voor is: de telefoon pakken gaat in veel gevallen nu eenmaal sneller dan wachten op een reactie van de klantenservice op sociale media. Dat roept de vraag op: welke technologische voorspellingen blijken over een aantal jaar ‘met de kennis van dan’ niet te kloppen? Dat al die nieuwe technologieën een grote impact gaan hebben is wel duidelijk, daar zijn alle goeroes, denkers en zieners het wel over eens. Zij zien namelijk het convergentiepunt naderen waarbij alles samenkomt en het geheel veel meer is dan de som der delen. Wat, hoe, wanneer en voor wie er precies dingen gaan veranderen zal de toekomst uitwijzen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee zullen we maar zeggen.


Pikkelende spreuken

Het boek bestaat uit een aaneenschakeling van visies, praktijkvoorbeelden, ervaringen en opvallende citaten. Ze verduidelijken het verhaal en zetten je aan het denken. Zoals de uitspraken ‘In 2018 is een merk nog steeds belangrijk, maar slechts de helft zo belangrijk als vijftien jaar geleden’ en ‘Marketing naar machines wordt een essentieel onderdeel van elke marketingstrategie. Beschouw de machine als een nieuwe doelgroep’. Een leuke gimmick is dat je het boek zelf tot leven kunt brengen door het downloaden van een augmented reality-app op je smartphone. Practice what you preach zal de schrijver gedacht hebben.


Aanrader voor klantgerichte professionals

Customers The Day After Tomorrow is een aanrader voor iedereen die ook in de toekomst relevant wil zijn voor de klant. Volgens de auteur wordt de AI-wereld voor consumenten een prachtige tijd. Met ‘faster then real-time customer service’, hyperpersonalisatie en ongekend gebruiksgemak.

Hoewel er ook genoeg criticasters zijn vanwege de gevaren van AI, die worden vaak groter ingeschat dan het gevaar van kernwapens. Succesondernemer Elon Musk van Tesla en de bekende natuurkundige Stephan Hawking zijn bekende vertegenwoordigers van een grote groep verontruste insiders als het gaat om de potentiele gevaren van AI. Het laatste hoofdstuk van het boek is dan ook gewijd aan ethiek in ‘the day after tomorrow’.

De auteur zelf is positief over de mensheid en ziet vooral kansen. Maar zo benadrukt hij als klantexpert terecht keer op keer, en ik sluit mij daar graag bij aan: ‘het gaat niet om de technologie, het gaat om de klant. Vertrekken vanuit de klant is geen garantie op succes, maar wel een goede start. Louter vertrekken vanuit de technologie is een garantie op falen’.


Deze boekrecensie is ook op Managementboek.nl gepubliceerd. Het boek Customers The Day After Tomorrow is te koop op Managementboek.nl.

maandag 13 november 2017

Emotionele connectie met klant betaalt zich uit

We weten het al langer. De mens is (meestal) geen Homo Economicus. Geen rationeel calculerende denker, maar een door emotie gedreven doener. Volgens een artikel in het gerenommeerde Harvard Business Review zijn er 10 belangrijke emotionele drijfveren die het gedrag van klanten bepalen.


High Impact Motivators

Uit onderzoek weten we dat er honderden emotionele drijfveren ('emotional motivators') zijn die invloed hebben op ons gedrag. Volgens een artikel van Scott Magids (Motista), Alan Zorfas (Motista) en Daniel Leemon (CEB), in het gerenommeerde Harvard Business Review, zijn er 10 belangrijke emotionele drijfveren die - over alle productcategorien heen - het gedrag van klanten in belangrijke mate bepalen. Zie onderstaande tabel. De auteurs distilleerden deze 10 belangrijke, algemeen geldende drijfveren uit een totaallijst van meer dan driehonderd emotionele factoren. Dit is wat klanten emotioneel gezien nastreven.(Klik op de afbeelding voor een grotere versie of klik hier voor het artikel)

Het belang en de invloed van deze drijfveren (motivators) kunnen verschillen tussen sectoren, merken, doelgroepen, producten en diensten, kanalen en touchpoints en de positie van de klant in de klantreis. Dus het is nog even uitpuzzelen wanneer je precies aan welke knoppen moet draaien.

Fasen van emotionele connectie

Volgens de auteurs zijn er drie fasen/stappen op weg naar een volledige emotionele connectie:
 1. Van gewone niet-connected klant naar zeer tevreden klant.
 2. Van zeer tevreden klant naar klanten met (sterke) merkvoorkeur.
 3. Van klanten met (sterke) merkvoorkeur naar volledig-connected klant.
Des te sterker de connectie, des te waardevoller de klant. Een volledig-connected klant is volgens de auteurs gemiddeld 52% meer waardevol dan een 'gewoon' zeer tevreden klant.

Voordelen van emotionele connectie

Bedrijven die met hun visie, missie en marketingaanpak aansluiten op deze emotionele drijfveren, dus een connectie met hun klanten maken op emotioneel niveau, scoren veel beter dan bedrijven die dat niet of veel minder doen. 

Bedrijven met een emotionele connectie zijn namelijk veel aantrekkelijke voor klanten. Zij hebben of tonen begrip voor de diepere emotionele drijfveren van de klant.

Een marketingstrategie gebaseerd op een authentieke emotionele connectie kan volgens de auteurs van het artikel leiden tot de volgende voordelen, namelijk tot:

 • Meer klanten (autonome groei in klanten en omzet).
 • Meer bestedingen, herhaalaankopen en gebruik.
 • Minder klantverloop.
 • Meer ambassadeurschap.
 • Hogere klantwaarde (customer lifetime value). 

Het bekende Amerikaanse adviesbureau Gallup is het er mee eens. Volgens hun onderzoek geven klanten die zich emotioneel verbonden voelen met een bedrijf/merk, veel meer geld uit aan dat bedrijf/merk dan aan andere bedrijven/merken waarmee ze zo'n connectie niet hebben. 

Volgens Gallup leveren klanten die 'fully engaged' (volledig connected) zijn - in vergelijking met 'gewone' klanten - een 23 procent 'premium' op in termen van share of wallet, omzet, winstgevendheid en relatiebehoud. 

Aan het werk: focus op emotionele drijfveren

Volgens de auteurs zijn er 4 stappen die je moet doen op weg naar volledig-connected klanten:
 1. Target connected klanten.
 2. Kwantificeer belangrijkste emotionele drijfveren (motivators).
 3. Optimaliseer investeringen (in emotionele  connectie) organisatie/klantreis-breed.
 4. Structureer de aanpak, meet en leer (continue proces).


Emotie is de kers op de taart

Deze bevindingen lijken erg op de bevindingen waarover ik eerder schreef in 'Waardedrijvers - The Elements of Value Pyramid'. Onderzoekers van Bain/Co hebben op hun beurt 30 'elements of value' (waardedrijvers) in kaart gebracht. Analoog aan de bekende behoeftenhiërarchie piramide van Maslow. Waardedrijvers (fundamentele attributen) die de onderzoekers in vier categorien hebben ingedeeld: functioneel, emotioneel, levensbepalend en sociale impact. Zo is het succes van de gezondheidsapp/tracker Fitbit gebaseerd op het 'life-changing' element 'motivation', aldus de Bain/Co-onderzoekers.

En zo zijn er nog meer onderzoeken, rapporten, boeken en artikelen van goeroes, denkers en doeners die allemaal dezelfde kant op wijzen: functionele waarden (functionele prestaties) vormen de basis, de bodem van de taart. Emotionele waarden (emotionele connectie) maken het verschil, die vormen de kers op de taart.

Hoe ziet jouw taart eruit?

Bron: Artikel 'The New Science of Customer Emotions', HBR, 2015 en 'Why Custome Engagement Matters So Much Now', Gallup, 2014.

vrijdag 10 november 2017

Marketing in de zorg draait om visie en actie

De zorgsector verandert voortdurend en dat vraagt van zorgorganisaties meer marktgerichtheid, klantgerichtheid en ondernemerschap. Zorgorganisaties gaan daarom steeds serieuzer aan de slag met ‘marketing’. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn drie belangrijke succesfactoren voor de invoering van marketing in de zorg die ik graag met je deel.


Marketing in de zorg is een uitdaging

De invoering van marketing blijkt voor veel zorgorganisaties lastiger dan gedacht. Vragen die ik veel tegenkom zijn bijvoorbeeld: wat is marketing in de zorg? hoe pakken we het aan? Hoe organiseren we het? Waar positioneren we marketing in de organisatie? Wat wordt de rol van zorgmanagers en teams? Hoe komen we tot een goed strategisch marketingbeleid?

De afgelopen vijftien jaar heb ik veel zorgorganisaties geholpen bij de invoering van marketing en het opstellen en uitvoeren van het marketingbeleid. Op basis van die ervaringen zie ik drie belangrijke succesfactoren voor de invoering van marketing in de zorg die ik graag met je deel.

1. Marketing als visie

Over ‘marketing’ gaan vaak verschillende beelden en ervaringen de ronde. Vaak uit onbekendheid met het onderwerp en je kent het gezegde: ‘onbekend maakt onbemind’. Probeer als eerste een gemeenschappelijk startpunt te creeren. Bijvoorbeeld door het opstellen van een visiedocument waarin vragen beantwoord worden als: Wat is marketing precies? Wat kan marketing voor onze organisatie betekenen? Wie gaat zich daar mee bezig houden en hoe gaan we het organiseren? Waar beginnen we en wat moet het concreet gaan opleveren? Een duidelijke visie geeft richting, rust en voorkomt spraakverwarring en misverstanden. Dit betekent ook dat bestuurders en directeuren vanaf het begin ‘aangehaakt’ moeten zijn. Een goed begin is ook hier het halve werk.


2. Marketing als strategische activiteit

Als tweede is het belangrijk om marketing als een bedrijfsvisie te zien en niet zozeer als een bedrijfsfunctie, afdeling of verzameling PR-activiteiten. Een visie waarin de klant nog meer dan voorheen centraal staat en waarmee de marktgerichtheid en klantgericht van de organisatie en medewerkers vergroot kan worden. Dit is een brede invulling van het begrip marketing waarbij marketing betrekking heeft op alle markt- en klantgerichte activiteiten in de organisatie, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Vanuit deze opvatting kan het niet anders, dan dat marketing op strategisch niveau ‘meepraat’ over het beleid van de organisatie. Beschouw marketing ook als een specialistisch vakgebied, met zijn eigen expertise en wetmatigheden, net als zorg, financiën, vastgoed, ICT en HRM. Dat wil niet zeggen dat ‘marketing’ alles doet, maar eerder als adviseur en coördinator optreedt van marketingactiviteiten die organisatiebreed plaatsvinden.


3. Marketing als veranderingsproces

Als derde is het belangrijk om te beseffen dat de invoering van ‘marketing’ een veranderingsproces is. Wordt dit onderschat dan krijg je als vanzelf te maken met gebruikelijke veranderobstakels. Daar waar het bedrijfsleven al vijftig jaar ervaring heeft met marketing, is het voor de zorgsector relatief nieuw. Zorgorganisaties hebben in de regel weinig ervaring met marketing en kennis over marketing ontbreekt of is versnipperd aanwezig. Bij de invoering van marketing is het raadzaam om zowel aandacht te schenken aan het ‘marketingproces’ als aan de ‘marketinginhoud’. Zorg voor een goede taakverdeling en samenwerking tussen marketing als staffunctie en de bedrijfseenheden in de lijn.


Pak het slim aan en ga aan de slag

De invoering van marketing betekent ook slim investeren in kennis, ervaring en learning-by-doing. De kosten gaan ook hier voor de baat uit, maar kunnen beperkt blijven als je slim aanpakt. Praat niet alleen over marketing, maar ga ook aan de slag. Bijvoorbeeld door het opstellen van een strategisch marketingplan (dan wordt meteen voor iedereen duidelijk wat daarmee bedoeld wordt) of samen met zorgmanagers in gesprek gaan met klanten (kan de sense of urgency vergroten). Vergeet ook niet om goodwill te kweken. Lijnmanagers denken graag mee over strategische vraagstukken, maar worden ook graag goed en snel geholpen met praktische zaken zoals folders, nieuwsbrieven en aandacht in de media. Door dit soort vragen snel en goed af te handelen bewijs je als ‘marketing’ je toegevoegde waarde en bouw je krediet op.

Actie zonder visie is een nachtmerrie

Kortom, ontwikkel een visie op marketing, positioneer het als een strategische activiteit en zie het als een veranderingsproces waarbij je aandacht hebt voor het proces, de inhoud en de korte en lange termijn. Anders blijft ‘marketing’ steken bij communicatie, PR en adhoc brandjes blussen. Het is zoals de Japanners zeggen: “Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie”.

Meld je aan bij het Zorgmarketingplatform

Meer weten over marketing in de zorg? Kijk dan op www.zorgmarketingplatform.nl, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.

Succes met marketing in de zorg!

PS: dit artikel is ook gepubliceerd op NationaleZorggids.nl.

maandag 6 november 2017

The Day After Tomorrow begint vandaag

De wereld verandert in rap tempo en dat heeft grote gevolgen voor organisaties van ‘vandaag’. Zaken als kunstmatige intelligentie en robotisering gaan ons leven ingrijpend veranderen. Die ontwikkeling is nu al aan de gang. Om te kunnen overleven moeten organisaties niet bezig zijn met vandaag of morgen, maar met The day after tomorrow zo schrijft Peter Hinssen in zijn gelijknamige boek.


Peter Hinssen is als docent verbonden aan verschillende internationale businessschools en richtte zelf een paar bedrijven op. Hij schreef diverse boeken waaronder eerder The Network Always Wins en Digitaal is het nieuwe normaal. Dat was de opmaat naar zijn nieuwste boek: The day after tomorrow. Daarin schetst hij een apocalyptisch beeld van de veranderingen die ons te wachten staan. Grote veranderingen met een enorme impact op de maatschappij, politiek, economie en ons hele sociale stelsel. Politici, beleidsmakers, ondernemers, bedrijven en instellingen moeten volgens de auteur wakker worden en maar met één ding bezig zijn: The Day After Tomorrow.

Het boek bevat acht hoofdstukken waarin de auteur het speelveld schetst van de dag na morgen. Aan bod komen de huidige stand van zaken, de exponentiële en disruptieve versnelling waar we middenin zitten, de noodzaak van radicale oplossingen, de technologie van overmorgen, het gebruik van nieuwe businessmodellen, netwerken en platformen, de schaduwzijden van alle veranderingen voor de maatschappij en de ingrediënten om je als organisatie succesvol voor te breiden op The Day After Tomorrow. De auteur sluit het boek af met zijn slotconclusie en enkele nabranders met o.a. negen regels om succesvol te zijn in The Day After Tomorrow en over de klanten van overmorgen, een gastbijdrage van succesauteur Steven van Belleghem.

De auteur geeft al doende antwoord op zijn vier grote vragen: (1) Waarom slagen grote bedrijven er bijna nooit in radicale, nieuwe technologieën vlug op te pikken en het potentieel ervan te benutten? (2) Waarom willen grote bedrijven zo graag nieuwe startups opkopen en hoe slagen ze erin die in recordtijd om zeep te helpen? (3) Hoe komt het dat bedrijven, zelfs wanneer ze weten welke richting ze uitmoeten, er niet in slagen zelf de juiste stappen te zetten, zonder hulp en begeleiding van buitenaf? (4) Hoe kunnen leidinggevenden hun ‘Day After Tomorrow’-denken verbeteren, leren om snel genoeg te reageren en wendbaarder te worden?

Volgens de auteur is er op dit moment één groot probleem, namelijk dat de meesten van ons alleen maar bezig zijn met vandaag en hoogstens met morgen. Onder druk van aandeelhouders, boze burgers en persoonlijke ambities zijn we vooral bezig met de waan van de dag, met scoren op korte termijn. Dat kortetermijndenken komt ons verschrikkelijk duur te staan als we niet oppassen. Want we kunnen wel bezig zijn met social, mobile, cloud en big data, maar dat zijn de mainstream technologieën van vandaag, aldus de auteur. Overmorgen draait het om Artificiële Intelligentie (AI) en Machine Learning, Internet Of Things (IOT), genetwerkte intelligentie en contracten (blockchain), Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) en Quantum computing. Om te zorgen dat je hieraan voldoende tijd, aandacht, talent en budget besteedt geeft de auteur een simpele vuistregel mee. Spendeer daarvan 70% aan vandaag, 20% aan morgen en 10% aan overmorgen.

De auteur schrijft smakelijk waarbij hij veelvuldig wetenschappers, denkers, zieners en goeroes uit verleden en heden aanhaalt om zijn verhaal te verduidelijken en te onderbouwen. Het boek staat vol met anekdotes, ervaringen, voorbeelden, visies en citaten die je aan het denken zetten. Ook kijkt de auteur naar bekende pioniers als Apple, Facebook, Google, Waze, Netflix, Zappos en succesvolle veranderaars zoals IBM om te zien wat zij anders doen en wat het geheim is van hun aanpak, businessmodel en bedrijfscultuur.

Het boek schetst goed de ontwikkelingen die in de huidige 4e industriële revolutie gaande zijn en een grote impact gaan hebben op de maatschappij. Denk alleen al aan het verlies van miljoenen banen door kunstmatige intelligentie en robotisering en de toenemende kloof tussen rijk en arm, tussen stad en platteland en de toenemende macht en invloed van ‘The Winner Takes It All’-bedrijven als Google, Facebook en Alibaba. Vandaag zijn er alleen al in de VS 3,5 miljoen truckers en vijf miljoen mensen die die truckers op een of andere manier ondersteunen. Volgens berekeningen kan de invoering van zelfrijdende voertuigen de Amerikaanse transportsector een jaarlijkse besparing opleveren kan 168 miljard dollar, de helft daarvan door inkrimping van het personeelsbestand. Wat gaan al die mensen doen?

Toen ik aan het boek begon was ik benieuwd of de auteur nog iets nieuws kon toevoegen aan de stroom boeken over disruptieve innovaties, nieuwe technologieën, exponentiele organisaties, netwerken en platformen en agile ondernemen. Hoewel de goed ingevoerde lezer niet heel veel nieuwe dingen leest, leest het boek als een trein en een wake-up-call. Het boek is een aanrader voor iedereen die nog niet helemaal doorheeft wat er staat te gebeuren. De auteur benadrukt dat hij geen kookboek heeft geschreven met kant-en-klare recepten over hoe om te gaan met The Day After Tomorrow. Het is veeleer een ‘smörgäsbord voor inspiratie’ en daar is de auteur prima in geslaagd.

Kortom, er is werk aan de winkel. Of zoals de Economist concludeerde in een artikel over de vloedgolf aan nieuwe technologieën: ‘Zelfs als het er op lange termijn goed uitziet, met het vooruitzicht op meer welvaart en massa’s nieuwe banen, betekent dat niet dat beleidsmakers gewoon op hun krent kunnen blijven zitten tot het zover is’. Integendeel, het roer moet volgens de auteur snel en drastisch om als je klaar wilt zijn voor The Day After Tomorrow. Dat zal in het begin misschien wat chaos geven, maar bedenk wat Oscar Wilde ooit eens zei: ‘Zonder orde kan niets bestaan, zonder chaos kan niets ontstaan’.
Deze recensie is ook gepubliceerd op Managementboek.nl. Het boem The Day After Tomorrow is te koop op Managementboek.nl.

woensdag 1 november 2017

Klantenservice in 2017 volgens de klant

Wat vinden klanten belangrijk als het om de service van bedrijven gaat? Dat zocht Microsoft voor ons uit. De softwaregigant voelde wereldwijd vijfduizend consumenten aan de tand en legde de resultaten vast in het State of Customer Service Report 2017. In dit artikel passeren enkele opvallende resultaten uit het onderzoek de revue.


Klanten worden veeleisender

Klanten worden veeleisender als het gaat om klantenservice, klantcontact en klantbeleving. Microsoft ziet dat terug in zijn wereldwijde onderzoek onder vijfduizend consumenten uit USA, Brazilië, Duitsland, Japan en Groot Brittannië.

Zo heeft 54% van de respondenten in 2017 hogere verwachtingen ten aanzien van de klantenservice van bedrijven dan een jaar geleden. Bij Millennials is dat zelfs 66%. En maar liefst 72% van de consumenten verwacht dat een servicemedewerker op het moment van contact weet wie de klant is, wat deze gekocht heeft en inzicht heeft in de eerdere ervaringen van de klant.

Verschillen tussen leeftijdsgroepen

De respondenten en resultaten van het onderzoek zijn verdeeld over drie leeftijdsgroepen 18-34 jaar (Millennials), 35-54 jaar en 55-plussers. Interessant om de verschillen te zien tussen vooral de Millennials en de 55-plussers. Zo waardeert 75% van de Millennials een merk extra als deze reageert op een vraag of klacht van de klant op sociale media. Bij 55-plussers speelt dat veel minder (33%). 


Betere klantenservice levert geld op

Het goede nieuws, aldus Microsoft, is dat bedrijven die op customer experience-gebied voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van de klant kunnen rekenen op meer klantretentie en klantloyaliteit. Zo vindt 96% van de consumenten de klantenservice belangrijk voor zijn keuze om bij een bedrijf/merk te blijven.

Dat gaat niet altijd goed zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 56% van de respondenten is als klant bij een bedrijf/merk gestopt vanwege de slechte service-ervaring, waarvan 47% in het laatste jaar. Tel uit je winst wat een betere klantenservice kan opleveren.

De positieve effecten van een betere klantbeleving op herhaalaankopen, bestedingen, klantentrouw en ambassadeurschap zijn de afgelopen decennia door verschillende partijen al vaker onderzocht en in meer of mindere ook aangetoond. Zie mijn eerdere blogs over customer service.

Enkele opvallende bevindingen uit het State of Customer Service Report 2017:

Belang van klantenservice:

 • 59% van de consumenten vindt klantenservice belangrijk bij zijn keuze voor een bedrijf/merk (Millennials 66%, 55-plussers 55%).
 • 37% heeft wel eens een bedrijf/merk op sociale media geprezen voor zijn klantenservice (Millennials 55%, 55-plussers 20%).
 • 31% heeft wel eens op sociale media geklaagd over de klantenservice van een bedrijf/merk (Millennials 50%, 55-plussers 14%). 
 • 96% van de consumenten vindt de klantenservice belangrijk voor zijn keuze om bij een bedrijf/merk te blijven.

Belangrijke eisen en wensen van de klant:

 • 72% verwacht bij een contact met de klantenservice dat de servicemedewerker kennis heeft van de contact-, product- en servicegeschiedenis (Millennials 77%, 55-plussers 65%).  
 • 48% verwacht dat een bedrijf/merk binnen 24 uur reageert op een vraag of klacht op sociale media (Millennials 57%, 55-plussers 35%). Bij 85% van de consumenten die een vraag stelde via sociale media reageerde het bedrijf/merk. 
 • 30% noemt een vriendelijke en deskundige servicemedewerker als belangrijkste aspect van een goede service-ervaring (Millennials 29%, 55-plussers 33%).Gevolgd door aspecten als probleem direct oplossen (28%), informatie maar een keer aanleveren en niet van agent naar agent doorverwezen worden (27%) en zelf de benodigde informatie kunnen vinden om het probleem op te lossen (13%). 

Grootste irritaties van de klant:

 • 62% vindt dat men enige moeite moet doen om hun serviceprobleem op te (laten) lossen (Millennials 60%, 55-plussers 67%). Gemiddeld vindt 18% dat men veel moeite moet doen, dat verschilt nauwelijks tussen de verschillende leeftijdsgroepen. 
 • 30% noemt het geautomatiseerde telefoonmenu (IVR) en de onmogelijkheid om een echte servicemedewerker te spreken, als het grootste irritatiepunt (Millennials 32%, 55-plussers 43%).

Luisteren naar de klant:

 • 77% waardeert een bedrijf/merk extra als het de klant vraagt om feedback en deze feedback accepteert (Millennials 82%, 55-plussers 73%). 
 • 55% waardeert een bedrijf/merk extra als het reageert op een vraag of klacht op sociale media (Millennials 74%, 55-plussers 33%). 

Reis van de klant:

 • Meest gebruikte servicekanalen algemeen:  telefoon (70%), email (63%), selfservice portal (46%), zoekmachine (45%), live chat (40%), persoonlijk (29%), sociale media (19%), online community (19%), mobile app (11%), sms/text (10%) en chatbot (9%). Millennials gebruiken live chat, mobile app, sociale media, online community, sms/tekst en chatsbots veel vaker dan 55-plussers. 55-plussers gebruiken op hun beurt vaker de telefoon dan Millennials.
 • 75% heeft wel eens een zoekmachine gebruikt om een antwoord op zijn servicevraag te krijgen (Millennials 86%, 55-plussers 63%).
 • 52% begint zijn servicereis online, 43% begint bij de telefoon (Millennials 63%, 33% en 55-plussers 41%, 54%).

Omnichannel uitvoering: 

 • 90% verwacht dat een bedrijf/merk een online selfservice portal heeft (Millennials 93%, 55-plussers 86%).
 • 67% begint zijn servicereis op zijn desktop/laptop, 33% op zijn smartphone/tablet (Millennials 57%, 43%, 55-plussers 75%, 25%). 
 • 65% waardeert een bedrijf/merk extra als het een goede mobile ondersteuning van de klantenservice heeft (mobile-responsive customer service support portal) (Millennials 79%, 55-plussers 47%).
 • 31% heeft naast zijn smartphone, tablet of PC ook andere ‘devices’ die aangesloten zijn op internet (internet of things) (Millennials 45%, 55-plussers 17%). 


Klantenservice wordt beter

Het goede nieuws? 67% van de respondenten vindt de klantenservice in het algemeen beter geworden (Millennials 75%, 55-plussers 61%).

Nieuwe trends en technologie

Wat in het onderzoeksrapport van Microsoft niet aan bod komt, is de toenemende invloed van virtuele assistenten, bots, automatisering en algoritmen in customer service. Zo verwacht adviesbureau Gartner dat in 2020 85 procent van alle consumentenservice-interacties wordt afgehandeld door chatbots. We hebben het als consument vaak niet in de gaten, maar bedrijven als KLM passen al op grote schaal 'kunstmatige intelligentie' (AI) in de afhandeling van digitale interacties. Op basis van AI krijgen de servicemedewerkers de antwoorden op vragen kant-en-klaar voorgeschoteld en kan men deze geautomatiseerde antwoorden desgewenst nog personaliseren.

Stuart Dorman, chief innovation officer bij IT-dienstverlener Sabio ziet nog meer trends in een artikel op Customer Talk: “Wij zien een hernieuwde nadruk op virtuele assistenten, messaging en Internet-of-Things-diensten als kerntechnologieën die een belangrijke impact hebben op de betrokkenheid van klanten in 2018.” Zijn trends:

 1. Virtuele assistenten worden weldra het eerste contactpunt van een klant met een organisatie (in 2020 al 85% van alle klantinteracties).
 2. Het gebruik van messaging-services blijft exploderen (WhatsApp, FB Messenger, Apple's iMessage)
 3. Aangesloten producten die leiden tot nieuwe niveaus van klantenservicevragen (Internet of (Service) Things).
 4. Regeldruk vanuit GDPR en MiFID II die een herziening van de klantgegevens vereisen (privacy).
 5. Meer aandacht voor het kritieke UX-component van succesvolle klantreizen (integratie UX en CX).

Voorbeeld uit de praktijk: met behulp van kunstmatige intelligentie (AI-systeem van DigitalGenius) is KLM inmiddels in staat een deel van de veelgestelde klantvragen via sociale media automatisch te beantwoorden. Als gevolg hiervan hebben servicemedewerkers meer tijd om zich op die vragen te richten die om een persoonlijke benadering vragen, aldus de luchtvaartmaatschappij. Medio 2016 is de pilot in gang gezet. Kort gezegd stelt het AI-systeem mogelijke antwoorden voor die voor servicemedewerkers van pas kunnen komen bij de beantwoording van klantvragen. Het leert van de acties van klantadviseurs en wordt steeds slimmer. In december 2017 gebeurt dit in 50% van alle vragen.

Nieuwe klantenservice

De KlantenServiceFedratie (KSF) is de branchevereniging voor klantcontact. Zij hebben in 2017 een toekomstvoorspelling gemaakt over de ontwikkeling van het klantcontact. Enkele highlights daaruit:

 • Customer service is zichzelf opnieuw aan het uitvinden in deze tijden van kunstmatige intelligentie, big data en groeiend besef van consumenten dat ze meer macht naar zich toe kunnen  trekken.
 • De relatie klant-organisatie verandert ook: bedrijven letten op basis van beschikbare gegevens op de (financiële) betrouwbaarheid van klanten. Niet alleen de consument maakt een keuze, ook een bedrijf zal straks kiezen wie er klant wordt.
 • Organisaties kunnen daar nu alvast op inspelen door te zorgen voor voldoende vertrouwen in je merk en organisatie, zorg voor een win-win waar je allebei echt blij van wordt en zorg vooral voor de menselijke connectie. 
 • De toekomst ligt vooral ook in het ontzorgen van klanten en het zorgen voor een optimale gebruikservaring. Het klantcontactcenter kent de klanten als geen ander en is een waardecreërend onderdeel van de organisatie voor klant en merk. 

Drie conclusies tot slot

Microsoft concludeert aan het einde van zijn rapport dat (1) klantenservice is een belangrijke aanjager van klantloyaliteit, (2) selfservice groeit snel, maar deskundige servicemedewerkers zijn belangrijker dan ooit en (3) consumenten wereldwijd zitten in de ‘driver’s seat’ als het gaat om de digitale klantbeleving, vooral de digitaal opgegroeide Millennials.

Uiteraard geldt ook hier de disclaimer: mensen zeggen niet wat ze doen en doen niet wat zeggen, dus kijk ook vooral naar het gedrag van je klanten en dat kan door de sterke digitalisering en in online-omgevingen steeds beter.

Kortom, een beeld dat we herkennen uit de praktijk en eerdere onderzoeken, toch?

Bron: Rapport 'State of Customer Service Report 2017' van Microsoft.