vrijdag 19 januari 2018

Hoe gezond is jouw organisatie?

Hoe gezond is jouw organisatie in termen van financiële prestaties? Voor consultancybureau McKinsey een belangrijke vraag. Ze gingen op onderzoek uit en ze vonden negen elementen die de financiële gezondheid van een organisatie bepalen.


Organizational Health Index (OHI)

Gezonde organisaties presteren in alle opzichten beter dan minder gezonde bedrijven. Maar wanneer is een bedrijf gezond en hoe kun je een bedrijf gezonder maken? Anders gezegd in de terminologie van de blauwdrukdenkers van McKinsey: hoe financiël gezond ben je als bedrijf en hoe kun je de financiële prestatie van jouw bedrijf verbeteren?

Voor het antwoord op deze vraag zette McKinsey wereldwijd meer dan drie miljoen vragenlijsten uit onder directeuren, managers en medewerkers van meer dan 1300 verschillende bedrijven in verschillende sectoren. Op grond van de resultaten ontwikkelende ze hun eigen aanpak met de naam:  'The Organizational Health Index (OHI)'.

Met behulp van deze 'index' kun je jouw bedrijfsprestaties vergelijken met de prestaties van andere vergelijkbare bedrijven en verbeterpunten opsporen. Wat doen beter presterende bedrijven nu anders dan jouw bedrijf? Simpel gesteld: een benchmark-tool om verbeterpunten op te sporen.

9 elementen bepalen de financiële gezondheid

Volgens Mc Kinsey bepalen de volgende 9 elementen (met in totaal 37 onderliggende managementoplossingen) de financiële prestaties van een organisatie.

Dit doen de financieel (ebitda margin) best presterende bedrijven (top 25 procent) erg goed:

  1. Direction: duidelijk beeld van de toekomst (visie), ambities (doelen) en strategie en wat dat betekent voor iedereen.
  2. Accountability: iedereen in de organisatie weet wat er van hem verwacht wordt en is in staat om de gewenste resultaten te leveren.
  3. Coordination and Control: consistent meten en managen van prestaties, processen, kansen en risico's en adequaat reageren wanneer de situatie daar om vraagt.
  4. External Orientation: goede relaties met belangrijke externe stakeholders (klanten, leveranciers, partners, etc.) voor het samen realiseren van toegevoegde waarde.
  5. Leadership: effectieve leiderschapsstijl, passend bij de cultuur van de organisatie, om iedereen optimaal te motiveren en te faciliteren om topprestaties te kunnen leveren.
  6. Innovation end Learning: stimuleren van continue verbeteren, vernieuwing en incrementele en meer radicale innovatie. 
  7. Capabilities: gericht aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent, skills en kennis die nodig zijn voor het leveren van topprestaties.
  8. Motivation: investeren in enthousiaste en loyale medewerkers die graag het benodigde stapje extra zetten.
  9. Culture and Climate: inspirerende set van gedeelde waarden (shared values) met duidelijke werknormen voor een effectief werkgedrag.

Volgens McKinsey hoef je niet op alle 9 elementen en 37 onderliggende managementmethoden even goed (hoog) te scoren. Je moet overal wel een minimum waarde halen, maar goed kijken waar je het verschil kunt maken. Vaak is het dan voldoende om te focussen op 6 a 7 specifieke managementoplossingen. Welke dat zijn hangt sterk af van het type organisatie.

4 type organisaties 

Op grond van de onderzoeksresultaten zag McKinsey vier 'archetypen' van organisaties opdoemen, namelijk organisaties met (1) marktfocus, (2) executiefocus, (3) talent/kennisfocus en (3) leiderschapgedreven. Welk organisatietype past het beste bij jouw bedrijf? De kunst volgens de onderzoekers is om, afhankelijk van het organisatietype, de juiste set van managementoplossingen te selecteren en te implementeren.

4 stappen

McKinsey schetst in vier stappen een marsroute op weg naar meer financiële gezondheid: (1) identificeer de elementen en managementoplossingen die voor jouw bedrijf/sector de meeste impact hebben, (2) benchmark jouw scores op die gebieden met een brede groep andere bedrijven, (3) identificeer, prioriteer en implementeer verbeterkansen en (4) monitor de voortgang en resultaten en los eventuele problemen zo snel mogelijk op.

Als je dat goed doet, kom je wellicht bij de financiële best presterende bedrijven. Om een idee te geven: de top 25 procent best presterende bedrijven scoren volgens dit onderzoek financieel gezien (ebitda margin) 2,2x beter dan de 25 procent slechts presterende bedrijven en 1,4x beter dan de 50 procent gemiddeld scorende bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven met zowel de snelheid en stabiliteit 70 procent kans hebben om te worden gerangschikt in het bovenste kwartiel voor organisatorische gezondheid, dat tevens een goede voorspeller is voor sterke financiële prestaties.

Samenvattend draait het volgens de onderzoekers om vier zaken: 'internal alignement', 'quality of execution', 'capacity for renewal' en 'agility'. Wendbaarheid is key, want zo zeggen de onderzoekers:  'agile companies have a 70 percent chance of being ranked in the top quartile of organizational health.'

Zo kun je snel en wendbaar ondernemen

Over snel en wendbaar ondernemen lees je meer in mijn boek Wendbare strategie op één A4. Met het wendbaarheidscanvas met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen om aan te draaien. Met het canvas krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken.

Eerder schreef ik ook het boek Hoe agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen. Als beste Nederlandse marketingboek over agile ondernemen genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2016.


Bron: 'The Organizational Health Index (OHI)' artikel van/op McKinsey.com.

PS: Kleine kanttekening
De onderzoeksmethode van McKinsey wordt de laatste decennia veel gebruikt. Selecteer de financieel best presenterende bedrijven (vaak de top 25%) en kijk wat ze anders doen dan de minder goed presterende bedrijven (de middelste 50% en de onderste 25%). Deze methodiek kent een aantal valkuilen zoals deze twee belangrijke: (1) je ziet alleen waar je naar kijkt, als je het al ziet (tunnelvisie) en (2) er is misschien wel een verband tussen wat je ziet en de prestaties, maar dat hoeft geen causaal (oorzakelijk) verband te zijn. Kortom, het is oppassen geblazen met de conclusies uit dit soort onderzoeken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten