vrijdag 23 maart 2018

Reade gaat voor De Wendbare Kliniek

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn ook in de zorg belangrijke thema's. Revalidatie- en reumaspecialist Reade heeft daar een duidelijke visie op en brengt 'de wendbare kliniek' met veel vaart in de praktijk. Maar wat is een wendbare organisatie nu eigenlijk en waarom is dat belangrijk, zo vroeg men zich af? Reade Revalidatie heeft daar een duidelijk antwoord op. Ter lering en vermaak deel ik dat graag.


Marketing als startpunt van markt- en klantgerichtheid

De afgelopen vijftien jaar heb ik meer dan 75 zorgorganisaties geholpen bij de omslag naar meer marktgerichtheid, klantgerichtheid en ondernemerschap. Van veel zorgorganisaties ontvang ik nog regelmatig nieuwsbrieven en relatiemagazines. Zo ook van revalidatie- en reumaspecialist Reade. In 2009 was ik bij Revalidatiecentrum Amsterdam, een van de fusievoorgangers van Reade, betrokken bij de eerste initiatieven om 'marketing' binnen de organisatie te introduceren. Vanuit de wens en noodzaak om markt- en klantgerichter te worden. Reade heeft de jaren daarna de marketingfunctie serieus opgepakt en ingevuld.

Wendbaarheid en flexibiliteit als volgende fase

In het jongste Reade-magazine geeft Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur van Reade, in het voorwoord tekst en uitleg over wat een wendbare organisatie nu eigenlijk is en waarom dat belangrijk is. Met zijn betoog slaat hij de spijker op zijn kop, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Vandaar dat ik hieronder graag een groot deel van het voorwoord van Jos Buijs met je deel.


Aanpassingsvermogen is een menselijke kracht


"In on Strategisch beleidsplan 2016-2018 staat het volgende: "Een hogere mate van flexibiliteit en wendbaarheid is nodig om ons steeds succesvol aan te kunnen passen aan de externe omstandigheden". Een wendbare organisatie. Wat is dat eigenlijk? En waarom is het belangrijk?

In ieder geval een organisatie die marktgericht is, en waar de klant en de klantbeleving centraal staat. Continue inzicht hebben in het proces van de klant is daarin essentieel: welke reis legt de klant af en welke emoties spelen hierbij een rol? Met die kennis kun je de klantervaring optimaliseren en innovatieve dienstverlening ontwikkelen. Een functioneel ingerichte organisatie met eilandjes, met eigen prestatie-indicatoren, voldoet niet aan de eisen van wendbaarheid. Daarnaast dient de 'wendbare bekwaamheid' van de organisatie ontwikkeld en gestimuleerd worden: het vermogen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, talent aan te trekken, interne competenties te benutten en samenwerking aan te gaan zowel in- als extern.

Daarbij wil ik ook nog een kanttekening plaatsen. We hebben het weliswaar over een 'wendbare organisatie', maar in feite kan die niet bestaan zonder wendbare medewerker die zich dag in, dag uit inspannen en aanpassen om onze strategische doelen te verwezenlijken. In het belang van de beste zorg voor onze clienten."   

Waarvan akte!


Grote en kleine veranderingen en innovaties

Ik heb de laatste jaren niet bij Reade 'in de keuken kunnen kijken'. Maar als je het Reade-magazine doorbladert dan zie je verschillende kleine en grote veranderingen en innovaties langskomen. Zoals een slimme tandenborstel voor patiënten met verlammingsproblemen en de ReumaMeter. Dit is een app waarmee cliënten zelf hun gezondheid kunnen monitoren. Dit tot volle tevredenheid van de patiënten die daarmee ook de regie sterker in handen krijgen.

Ook de organisatiestructuur werd aangepast om wendbaarder en flexibeler te kunnen werken. Men ging van acht teams terug naar drie interdisciplinair werkende teams waardoor kennis en ervaring als vanzelf gemengd en sneller gedeeld worden. Ook is de knip tussen polikliniek en kliniek er uit gehaald. Wel zo prettig voor de klant. Die houdt zijn hele behandelperiode hetzelfde behandelteam, ook als een cliënt overgaat van klinische naar poliklinische zorg. Cliënten stellen dat enorm op prijs. "Al met al denk ik dat we met de 'wendbare kliniek' Reade Revalidatie 'toekomstproof' hebben gemaakt.", aldus Krista Bongers, bedrijfskundig manager van de kliniek in het Reade-magazine. 

Het draait om visie en actie

Reade Revalidatie is een mooie praktijkcase over wendbaar ondernemen in de zorg. Waarbij het begint aan de top. Indachtig het eeuwenoude gezegde: 'Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie'.

Ken jij nog meer praktijkvoorbeelden, dan hoor ik ze graag!

Zo kun je snel en wendbaar ondernemen

Over snel en wendbaar ondernemen lees je meer in mijn boek Wendbare strategie op één A4. Met het wendbaarheidscanvas met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen om aan te draaien. Met het canvas krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken.

Eerder schreef ik ook het boek Hoe agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen. Als beste Nederlandse marketingboek over agile ondernemen genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2016.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten