woensdag 16 mei 2018

Bedrijfsleeftijd is ook maar een getal

Bedrijven die lang bestaan hebben meer resources, kennis, succes en legitimiteit dan bedrijven die nog maar relatief kort bestaan. Dit klinkt aannemelijk, maar blijkt steeds minder het geval te zijn. Bedrijven bestaan steeds korter en jonge bedrijven zijn vaker succesvol. Voor langer bestaande bedrijven vormen de opgebouwde resources en kennis obstakels om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.


Wat zegt de leeftijd van een bedrijf?

Om die vraag te kunnen beantwoorden gingen de (assistent) professoren Rene Bakker (Kelley School of Business) en Matthew Josefy (Indiana University Bloomington) op onderzoek uit. Ze bekeken maar liefst 350 prominente studies waar het onderwerp ‘bedrijfsleeftijd’ (firma age) een rol speelde, al dan niet in relatie tot allerlei aannames en veronderstellingen die met de leeftijd van een bedrijf gepaard (kunnen) gaan. De onderzoekers wilden met name weten of bedrijfsleeftijd nog wel van invloed is in een tijd van snel veranderende omstandigheden met hyper-competitieve markten. Zegt bedrijfsleeftijd iets en zo ja wat?

De zoektocht viel nog niet mee, zo lezen we in het onderzoeksrapport ‘More than just a Number? The Conceptualization and Measurement of Firm Age in an Era of Temporary Organizations’. Het valt allereerst niet mee om te bepalen wat je precies onder bedrijfsleeftijd verstaat en hoe je die leeftijd bepaalt. Wanneer start en eindig je precies met tellen? Denk aan bedrijven die geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door een ander bedrijf en in meer of mindere mate onder de oude of nieuwe bedrijfsnaam doorgaan. Want zien we het door Ahold overgenomen Bol.com nu nog steeds als zelfstandig bedrijf of is dit bedrijf verdwenen en zien we het nu een onderdeel van het bedrijf Ahold?

Verder valt op veel onderzoeken het nodige aan te merken, zijn ze moeilijk vergelijkbaar en laten ze en wisselend beeld zien met de gebruikelijke mitsen en maren. Toch is het de onderzoekers gelukt om in enige mate een rode draad te ontdekken naast de gebruikelijke aanbevelingen om zaken verder te onderzoeken.

Enkele bevindingen m.b.t. de bedrijfsleeftijd

Enkele bevindingen van de onderzoekers gedistilleerd uit 350 studies naar bedrijfsleeftijd:
  • Bedrijven die in de jaren 60 werden opgericht hadden 50 procent kans om 20 jaar oud te worden. In de jaren 90 zakte die kans naar 20 procent. Bedrijven die na 2000 zijn opgericht hebben 50 procent kans om 10 jaar oud te worden. Conclusie: bedrijven gaan eerder dood. De opgebouwde resources en kennis vormen een obstakel om tijdig te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.
  • Bedrijven die langer bestaan hebben meer resources, kennis, succes en legitimiteit dan bedrijven die veel korter bestaan. Althans dat nemen we vaak aan. Dit blijkt echter steeds minder het geval te zijn. Bedrijven bestaan steeds korter en jonge bedrijven zijn vaker succesvol. Conclusie: bedrijfsleeftijd heeft minder voorspellende waarde als het om resources, kennis, succes en legitimiteit gaat. Een oude bedrijfsleeftijd op zich is al helemaal geen ‘asset’ meer.
  • Bedrijven die langer bestaan zijn meer rigide en minder flexibel. Dat komt doordat bij bedrijven die langer bestaan, de medewerkers in de regel langer in dienst zijn. Langer dienstdoende medewerkers blijken meer vast te willen houden aan bekende routines, minder open te staan voor vernieuwing en veranderingen vaak tegen te gaan. Des te langer in dienst, des te minder veranderbereidheid. Advies: zorg voor een goed personeelsbeleid waardoor je op tijd voldoende veranderingsgezinde medewerkers binnenhaalt. Lees meer over snel en wendbaar ondernemen. 
  • Bij bedrijven die langer bestaan sluiten de innovatievaardigheden na verloop van tijd steeds minder aan op de veranderende omstandigheden. Het innovatievermogen neemt na verloop van tijd af. Daar hebben jonge bedrijven geen last van. Langer bestaande bedrijven innoveren bijvoorbeeld wel meer dan jonge bedrijven als het gaat om het betreden van nieuwe markten, maar de impact van innovaties van jonge bedrijven is op dit gebied veel groter. Lees meer over het innoverend vermogen van grote bedrijven t.o.v. start-ups.

Het concept 'bedrijf' verandert

De onderzoekers vragen zich tenslotte nog af wat de (voorspellende) waarde van ‘bedrijfsleeftijd’ is nu het concept van 'bedrijf' verandert? We gaan steeds meer van hiërarchische en rigide organisatiestructuren naar flexibele en tijdelijke netwerkvormen. We zijn in een tijd aanbeland waarin bedrijven in wisselende formaties steeds meer als tijdelijke netwerken en samenwerkingsverbanden opereren met zelforganiserende eenheden die uit flexibel inzetbare specialisten bestaat. Met resources en kennis die voortdurend van het ene naar het andere 'bedrijf' verhuizen.

Daarnaast zie je steeds meer bedrijven zich transformeren van traditionele mono-merk-bedrijven naar flexibele multi-merk-bedrijven. Om sneller in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden in de markt en de toenemende differentiatie op tal van gebieden. Zo hadden we ooit de drie modebedrijven Zara, H/M en The Sting. Samen tien jaar geleden goed voor zo'n 130 winkels in Nederland. Ze zijn er nog steeds, maar bieden nu heel scala aan verschillende winkelformules. Zo biedt het Spaanse Zara nu ook de formules Pull-Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho. Verder biedt H/M inmiddels ook de formules Weekday, Monki, Cos, OtherStories en Arket. Tenslotte biedt The Sting nu ook de formules Costes, Cotton Club en Distrikt Nørrebro. Allemaal verschillende 'winkelbedrijven' die op verschillende doelgroepen mikken met verschillende merken, producten en klantbenadering. Samen goed voor bijna 300 winkels.

Met dit soort ontwikkelingen wordt het bepalen van een ‘bedrijfsleeftijd’, en de invloed van die bedrijfsleeftijd op tal van andere bedrijfsaspecten, sowieso een stuk moeilijker, net als de voorspellende waarde van zo'n leeftijd, zo concluderen de onderzoekers.

Leeftijdsparadox

Er doemt een nieuwe 'leeftijdsparadox' op. Want bedrijven leven steeds korter, terwijl mensen steeds langer leven en langer (moeten) werken. In de nieuwe economie vormen deze lang(er) werkende medewerkers steeds vaker het bedrijfskapitaal met de ervaring, kennis en resources die ze van bedrijf tot bedrijf, van baan tot baan en van opdracht tot opdracht meenemen.

Volgens de onderzoekers is de tijd rijp om anders tegen het concept bedrijfsleeftijd aan te kijken en misschien wat minder snel bezorgd te zijn om sluitende bedrijven. Daar komt immers weer nieuwe bedrijvigheid voor terug.

Je bent zo oud als je je voelt

Het is in het bedrijfsleven waarschijnlijk net zoals in het echte mensenleven, je bent zo oud als je je voelt.

Bron: Onderzoeksrapport 'More than just a Number? The Conceptualization and Measurement of Firm Age in an Eraof Temporary Organizations',  The Academy of Management, Rene Bakker (Kelley School of Business) en Matthew Josefy (Indiana University Bloomington).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten